Een ogenblik geduld a.u.b.

De heropening van de samenleving.

door Grad Koster

De maatschappelijke impact van COVID-19 in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Nederland.

In dit rapport wordt beschreven wat de maatschappelijke gevolgen zijn van COVID-19 zo’n 3 maanden na de lockdown-maatregelen - en vlak na de versoepeling daarvan.

Het rapport toont onder meer dat de onzekerheid over werk en inkomen, angst en stress, de gepercipieerde dreiging van het corona-virus, de zorgmijding zijn afgenomen. Tegelijkertijd blijkt dat die allesbehalve weggenomen zijn en dat het met name de meest kwetsbare groepen zijn die onder deze onzekerheden en angsten gebukt gaan. Daarnaast blijkt de sociaal-economische onzekerheid onder ZZP’ers groot.

Tegelijkertijd blijkt dat de onderlinge hulpbereidheid nog hoog is, zij het vooral in eigen kring, dat de sociale cohesie in buurten onder druk staat en het vertrouwen in de overheid nog altijd hoog is, maar wel minder is geworden in vergelijking met het begin van de corona-crisis.

 

Deze studie wordt uitgevoerd door de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Vrije Universiteit, de Haagse Hogeschool, de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek van de gemeente Amsterdam en de afdeling Onderzoek en Business Intelligence van de gemeente Rotterdam.

De heropening van de samenleving.