Een ogenblik geduld a.u.b.

Niet-gebruik van algemene bijstand in Rotterdam

door Özlem Akin
Uit een landelijk onderzoek kwam naar voren dat per jaar rond een derde van de rechthebbenden geen gebruik maakt van de algemene bijstand. In een coproductie van O&S Amsterdam en OBI Rotterdam werd onderzocht wat de omvang van het niet-gebruik is in Rotterdam, en wat hiervan de mogelijk oorzaken zijn. Naast in een rapportage werden de belangrijkste resultaten van het onderzoek vastgelegd in een factsheet.

Niet-gebruik van algemene bijstand in Rotterdam