Een ogenblik geduld a.u.b.

Terugkoppeling bij initiatieven

door Özlem Akin

Uit onderzoek blijkt dat een minderheid van de initiatiefnemers tevreden is met de terugkoppeling die zij krijgen vanuit de gemeente. Op 26 november 2020 is de motie: ‘Streven naar meer tevredenheid onder Rotterdamse initiatiefnemers’ aan-genomen. In deze motie is vastgelegd dat de gemeente moet komen met een concrete streefwaarde voor de tevredenheid van Rotterdamse initiatiefnemers op het gebied van terugkoppeling van de gemeente tijdens het samenwerkingsproces.

Op zoek naar relevante variabelen om de tevredenheid van Rotterdamse initiatiefnemers te meten, hebben we hen geïnterviewd. Daarbij is ook gebruik gemaakt van een door OBI ontwikkelde scorekaart. Alle initiatiefnemers uit dit onderzoek hebben hun initiatief ingediend via het in 2020 opgerichte initiatievenloket.

De ervaringen van initiatiefnemers met de gemeentelijke dienstverlening bleken divers en varieerden van heel positief tot heel negatief. Dit onderzoek maakt inzichtelijk dat het zorgvuldig evalueren van de ervaringen van initiatiefnemers complex is en vraagt om meer stroomlijning in het proces van behandeling en begeleiding van initiatieven.

Op basis van dit onderzoek is het niet mogelijk om een concrete streefwaarde voor de tevredenheid van Rotterdamse initiatiefnemers te formuleren. Het onderzoek geeft wel handvatten om de scorekaart verder door te ontwikkelen zodat deze op termijn de tevredenheid van initiatiefnemers op kwantitatieve wijze kan monitoren.

Terugkoppeling bij initiatieven