Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

 • Gedrag en welbevinden tijdens de Corona-crisis. Resultaten 1e t/m 4e meting
  / Grad Koster

  Sinds half maart heeft de overheid in Nederland maatregelen ingevoerd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In samenwerking met het RIVM en GGD/ GHOR Nederland is een onderzoek uitgevoerd over het gedrag van mensen, wat ze vinden van de gedragsmaatregelen van de overheid en hoe het fysiek, mentaal en sociaal met ze gaat in de periode dat het coronavirus zich verspreidt en de maatregelen zijn ingevoerd. In deze rapportage worden de resultaten en trends voor de regio Rotterdam-Rijnmond beschreven.

 • Bevolkingsmonitor juli 2020
  / Grad Koster

  Op 1 juli 2020 telde Rotterdam 649.838 inwoners. Terwijl er in het eerste kwartaal nog sprake was van een kleine bevolkingsgroei, is in het tweede kwartaal het inwonertal afgenomen. De belangrijkste oorzaak is minder vestiging uit het buitenland vanwege de coronapandemie. Verder speelt dat het binnenlands migratiesaldo sterker negatief wordt.

 • Loopbanen van mbo-gediplomeerden in Rotterdam
  / Grad Koster

  Op verzoek van het themanetwerk Arbeid en Participatie is er een onderzoek uitgevoerd over Rotterdamse mbo-gediplomeerden die in 2010/2011 hun diploma haalden. Van hen is gedurende een periode van ruim 6 jaar hun onderwijs- en arbeidsmarktpositie in kaart gebracht. Het verloop van deze posities blijkt samen te hangen met het niveau en de richting van het behaalde diploma én met achtergrondkenmerken.

Tweets