Een ogenblik geduld a.u.b.

Kwalitatief onderzoek naar gelote wijkcomités in Rotterdam 2018-2022

door Özlem Akin

Rotterdam experimenteerde de afgelopen jaren met gelote wijkcomités in verschillende wijken. Hoewel er geen vervolg wordt gegeven aan het experiment, is het effect van loting op de houding van burgers relevant voor andere beleidscontexten.

Het doel van dit onderzoek is om in kaart te brengen in hoeverre de methodiek ‘loting’ hielp om een diverse groep burgers te activeren. We keken vooral naar meningen en gedrag van mensen in de comités. Er is immers al wel veel onderzoek gedaan naar de principes en methoden van loting, en ook hoe mensen in het algemeen denken over loting, maar er is nog weinig onderzoek gedaan naar hoe gelote mensen denken over hun deelname. Dit rapport brengt daar verandering in.

Deze informatie helpt nadenken hoe vertegenwoordiging door loting in de praktijk kan worden gebracht en hoe loting in de toekomst kan worden ingezet voor het bewerkstelligen van inclusieve democratie in beleidscontexten. De conclusie van dit onderzoek is dat burgers met weinig vertrouwen, kennis of ervaring onder voorwaarden bereid zijn om zich ergens voor in te zetten, mits zij op de juiste manier worden benaderd. Zonder loting waren deze gelote comitéleden niet snel actief geworden in hun wijk. Daarmee is het oorspronkelijke doel van de gemeente om met het experiment een diverse en representatieve vertegenwoordiging per buurt te realiseren ruimschoots gehaald, evenals het doel om de bewoners meer te betrekken bij de besluitvorming.

Kwalitatief onderzoek naar gelote wijkcomités in Rotterdam 2018-2022

Kwalitatief onderzoek naar gelote wijkcomités in Rotterdam 2018-2022