Een ogenblik geduld a.u.b.

Cliëntervaringsonderzoek jeugd 2017

door Grad Koster

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om voor de jeugdhulp een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren.

Het doel van het cliëntervaringsonderzoek is een globaal beeld te geven over hoe tevreden cliënten zijn over: de toegang tot jeugdhulp, de ervaren kwaliteit van de jeugdhulp en het ervaren effect van de jeugdhulp.

 

Het onderzoek bestaat, net als bij het vorige cliëntervaringsonderzoek in 2016, uit een telefonische enquête onder Rotterdamse cliënten. Er zijn 614 interviews afgenomen (De respons is 69%). De doelgroep is afkomstig uit de volgende domeinen:

1. Jeugdhulp uitgevoerd door wijkteams (basishulp)

2. Jeugdhulp die niet door de wijkteams wordt uitgevoerd maar door zorgaanbieders (specialistische hulp)

3. Jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen

 

In het algemeen ligt de tevredenheid over de ontvangen jeugdhulp behoorlijk hoog; ruim vier van de vijf cliënten van alle geïnterviewde cliënten is tevreden over de jeugdhulp die zij hebben gekregen.

Cliëntervaringsonderzoek jeugd 2017