Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

Laatste nieuws

 • -

  Initiatieven voor een schone stad

  Dit onderzoek gaat over initiatieven uit de samenleving die gericht zijn op het schoonhouden van Rotterdam. Op verzoek van Stadsbeheer heeft OBI een enquête uitgezet onder initiatiefnemers en ambtenaren die bij dergelijke initiatieven betrokken zijn. Stadsbeheer gebruikt de resultaten van het onderzoek om initiatieven voor een schone stad zo goed mogelijk te kunnen stimuleren en ondersteunen.

 • -

  Notitie Vragen RTHA Omnibusenquête 2020

  In Vragenlijst C van de Omnibusenquête 2020 zijn onder meer ook vragen over de luchthaven Rotterdam The Hague Airport opgenomen. In deze notitie worden de resultaten beschreven.

 • -

  De heropening van de samenleving.

  De maatschappelijke impact van COVID-19 in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Nederland.

  In dit rapport wordt beschreven wat de maatschappelijke gevolgen zijn van COVID-19 zo’n 3 maanden na de lockdown-maatregelen - en vlak na de versoepeling daarvan.

  Het rapport toont onder meer dat de onzekerheid over werk en inkomen, angst en stress, de gepercipieerde dreiging van het corona-virus, de zorgmijding zijn afgenomen. Tegelijkertijd blijkt dat die allesbehalve weggenomen zijn en dat het met name de meest kwetsbare groepen zijn die onder deze onzekerheden en angsten gebukt gaan. Daarnaast blijkt de sociaal-economische onzekerheid onder ZZP’ers groot.

  Tegelijkertijd blijkt dat de onderlinge hulpbereidheid nog hoog is, zij het vooral in eigen kring, dat de sociale cohesie in buurten onder druk staat en het vertrouwen in de overheid nog altijd hoog is, maar wel minder is geworden in vergelijking met het begin van de corona-crisis.

   

  Deze studie wordt uitgevoerd door de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Vrije Universiteit, de Haagse Hogeschool, de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek van de gemeente Amsterdam en de afdeling Onderzoek en Business Intelligence van de gemeente Rotterdam.

 • -

  Wijkschakel Evaluatie pilots Wijkschakel

  De Wijkschakel is een werkwijze die een wijkgerichte samenwerking tussen verschillende partijen (veiligheid en zorg) die met verwarde personen te maken hebben moet bevorderen. In vier pilotwijken is de Wijkschakel geëvalueerd.

 • -

  Feitenkaart Financiële welvaart Rdam op gebieds en buurtniveau 2017 en 2018

  In deze Feitenkaart zijn gegevens over inkomens en vermogens gecombineerd tot gegevens over financiële welvaart op gebieds- en buurtniveau over Rotterdam uit het Integraal Inkomens- en Vermogensonderzoek van het CBS. Deze Feitenkaart bevat de gegevens over 2017, evenals de voorlopige gegevens over 2018.

 • -

  Bevolkingsmonitor juli 2020

  Op 1 juli 2020 telde Rotterdam 649.838 inwoners. Terwijl er in het eerste kwartaal nog sprake was van een kleine bevolkingsgroei, is in het tweede kwartaal het inwonertal afgenomen. De belangrijkste oorzaak is minder vestiging uit het buitenland vanwege de coronapandemie. Verder speelt dat het binnenlands migratiesaldo sterker negatief wordt.

Ouder nieuws