Een ogenblik geduld a.u.b.

Energietoeslag. Een onderzoek naar doelgroep en gebruik van de Energietoeslag in Rotterdam.

door Özlem Akin
In opdracht van directie MO is een onderzoek uitgevoerd naar de doelgroep en het gebruik van de Energietoeslag. Op basis van een bestandsanalyse wordt een beeld geschetst van de doelgroep (huishoudens met een inkomen tot 140% van het sociaal minimum). Aan de hand van een enquête die in het najaar van 2022 en het voorjaar van 2023 werd uitgevoerd onder de ontvangers van de Energietoeslag, wordt inzicht gegeven in de manier waarop de toeslag wordt ingezet, en welk effect het heeft op het inkomen van de ontvangers.

Energietoeslag. Een onderzoek naar doelgroep en gebruik van de Energietoeslag in Rotterdam.