Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

 • Bevolkingsmonitor eerste kwartaal 2022

  / Özlem Akin
  In het eerste kwartaal is het inwonertal fors toegenomen, met zo’n duizend personen méér dan gemiddeld in dezelfde periode van vorige jaren. Het verhoogde aantal inschrijvingen heeft te maken met de oorlog in Oekraïne. Verder zien we dat de binnenlandse verhuisstromen kleiner zijn dan in dezelfde periode vorig jaar.
 • Cliëntervaringsonderzoek jeugd 2021

  / Özlem Akin
  De gemeente Rotterdam voert jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit onder cliënten die jeugdzorg ontvangen. Dit rapport geeft de ervaringen weer van 461 Rotterdamse cliënten die in 2020 jeugdzorg kregen. Aan het onderzoek namen twee groepen cliënten deel: cliënten die basishulp ontvangen van een wijkteam en cliënten die specialistische hulp ontvangen van een zorgaanbieder.
 • Feitenkaart ve-monitor Rotterdam 2021

  / Özlem Akin
  De gemeente Rotterdam heeft een wettelijke taak met betrekking tot voorschoolse educatie voor twee- en driejarige peuters. Jaarlijks wordt er een monitor gemaakt op basis van een telling bij kinderdagverblijven en wordt de wachtlijst in kaart gebracht. Deze monitor betreft het jaar 2021 maar bevat ook dat over de voorgaande jaren.

Tweets