Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

Laatste nieuws

 • -

  Verklarende factoren voor naastplaatsingen in Rotterdam

  Het onderzoek bestond uit de analyse van meldingen van naastplaatsingen in combinatie met een veelheid aan andere statistische informatie.
   

 • -

  Rotterdammers over milieu en duurzaamheid 2019

  Rapportage over de beantwoording van de vragen uit de Omnibusenquête 2019 over diverse onderwerpen en meningen op het gebied van milieu en duurzaamheid; waar mogelijk inclusief vergelijkingen met resultaten uit eerdere Omnibusenquêtes.

 • -

  Feitenkaart Opleidingsniveau Rotterdam 2018* (voorlopige cijfers)

  Feitenkaart over het opleidingsniveau van Rotterdammers op gebieds- en buurtniveau in 2018 op basis van door OBI bewerkte gegevens van het CBS. Het betreft hier voorlopige gegevens; in oktober 2020 zal een 2e druk met definitieve gegevens verschijnen.

 • -

  Feitenkaart Opleidingsniveau Rotterdam 2017

  Feitenkaart over het opleidingsniveau van Rotterdammers op gebieds- en buurtniveau in 2017 op basis van door OBI bewerkte gegevens van het CBS.

 • -

  Omwonenden van Rotterdamse Markten

  Op verzoek van Stadsbeheer heeft OBI een enquête uitgevoerd onder de omwonenden van tien Rotterdamse warenmarkten, met vragen over hun bezoek aan de markt en bezoekredenen, de betekenis van de markt voor omwonenden en eventuele overlast die zij van de markt ervaren.

 • -

  Bevolkingsmonitor oktober 2019

  Op 1 oktober 2019 telde Rotterdam 647.625 inwoners. Sinds het begin van dit jaar zijn er ongeveer 3200 personen bijgekomen. In de afgelopen jaren is het positieve buitenlands migratiesaldo toegenomen en het negatieve binnenlands migratiesaldo ook. Deze trend zet zich dit jaar voort.

Ouder nieuws