Een ogenblik geduld a.u.b.

Loopbanen van mbo-gediplomeerden in Rotterdam

door Grad Koster

Op verzoek van het themanetwerk Arbeid en Participatie is er een onderzoek uitgevoerd over Rotterdamse mbo-gediplomeerden die in 2010/2011 hun diploma haalden. Van hen is gedurende een periode van ruim 6 jaar hun onderwijs- en arbeidsmarktpositie in kaart gebracht. Het verloop van deze posities blijkt samen te hangen met het niveau en de richting van het behaalde diploma én met achtergrondkenmerken.

Loopbanen van mbo-gediplomeerden in Rotterdam