Een ogenblik geduld a.u.b.

De bedreigde stad. De maatschappelijke impact van COVID-19 op Rotterdam.

door Grad Koster

Een maand na de lockdown wordt in deze rapportage inzichtelijk gemaakt wat de (eerste) maatschappelijke gevolgen zijn van de corona-crisis. Het gaat onder meer om sociaal-economische gevolgen (werk- en inkomensverlies), zorggebruik, angsten en stress, onderlinge solidariteit, sociale verhoudingen in buurten en vertrouwen in instituties. Het rapport laat zien dat de corona-crisis tot wezenlijke bedreigingen met zich mee brengt, die niet evenredig over de stedelijke populatie zijn verdeeld. Maar het leidt ook tot meer ‘nabije solidariteit’ en een groter vertrouwen in de landelijke en lokale overheid. De studie is uitgevoerd door de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Vrije Universiteit en de afdeling Onderzoek en Business Intelligence van de gemeente Rotterdam.

De bedreigde stad. De maatschappelijke impact van COVID-19 op Rotterdam.