Een ogenblik geduld a.u.b.

Mate van geletterdheid, gemeente Rotterdam (tabellen en toelichting), CBS

door Rosita Jagernath

De mate van geletterdheid in de gemeente Rotterdam, 2022 ten opzichte van 2016.

De gemeente Rotterdam heeft in 2016 een onderzoek laten uitvoeren naar de mate van geletterdheid in de verschillende gebieden van Rotterdam. Dit is destijds onderzocht op basis van de PIAAC-data van 2012 met behulp van Kleine Domeinschatters (KDS). Dit is een techniek die gebruikt kan worden om schattingen voor grootheden zoals populatietotalen of deelpopulatietotalen te maken bij een onbekend steekproefontwerp of bij weinig waarnemingen per deelpopulatie.

In 2023 wordt een nieuw internationaal PIAAC-onderzoek uitgevoerd (OESO), waarvan de resultaten eind 2024 worden verwacht. Omdat de gemeente al eerder behoefte heeft aan meer recente inzichten in de mate van geletterdheid in Rotterdam, heeft de gemeente het CBS benaderd om het eerdere onderzoek te updaten. Hierbij wordt het verschil in de mate van geletterdheid ten opzichte van 2016 geschat op basis van demografische veranderingen.

Mate van geletterdheid, gemeente Rotterdam (tabellen en toelichting), CBS

Mate van geletterdheid, gemeente Rotterdam (tabellen en toelichting), CBS