Een ogenblik geduld a.u.b.

Evaluatie Leerlandschap Route 3 Werk en Inkomen

door Ruben Autar

Voor werkzoekenden in Rotterdam Zuid die veel begeleiding nodig hebben om aan het werk te kunnen komen, is een experimenteel programma opgezet. Er zijn een aantal globale uitgangspunten voor de begeleiding gehanteerd. De belangrijkste zijn: de werkzoekende is continu in beeld en actief; bejegening op basis van gelijkwaardigheid en een vast contactpersoon voor de werkzoekende. De uitgangspunten werden onder meer vertaald naar het gebruik van een werkweekagenda, inzet op verzuim en handhaving binnen een integraal en gesloten proces, gebruik van reguliere en niet-reguliere instrumenten, een betere samenwerking met inkomensconsulenten en jobhunters en een persoonlijke en positieve bejegening van werkzoekenden.

De afdeling Onderzoek en Business Intelligence van de gemeente evalueerde dit experiment. De hoofdvraag was: wat is de meerwaarde van de aanpak ten opzichte van de standaarddienstverlening? Het onderzoek vond plaats tussen maart 2017 en oktober 2018.

 

Evaluatie Leerlandschap Route 3 Werk en Inkomen