Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

Laatste nieuws

 • -

  Werkgelegenheid en energietransitie 2011-2021*

  Monitor over de aantallen werknemers in bedrijven waarvan de hoofdactiviteiten direct gerelateerd zijn aan de energietransitie of de fossiele energiesector, gebaseerd op schattingen met behulp van microdata van het CBS.
 • -

  Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam op gebieds en buurtniveau 2020 en 2021*

  Gegevens over de inkomenssituatie in Rotterdam en de regio zijn van groot belang gezien de doelstelling om de midden‑ en hogere inkomens voor de stad te behouden en zelfs aan te trekken. Deze Feitenkaart bevat een selectie van de belangrijkste inkomensgegevens op gebieds- en buurtniveau over Rotterdam, plus die over Amsterdam, Den Haag, Utrecht en heel Nederland, uit het Integraal Inkomens- en Vermogensonderzoek 2020 van het CBS, evenals een beperkt aantal voorlopige gegevens over 2021.
 • -

  Eindrapport Project 010 – De jongeren een jaar later

  Sinds 2019 volgt OBI tien Rotterdamse dak- en thuisloze jongeren op weg naar zelfstandigheid. Zij namen deel aan Project 010: een innovatieve en ‘all inclusive’ aanpak die uit drie pijlers bestaat: (1) een eigen huis bij de start van het traject, (2) een warm netwerk van begeleiders die maatwerk leveren en (3) een Individueel Keuzebudget (IKB). Eind 2021 publiceerden we de ervaringen van de jongeren tijdens het eerste jaar van hun deelname aan de pilot.

   

  OBI is deze jongeren een jaar langer blijven volgen om vast te stellen of de aanpak op langere termijn bijdraagt aan een stabiele(re) situatie. Hoe vergaat het hen in deze periode: Wonen zij nog in hun huis? Maken zij nog gebruik van ondersteuning van het warme netwerk? Zijn zij in staat hun leven zelfstandig vorm te geven? In dit eindrapport krijgen de verhalen van de jongeren een vervolg. 

 • -

  Feitenkaart Economische zelfstandigheid Rotterdam op gebieds en buurtniveau 2020 en 2021*

  Deze Feitenkaart bevat gegevens over economische zelfstandigheid op gebieds- en buurtniveau over Rotterdam, plus die over Amsterdam, Den Haag, Utrecht en heel Nederland, uit het Integraal Inkomens- en Vermogensonderzoek 2020 van het CBS, evenals de voorlopige gegevens daarover over 2021.
 • -

  Feitenkaart aandachtsgroepen volkshuisvestingsbeleid Rotterdam en regio 2020

  In deze Feitenkaart wordt een kwantitatief en kwalitatief beeld geschetst van enkele aandachtsgroepen van het volkshuisvestingsbeleid in Rotterdam (inclusief gebieden en buurten) en de voormalige stadsregio.
 • -

  Onderzoek Beeldherkenning Zwerfafval

  De gemeente zet als proef in drie Rotterdamse buurten camera’s in om zwerfafval op te sporen. Dit onderzoek geeft inzicht in wat de bewoners daarvan vinden en waarom bewoners het eens of oneens zijn met de camera-inzet.

Ouder nieuws