Een ogenblik geduld a.u.b.

Kinderen in armoede

door Özlem Akin
Eindrapport van de evaluatie van de pilot Integrale, intensieve gezinsaanpak kinderen in armoede. In deze pilot kregen gezinnen met geldzorgen trajectbegeleiding van een gezinsondersteuner. Het onderzoek gaat over de werking en opbrengsten van de gezinsaanpak. Het bestond uit vragenlijstonderzoeken, (groeps)interviews en casusonderzoek. Over het onderzoek zijn twee tussenrapportages verschenen: ‘Interventietheorie van de Gezinsaanpak’ en ‘Gezinsaanpak in de wijk’.

Kinderen in armoede