Een ogenblik geduld a.u.b.

Over

Waar kan ik cijfers vinden over het opleidingsniveau van Rotterdammers?

Cijfers over het opleidingsniveau van Rotterdammers zijn als standaardtabel opgenomen in de databank van Onderzoek010. Klik in de themaboom aan de linkerkant op 'Stads- en regiogetallen' en kies vervolgens 'Stadsgetallen' -> 'Onderwijs'.

De cijfers over het opleidingsniveau zijn gebaseerd op resultaten uit de Omnibusenquêtes van 2010-2014.

Staan alle cijfers van OBI in de databank van Onderzoek010?

Een groot deel van de cijfers van OBI is toegankelijk en wordt in de databank van Onderzoek010 gepubliceerd. Op verzoek is maatwerk mogelijk, getoetst op relevantie. Voor meer informatie hierover kan contact opgenomen worden via het contactformulier informatievragen (te vinden onder 'contact').

Waar kan ik cijfers vinden over leerlingaantallen in Rotterdam?

Klik in de databank van Onderzoek010 in de themaboom aan de linkerkant op 'Beleidsthema's' en kies 'Onderwijs'. Hieronder kan vervolgens worden gekozen voor 'Rotterdamse leerlingen' (woongemeente Rotterdam) en 'Rotterdamse scholen' (schoolgemeente Rotterdam).

Cijfers over studenten (MBO, HBO en WO) zijn te vinden in statline van het CBS.

Zijn er ook gegevens beschikbaar over passantentellingen in winkelgebieden?

OBI heeft geen cijfers over passantentellingen in winkelgebieden. Hiervoor verwijzen wij naar Locatus.

Kan ik meerdere presentaties tegelijk openen?

Ja, dat kan. Door in de menubalk van Onderzoek010 op het plus-teken te klikken opent een nieuw tabblad waarin een nieuwe presentatie geopend kan worden.

Waar kan ik cijfers vinden over de gemeenteraadsverkiezingen?

Klik in de databank van Onderzoek010 in de themaboom aan de linkerkant op 'Beleidsthema's' en kies 'Politiek en bestuur'. Klik vervolgens op 'Verkiezingen gemeenteraad'.

Waar kan ik gegevens vinden over de Sociale Index en de Veiligheidsindex?

De Sociale Index en de Veiligheidsindex zijn opgegaan in het Wijkprofiel.

In de databank van Onderzoek010 bevat elk beleidsthema een feitenkaart met een verwijzing naar het Wijkprofiel. Daarbij kan de gebruiker zelf het gewenste gebiedsniveau kiezen (gemeente, gebied, buurt).

Waar kan ik leerlingprognoses voor Rotterdam vinden?

Een publicatie met leerlingprognoses voor het primair onderwijs op alle geografische niveaus is beschikbaar via deze link.

Een publicatie met leerlingprognoses voor het (voortgezet) speciaal onderwijs op alle geografische niveaus is beschikbaar via deze link.

Waar kan ik bevolkingsprognoses voor Rotterdam vinden?

Klik in de databank van Onderzoek010 in de themaboom aan de linkerkant op 'Beleidsthema's' en kies vervolgens voor 'Demografie'. Klik vervolgens op de kubus 'Prognose 2015-2030'. 

De publicatie van de Bevolkingsprognose Rotterdam 2013-2030 is te raadplegen via deze link.

Waar kan ik de leeftijdsverdeling vinden op Onderzoek010?

Klik in de databank van Onderzoek010 in de themaboom aan de linkerkant op 'Beleidsthema's' en kies vervolgens voor 'Demografie'. Na het aanklikken van de kubus 'Inwoners' kan bij de kenmerken de leeftijdsklasse worden aangevinkt. Deze is voor de jongste leeftijdsgroepen gebaseerd op de onderwijsindeling: 0 t/m 3 jaar is de voorschoolse periode, 4 t/m 12 jaar de basisschoolgeneratie, enz. 

Een andere indeling is volgens de zogenaamde 5-jaarscohorten. Klik in de databank van Onderzoek010 in de themaboom aan de linkerkant op 'Beleidsthema's en kies vervolgens voor 'Demografie'. Na het aanklikken van de kubus 'Tijdreeks 1992-2014' kan bij de kenmerken de leeftijd in 5-jaarsklassen worden aangevinkt.   

Waar kan ik inkomensgegevens vinden?

Klik in de databank van Onderzoek010 in de themaboom aan de linkerkant op 'Beleidsthema's' en kies vervolgens 'Inkomen en Sociale Zekerheid' -> 'Inkomen'.

Een feitenkaart met inkomensgegevens op alle geografische niveaus is beschikbaar via deze link.

Waar kan ik informatie vinden over de territoriale indeling van de gemeente Rotterdam in gebieden, buurten en subbuurtdelen?

Klik in de databank van Onderzoek010 in de themaboom aan de linkerkant op 'Plattegronden (PDF)' en vervolgens op het gewenste gebied. 

(Overigens wordt in de pdf-bestanden nog de term 'deelgemeente' gebruikt. De indeling in deelgemeenten komt overeen met de huidige indeling in gebieden.)

Op welk geografisch niveau kan ik gegevens vinden op Onderzoek010?

Dat kan op drie niveaus:

-gemeente
-gebied
-buurt

Waardoor wordt de fikse toename van het aantal werkzoekenden zonder baan in 2014 ten opzichte van 2013 verklaard?

In tegenstelling tot voorheen worden bijstandsgerechtigden nu direct bij het UWV als werkzoekenden zonder baan ingeschreven.

Waarom zijn de verkiezingsuitslagen voor de gemeenteraad niet voor alle buurten gevuld?

Het betreft de uitslagen per buurt waar een stembureau was geopend. Dit was niet het geval in de buurten: Strand en Duin, Rijnpoort, Noordzeeweg, Rijnpoort, Botlek, Europoort, Maasvlakte, Cs  Kwartier, Dijkzigt, Nieuw Mathenesse, Witte Dorp, Rivium, Kralingse Bos, Bedrijventerrein Schieveen, Landzicht, Blijdorpsepolder, Bedrijvenpark Noord-West, Charlois Zuidrand, Zuiderpark, Waalhaven, Vondelingenplaat, Eemhaven, Waalhaven Zuid.

Waarom wijkt het actuele verslagjaar van de feitenkaarten van Onderzoek010 af van de daaraan gekoppelde Wijkprofielen?

Onderzoek010 wordt jaarlijks geactualiseerd en het Wijkprofiel wordt om het jaar opgemaakt.