Een ogenblik geduld a.u.b.

Bevolkingsmonitor oktober 2020

door Grad Koster

In het derde kwartaal is de bevolkingsomvang stabiel gebleven. Het achterwege blijven van bevolkingsgroei zoals in de afgelopen jaren, heeft vooral te maken met minder vestiging vanuit het buitenland vanwege de coronapandemie. Verder zijn er meer sterfgevallen onder ouderen, zoals ook het CBS en RIVM melden. Ten slotte speelt het negatieve binnenlands migratiesaldo een rol, alhoewel de toename daarvan kleiner is dan in dezelfde periode vorig jaar.

Bevolkingsmonitor oktober 2020