Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

Laatste nieuws

 • -

  Onderweg in de Metropoolregio 2004 - 2019

  Tabellenrapport met analyses op basis van het landelijke onderzoek Onderweg in Nederland (ODiN).

  Het rapport gaat in op het bezit en gebruik van vervoermiddelen, aantal verplaatsingen en afgelegde afstand per dag naar motief, (hoofd)vervoermiddel, afstandsklasse en dag in de week in met name de jaren 2010 tot en met 2019. De gegevens zijn steeds weergegeven voor heel Nederland, de Metropoolregio, de voormalige stadsregio Rotterdam inclusief en exclusief Rotterdam, het voormalige Stadsgewest Haaglanden inclusief en exclusief Den Haag, de stad Rotterdam, de stad Den Haag en enkele onderverdelingen binnen de Metropoolregio en deze steden. Tevens enkele vergelijkingen tussen de vier grote steden.

 • -

  Evaluatie pilot Sturen op Instroom en intensief beheer Bloemhof-Hillesluis

  In deze evaluatie staan de inspanningen en resultaten van een nieuwe pilot in Bloemhof-Hillesluis centraal. Sinds de toepassing van artikel 9 in Bloemhof-Hillesluis is de samenstelling van nieuwe huurders van sociale huurwoningen van Woonstad sterk gewijzigd. Door intensief beheer zijn verschillende overlastgevende situaties opgelost. Ondanks deze inspanningen is de leefbaarheid en veiligheid niet op alle aspecten verbeterd. Vooral de ervaren veiligheid scoort ongunstig.

 • -

  Bankslapers beter in beeld

  Doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de groep ‘bankslapers’ die gebruik maakt/heeft gemaakt van de regeling MOW-briefadres voor de hulpverlening aan bankslapers en voor het aanscherpen van beleidsregels voor uitvoering en selectie.    

 • -

  Urban Sports

  Urban sports behoren tot de ongeorganiseerde vormen van sporten die volop in ontwikkeling zijn. Gemeente Rotterdam ziet kansen om urban sports in te zetten voor het verhogen van sportparticipatie. Om deze kansen te benutten is inzicht nodig in hoe urban sport(er)s eruitzien, wat hen beweegt en wat nodig is om deze sporten te stimuleren. 

  Uit het huidige verkennende onderzoek wordt geconcludeerd dat urban sports de beoefenaars meer brengt dan enkel sport: ze maken onderdeel uit van een community en ze ervaren een positieve invloed op lichaam en geest. De geuite behoeften bieden aanknopingspunten om urban sports te kunnen stimuleren.

  Van de resultaten van het onderzoek is ook een factsheet en een video gemaakt. Deze zijn bij de auteurs van het rapport op te vragen via het volgende emailadres: onderzoekbco@rotterdam.nl.

   

 • -

  Staat van de Stad 2020

  Hoe gaat het met Rotterdam? Dat lees je in de Staat van de Stad 2020. In dit rapport vergelijkt OBI, de onderzoeksafdeling van deze gemeente, Rotterdam met de andere drie grote steden en waar mogelijk ook met eerdere jaren. Zo zien we dat Rotterdam ondanks de vaak gunstige ontwikkeling niet altijd de beste positie inneemt. In het rapport is de invloed van Covid-19 nog niet te zien, omdat cijfers t/m 2019 beschikbaar waren. De invloed van de huidige crisis zal duidelijker worden in een volgende editie met cijfers over 2020.

 • -

  Vragen over groen in de stad in de Omnibusenquête 2020

  In de Omnibusenquête 2020 (‘Rotterdammers en hun stad’) zijn onder meer ook vragen opgenomen over groen in de stad. In deze notitie worden de resultaten beschreven.

Ouder nieuws