Een ogenblik geduld a.u.b.

Monitor Langdurige Ondersteuning WMO CEO volwassenen 2023

door Özlem Akin
Het monitoren van de kwaliteit van langdurige Wmo-arrangementen is een wettelijke taak van de gemeente Rotterdam. Op basis van het onderzoek vindt zo nodig bijsturing plaats. Jaarlijks wordt er een daarom een cliëntervaringsonderzoek  uitgevoerd. Deze meting betreft het jaar 2022, maar bevat ook data over de twee voorafgaande jaren.

Monitor Langdurige Ondersteuning WMO CEO volwassenen 2023