Een ogenblik geduld a.u.b.

Literatuurverkenning voedselverspilling en voedselverlies

door Rosita Jagernath
Het onderzoek omvatte een korte literatuurverkenning naar voedselverspilling en voedselverlies. De rapportage bevat een beschrijving van wat er onder voedselverspilling en – verlies wordt verstaan en er wordt inzicht gegeven over de omvang en impact ervan in de wereld, nationaal en voor zover bekend regionaal. Ook wordt inzicht gegeven in de hiaten in de kennis die er zijn.

Literatuurverkenning voedselverspilling en voedselverlies