Een ogenblik geduld a.u.b.

Lol in cultuursensitief werken

door Ruben Autar

Evaluatie-onderzoek naar de Live Online Leren training in cultuursensitief werken bij kwetsbare migrantenjeugd

Lol in cultuursensitief werken

Uit diverse onderzoeken blijkt dat migrantenjeugd minder zorg ontvangt dan verwacht mag worden op basis van hun aandeel in de bevolking en de in die groepen voorkomende psychische problemen. Deze jongeren zouden al tientallen jaren ondervertegenwoordigd zijn in de vrijwillige, lichte zorg en oververtegenwoordigd in de niet-vrijwillige, zware zorg (Jansen et al, 2015).

De ‘Live Online Leren training in cultuursensitief werken’ is gericht op het (veel) vroeger signaleren van psychische problemen en licht verstandelijke beperkingen bij migrantenjeugd en het bieden van tijdige, effectieve hulp.

De afdeling Onderzoek en Business Intelligence (O&BI) van de gemeente Rotterdam heeft onderzoek gedaan naar de resultaten van de trainingen en aanbevelingen gedaan op basis waarvan verbeteringen zijn doorgevoerd.

Uit het onderzoek blijkt de grootste aantoonbare meerwaarde van de LOL-training dat professionals zich meer bewust worden van de eigen normen en waarden (waaronder ook de eigen stereotype beelden) ten opzichte van andere culturen, en het belang zien van een open houding naar anderen.

Er is over het algemeen sprake van een positieve waardering voor de trainingen, maar wel behoefte aan meer verdieping. Vooral als het gaat om de aanpak van casus­sen waarbij de professional in de praktijk problemen ondervindt en soms ook op vastloopt. Het vervolgproject “Stand-up” zou hier in moeten gaan voorzien. Ook dit project wordt door OBI geëvalueerd.

/handlers/ballroom.ashx?function=getupload&file=Eindrapportage Lol in cultuursensitief werken def.pdf&rnd=0.7902312371568809

Eindrapportage  Lol in cultuursensitief werken def