Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

 • Bevolkingsmonitor januari 2021
  / Grad Koster

  In 2020 was de bevolkingsontwikkeling wisselend. Het achterwege blijven van bevolkingsgroei zoals in de afgelopen jaren, heeft vooral te maken met minder vestiging vanuit het buitenland vanwege de coronapandemie. Verder waren er meer sterfgevallen onder ouderen en speelde ook het negatieve binnenlands migratiesaldo een rol.

 • Resultaten werkgelegenheids- en bedrijvenregister 2020
  / Grad Koster

  Dit rapport geeft inzicht op hoofdlijnen in het aantal bedrijfsvestigingen en de werkgelegenheid in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en Drechtsteden. De cijfers zijn afkomstig uit het regionale werkgelegenheids- en bedrijvenregister en hebben als laatste peildatum 1 januari 2020. Meer gedetailleerde cijfers zijn te vinden in de databank van OBI (https://onderzoek010.nl/jive), onder het kopje Economie. Begin 2021 start de grootschalige enquête onder bedrijven waarmee in het najaar van 2021, de situatie op 1 januari 2021 kan worden vastgesteld.

 • Sterke Schouders in Rotterdam. Editie 2020
  / Grad Koster

  Rapportage over de ontwikkeling tot en met 2019 van de omvang van een vijftal groepen Rotterdammers die worden gerekend tot de ‘Sterke Schouders’.

Tweets