Een ogenblik geduld a.u.b.

Evaluatie regeling bewonersinitiatieven 2022

door Özlem Akin
In het kader van Wijk aan Zet is besloten dat vanaf 17 maart 2022 bewoners in Rotterdam mogen stemmen over het verdelen van de subsidies voor de bewonersinitiatieven. In de subsidieregeling bewonersinitiatieven 2022 wordt er onderscheid gemaakt tussen ‘kleine initiatieven’, die worden beoordeeld door de wijkmanager, en ‘grote initiatieven’, waarop bewoners kunnen stemmen. Het doel van dit onderzoek is om de ervaringen van verschillende stakeholders (initiatiefnemers, wijkraadsleden, Opzoomer Mee, wijknetwerkers en wijkmanagers) in kaart te brengen, zodat de huidige regeling bewonersinitiatieven indien wenselijk kan worden aangepast in lijn met het programma Wijk aan Zet. Er is gekozen voor een combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek om zowel feitelijkheden over het aantal en de soort ingediende initiatieven als ervaringen van initiatiefnemers en andere stakeholders met de subsidieregeling bewonersinitiatieven 2022 in kaart te brengen. Uit de cijfers blijkt dat met de invoering van de subsidieregeling bewonersinitiatieven 2022 meer ‘kleine initiatieven’ worden ingediend en minder ‘grote initiatieven’. Uit de ervaringen van de verschillende respondenten komt naar voren dat zij het eens zijn over het feit dat het stemmen beter kan worden afgeschaft. Bovendien vinden zij het positief dat de snelheid van het afhandelingsproces bij kleine initiatieven is toegenomen. Minder consensus bestaat er over de vraag wie de doelgroep is van de subsidieregeling bewonersinitiatieven 2022 en hoe uniform de regeling zou moeten zijn. Voor initiatiefnemers die voor het eerst een initiatief indienen blijkt de regeling bovendien onvoldoende toegankelijk. Zij weten niet altijd dat de regeling bestaat, worstelen met de huidige bureaucratie en digitale systemen en missen een locatie in de wijk waar zij initiatieven kunnen uitvoeren. Het wordt duidelijk dat ervaringen van individuen met zowel de ‘oude’ subsidieregeling als met de subsidieregeling bewonersinitiatieven 2022 verschillen en variëren van heel positief tot heel negatief. Dit onderzoek biedt in die zin geen ‘absolute oplossingen’, maar brengt wel discussiepunten in kaart die kunnen worden meegenomen bij het ontwerpen van een toekomstige regeling.

Evaluatie regeling bewonersinitiatieven 2022