Een ogenblik geduld a.u.b.

Segregatiemonitor voortgezet onderwijs 2023

door Rosita Jagernath

Centraal in het onderwijsbeleid van de gemeente Rotterdam staat kansengelijkheid binnen het onderwijs. Vanuit dit oogpunt segregatie in het onderwijs in kaart gebracht. Met onderwijssegregatie wordt bedoeld een ongelijke verdeling van leerlingen over scholen op basis van ongelijkheden in termen van sociaaleconomische, etnische of andere kenmerken ten opzichte van de woonomgeving.

In de segregatiemonitor voortgezet onderwijs wordt gekeken naar onderwijssegregatie op basis van de sociaaleconomische positie van leerlingen (gemeten door het ouderlijk opleidingsniveau) en hun migratieachtergrond.

Onder de leerlingen stijgt in de periode 2012/2013 tot en met 2021/2022 het aandeel leerlingen met hoogopgeleide 

ouders tot iets meer dan de helft van de leerlingen. Het aandeel leerlingen met een niet-Westerse migratieachtergrond daalt naar 41%. De stijging van aandeel hoogopgeleide ouders komt in de laatste jaren door de toename van hoogopgeleide ouders met een (niet-)Westerse achtergrond. Onder de leerlingen neemt de derde generatie toe.

In de onderzoeksperiode is het aandeel schoolvestigingen met een laag aandeel leerlingen waarvan de ouders hoogopgeleid zijn (20% of minder) afgenomen. Daarentegen neemt het aandeel scholen met een hoog aandeel leerlingen met hoogopgeleide ouders (meer dan 80%) toe. De segregatie verschuift. In NPRZ-gebied is er geen toename van het aandeel van meer dan 80% gesegregeerde scholen te zien. Daar neemt het aandeel scholen met een laag aandeel leerlingen met hoogopgeleide ouders wel steeds verder af, maar zijn er nauwelijks of geen scholen met vooral leerlingen met hoogopgeleide ouders (80% of meer).

Het aandeel scholen met veel leerlingen met een niet-Westerse achtergrond (meer dan 80%) neemt af en het aandeel scholen met weinig leerlingen met een niet-Westerse achtergrond (20% of minder) blijft ongeveer gelijk. Ook hier is een (gedeeltelijke) verschuiving in de segregatie.

In het voortgezet onderwijs zien we dat hoe hoger het onderwijsniveau van de leerlingen is hoe hoger het aandeel leerlingen met hoogopgeleide ouders. Onderadvisering en schoolkeuzes zijn factoren die volgens de literatuur hierbij een rol kunnen spelen. De toename van het aandeel leerlingen met hoogopgeleide ouders is te vinden op alle scholen behalve de scholen die alleen onderwijs aanbieden op het niveau vmbo-basis/kader en/of praktijkonderwijs.

Segregatiemonitor voortgezet onderwijs 2023