Een ogenblik geduld a.u.b.

Tussenrapportage evaluatie inzet POH J&G in de Rotterdamse huisartspraktijken. Samenvatting.

door Grad Koster

De Praktijkondersteuner Huisartsen Jeugd & Gezin (POH J&G) werkt binnen de huisartsenpraktijk aan het bevorderen van de samenwerking tussen huisarts, wijkteam en jeugdgezondheidszorg, behandelt zelf lichte (psychosociale en gezins-) problematiek én verwijst gericht door naar de specialistische jeugdhulp (in het bijzonder J-GGZ). Dit zou moeten leiden tot beter passende hulpverlening aan jeugdigen tot 18 jaar met psychosociale problematiek en hun ouders.

 

Deze tussenrapportage bevat de eerste resultaten van een meerjarig onderzoek naar de (ervaren) effecten van de inzet van POH J&G in Rotterdamse huisarts-praktijken. De totale looptijd van het onderzoek naar de POH J&G is maart 2020 t/m september 2022.

De rapportage dient als input voor de uitwerking van het effectonderzoek en de projectverantwoording. Maar ook ter lering: om verbeteringen aan te brengen in de organisatie en uitvoering van de inzet van de POH J&G bij de Rotterdamse huisartsen.

Tussenrapportage evaluatie inzet POH J&G in de Rotterdamse huisartspraktijken. Samenvatting.