Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

 • Vrijwilligerswerk en informele hulp in Rotterdam 2020. Resultaten uit de Omnibusenquête 2020

  / Grad Koster
  Rapportage over de beantwoording van de vragen uit de Omnibusenquête van 2020 over vrijwilligerswerk en informele hulp in Rotterdam. Bij de analyse van aard en omvang van deze vormen van onbetaald werk op vrijwillige basis worden ook vergelijkingen gemaakt met landelijke gegevens en gegevens uit eerdere Vrijetijdsonderzoeken. De rapportage bevat ook een analyse van de algemene persoonskenmerken van mensen die zulk onbetaald werk verrichten. Tevens wordt ingegaan op een aantal specifieke groepen zoals allochtonen, mensen zonder betaald werk, jongeren en ouderen.
 • Mantelzorgers in Rotterdammers 2007 - 2020

  / Grad Koster
  Rapportage over de beantwoording van de vragen uit de Omnibusenquête van 2020 over mantelzorg in Rotterdam.
 • Pilot Housing First Rotterdam

  / Grad Koster

  Eind 2019/begin 2020 zijn 25 langdurig daklozen met complexe problematiek volgens de methodiek van Housing First gehuisvest met intensieve begeleiding. In vijf deelrapporten zijn de tussentijdse resultaten beschreven.

Tweets