Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

 • Onderweg in de Metropoolregio 2004 - 2019
  / Grad Koster

  Tabellenrapport met analyses op basis van het landelijke onderzoek Onderweg in Nederland (ODiN).

  Het rapport gaat in op het bezit en gebruik van vervoermiddelen, aantal verplaatsingen en afgelegde afstand per dag naar motief, (hoofd)vervoermiddel, afstandsklasse en dag in de week in met name de jaren 2010 tot en met 2019. De gegevens zijn steeds weergegeven voor heel Nederland, de Metropoolregio, de voormalige stadsregio Rotterdam inclusief en exclusief Rotterdam, het voormalige Stadsgewest Haaglanden inclusief en exclusief Den Haag, de stad Rotterdam, de stad Den Haag en enkele onderverdelingen binnen de Metropoolregio en deze steden. Tevens enkele vergelijkingen tussen de vier grote steden.

 • Evaluatie pilot Sturen op Instroom en intensief beheer Bloemhof-Hillesluis
  / Grad Koster

  In deze evaluatie staan de inspanningen en resultaten van een nieuwe pilot in Bloemhof-Hillesluis centraal. Sinds de toepassing van artikel 9 in Bloemhof-Hillesluis is de samenstelling van nieuwe huurders van sociale huurwoningen van Woonstad sterk gewijzigd. Door intensief beheer zijn verschillende overlastgevende situaties opgelost. Ondanks deze inspanningen is de leefbaarheid en veiligheid niet op alle aspecten verbeterd. Vooral de ervaren veiligheid scoort ongunstig.

 • Bankslapers beter in beeld
  / Grad Koster

  Doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de groep ‘bankslapers’ die gebruik maakt/heeft gemaakt van de regeling MOW-briefadres voor de hulpverlening aan bankslapers en voor het aanscherpen van beleidsregels voor uitvoering en selectie.    

Tweets