Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

 • Feitenkaart Opleidingsniveau Rotterdam 2019* (voorlopige cijfers)
  / Grad Koster

  Feitenkaart over het opleidingsniveau van Rotterdammers op gebieds- en buurtniveau in 2019 op basis van door OBI bewerkte gegevens van het CBS. Het betreft hier voorlopige gegevens; in september 2021 zal een 2e druk met definitieve gegevens verschijnen.

 • Feitenkaart Opleidingsniveau Rotterdam 2018
  / Grad Koster

  Feitenkaart over het opleidingsniveau van Rotterdammers op gebieds- en buurtniveau in 2018 op basis van door OBI bewerkte gegevens van het CBS.

 • Quickscan eHealth rapport
  / Grad Koster

  Dit rapport beschrijft de uitkomsten van een quickscan naar het gebruik van eHealth toe-passingen door Rotterdamse zorg- en welzijns- organisaties. Het doel van deze quickscan is om de beleidsmakers van het Team Gezondheid, Participatie en Welzijn van de gemeente inzicht te geven in huidig en mogelijk toekomstig gebruik van eHealth toepassingen door deze organisaties, en de factoren die hierop van invloed zijn. De ver-kregen inzichten kunnen hen ondersteunen bij het bepalen van een inkoopstrategie die stuurt op de implementatie van zinvolle eHealth toepassingen door deze organisaties.

Tweets