Een ogenblik geduld a.u.b.

Bevolkingsmonitor definitieve jaarcijfers tm 1-1-2021

door Grad Koster

In deze feitenkaart zijn de definitieve cijfers over het kalenderjaar 2020 verwerkt. De bevolkingsgroei bleef beperkt tot 672 personen. Het achterwege blijven van een forse bevolkingsgroei zoals in de afgelopen jaren, heeft te maken met minder vestiging uit het buitenland, meer sterfgevallen onder ouderen en verder speelde het negatieve binnenlands migratiesaldo een rol.

Bevolkingsmonitor definitieve jaarcijfers tm 1-1-2021