Een ogenblik geduld a.u.b.

Feitenkaart Eenzaamheid Rotterdamse ouderen

door Grad Koster
De Corona Gezondheidsmeter 2021 is een vragenlijstonderzoek onder Rotterdammers van 65 jaar en ouder. De dataverzameling vond in het najaar 2021 plaats. Het onderzoek levert de resultaten voor de eindmeting van collegetarget 7. De doelstelling was de eenzaamheid onder ouderen (65+) in 2021 met drie procentpunt te laten dalen ten opzichte van 2016. Deze feitenkaart geeft inzicht in de omvang van eenzaamheid bij Rotterdamse ouderen en laat zien bij welke inwoners eenzaamheid vaker voorkomt.

Feitenkaart Eenzaamheid Rotterdamse ouderen