Een ogenblik geduld a.u.b.

Architect aan Zet – tussentijdse evaluatie

door Özlem Akin
Sinds september 2020 is het in Rotterdam mogelijk om via de pilot Architect aan Zet projecten met weinig bouwtechnische en ruimtelijke risico’s vergunningvrij te bouwen en te verbouwen. In deze evaluatie zijn de ervaringen van betrokken architecten, initiatiefnemers en stakeholders uit het bouwproces beschreven. In het algemeen heeft men een positief beeld van de mogelijkheden van de pilot. Zo kunnen projecten snel van start gaan, wat voor opdrachtgevers in de huidige marktomstandigheden gunstige effecten heeft op de bouwkosten (grondstoffen, materialen en rente). Bovendien worden bouwtechnische en ruimtelijke risico’s tijdens het project goed gemanaged en vastgelegd in het bouwdossier. Een van de aanbevelingen is om het instrument van kwaliteitsborging voor kleinere projecten te vereenvoudigen.

Architect aan Zet – tussentijdse evaluatie