Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

Laatste nieuws

 • -

  NOC*NSF Sportdeelname Index Rotterdam, april 2022

  Rapportage over de maand april 2022 van de Sportdeelname Index (SDI) van NOC*NSF. Extra in deze meting: motieven van niet-sporters om niet te sporten en redenen van niet-sporters en sporters om te blijven/te gaan sporten. Eveneens het verschil in sportgedrag met vóór de Corona pandemie.
 • -

  Vragen over betrokkenheid bij de leefomgeving in de Omnibusenquête 2022

  In de Omnibusenquête 2022 (‘Rotterdammers en hun stad 2022’) zijn onder meer ook vragen opgenomen over de betrokkenheid bij de leefomgeving. In deze notitie worden de resultaten beschreven.
 • -

  Onderwijsachterstandenindicatoren in het basisonderwijs NPRZ

  Het NPRZ-programma is in 2011 gestart. Reden om in 2022 een midterm review uit te voeren. Dit rapport laat de ontwikkeling van de onderwijsachterstandsscore en onderliggende indicatoren vanaf 2011 tot 2020 zien. Het is gebruikt voor de midterm review van de pijler school van het NPRZ (zie ook https://www.nprz.nl/over-nprz/onze-documenten/midterm-nprz-tot-hier-en-nu-verder)
 • -

  Basismonitor Onderwijs Nationaal Programma Rotterdam Zuid 2021

  Jaarlijks wordt er een monitor voor de pijler onderwijs van NPRZ gemaakt waarin de onderwijscijfers van de leerlingen en studenten die wonen in Rotterdam Zuid worden gepubliceerd. Ter vergelijking zijn ook de cijfers van Rotterdam, de G4 en Nederland opgenomen.
 • -

  Uitvoer van bron- en contactonderzoek en quarantainemaatregelen bij COVID-19; een kwalitatieve evaluatie. Deel 1: BCO-medewerkers en sleutelfiguren

  Een goede uitvoer van het bron- en contactonderzoek (BCO) en de isolatie- en quarantainemaatregelen is cruciaal voor de bestrijding van de coronapandemie. Dit rapport beschrijft de resultaten van een kwalitatief onderzoek onder BCO-medewerkers en sleutelfiguren uit diverse gemeenschappen in de regio Rotterdam-Rijnmond. Het doel van het onderzoek was om meer inzicht te krijgen in de uitvoer van BCO en isolatie- en quarantainemaatregelen. Ook zijn de factoren in kaart gebracht die hierop van invloed zijn. Op basis van de resultaten zijn aanbevelingen geformuleerd.
 • -

  Feitenkaart Circulaire wijkaanpak

  Stadsbeheer wil de transitie naar een circulaire economie aanjagen. Voor het stimuleren van de circulaire economie financiert en faciliteert de gemeente projecten in verschillende wijken. Het doel van het onderzoek was om uit de eerste vier projecten lessen te trekken waar de wijkaanpak komende jaren haar voordeel mee kan doen. In deze feitenkaart wordt een korte beschrijving gegeven van de verschillende projecten en worden tips en handvatten gegeven voor het opzetten van een circulaire wijkaanpak die voortkwamen uit het onderzoek.

Ouder nieuws