Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

 • Bevolkingsmonitor oktober 2021

  / Özlem Akin

  Tussen 1 januari en 1 oktober 2021 is het inwonertal toegenomen met 2.311 personen, voornamelijk in de gebieden Rotterdam Centrum en Feijenoord.

  In dezelfde periode van 2020 was er juist bevolkingsdaling, mede vanwege Corona. Het herstel heeft te maken met minder sterfgevallen en meer buitenlandse instroom. Ook is het binnenlands migratiesaldo minder negatief, vanwege meer vestiging vanuit de regio.
 • Feitenkaart Opleidingsniveau Rotterdam 2020* (voorlopige cijfers)

  / Özlem Akin
  Feitenkaart over het opleidingsniveau van Rotterdammers op gebieds- en buurtniveau in 2020 op basis van door OBI bewerkte gegevens van het CBS. Het betreft hier voorlopige gegevens; in het najaar van 2022 zal een 2e druk met definitieve gegevens verschijnen.
 • Resultaten werkgelegenheids- en bedrijvenregister 2021

  / Özlem Akin
  Dit rapport voldoet nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Heeft u vragen over dit rapport, neem dan contact met ons op via de contactknop op Onderzoek010. Dit rapport geeft inzicht op hoofdlijnen in het aantal bedrijfsvestigingen en de werkgelegenheid in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en Drechtsteden. De cijfers zijn afkomstig uit het regionale werkgelegenheids- en bedrijvenregister en hebben als laatste peildatum 1 januari 2021. Meer gedetailleerde cijfers zijn te vinden in de databank van OBI (https://onderzoek010.nl/jive), onder het kopje Economie. Begin 2022 start de grootschalige enquête onder bedrijven waarmee in het najaar van 2022, de situatie op 1 januari 2022 kan worden vastgesteld.

Tweets