Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

 • Loopbanen van mbo-gediplomeerden in Rotterdam
  / Grad Koster

  Op verzoek van het themanetwerk Arbeid en Participatie is er een onderzoek uitgevoerd over Rotterdamse mbo-gediplomeerden die in 2010/2011 hun diploma haalden. Van hen is gedurende een periode van ruim 6 jaar hun onderwijs- en arbeidsmarktpositie in kaart gebracht. Het verloop van deze posities blijkt samen te hangen met het niveau en de richting van het behaalde diploma én met achtergrondkenmerken.

 • Profiel van eerste bewoners
  / Grad Koster

  van nieuwbouw- en renovatieprojecten in Rotterdam Zuid 2014-2018

  Dit rapport geeft inzicht in de kenmerken (waaronder de vorige woonlocatie) van de eerste bewoners van nieuwbouw en renovatieprojecten in Rotterdam-Zuid 2014-2018

 • Stijging op Zuid.
  / Grad Koster

  Stijging op Zuid geeft inzicht in de omvang van de groep stijgers in Rotterdam-Zuid en hun verhuisbewegingen in de periode 2012-2016

Tweets