Een ogenblik geduld a.u.b.

Lerarenmonitor 2022

door Özlem Akin

Hoewel het lerarentekort in Rotterdam zoals elders in het land een probleem is, is zowel het aantal Rotterdamse studenten als het aantal Rotterdamse gediplomeerden aan lerarenopleidingen door de jaren heen gestegen. Dit is opvallend omdat deze aantallen in zowel Nederland als de G4 zijn gedaald. De toename is vooral te zien bij opleidingen tot leraar in het voortgezet, basis- en het beroepsonderwijs. Het aantal studenten en gediplomeerden dat een opleiding tot leraar in het speciaal onderwijs heeft gevolgd is, net als in geheel Nederland en de G4, meer dan gehalveerd.

Het aantal Rotterdamse leraren is in de onderzoeksperiode vrijwel gelijk gebleven. Het aantal leraren in geheel Nederland is in die periode licht gedaald; in de G4 is er een lichte stijging. De verhouding van het aantal Rotterdamse leraren naar geslacht, leeftijd en per soort onderwijs is door de jaren nauwelijks gewijzigd. Ook de gemiddelde baanomvang is door de jaren heen nauwelijks veranderd.

In Rotterdam worden de leerkrachten in het basisonderwijs iets vaker hoger ingeschaald dan landelijk. In de G4 zitten de leraren in het voortgezet en speciaal onderwijs iets vaker in een hogere schaal dan in Rotterdam en Nederland als geheel.

In 2020/’21 werkte 82% van de Rotterdamse leraren op een Rotterdamse school; 34% woonde ook in Rotterdam. Leraren in het basisonderwijs wonen en werken vaak in Rotterdam en hebben gemiddeld de kortste reisafstand.

Het aandeel leraren dat buiten Rotterdam woont en in Rotterdam werkt, is het hoogst in het beroepsonderwijs. Leraren in het beroepsonderwijs hebben ook de grootste gemiddelde reisafstand.

De monitor wordt door de gemeente Rotterdam gebruikt bij de aanpak van het lerarentekort.

Lerarenmonitor 2022