Een ogenblik geduld a.u.b.

Tweeëntwintigjaar en startgekwalificeerd?

door Grad Koster

In dit onderzoek is van 22-jarigen uit de RMC-regio Rijnmond, G4-steden en Nederland bepaald of zij in 2012 en/of 2017 startgekwalificeerd waren en wel of niet onderwijsvolgend waren. Vervolgens is er gekeken naar verschillen in, onder andere, inschrijfduur in Nederland, hoogste opleiding, laatste opleiding, opleidingsniveau ouders, huishoudtype, arbeidsmarktpositie en zorggebruik.

Het overgrote gedeelte van de 22-jarigen is in het bezit van een startkwalificatie. In vergelijking met 2012 is er in 2017 een stijging (+4%) van het aandeel startgekwalificeerden te zien in de RMC-regio Rijnmond. In 2017 had zo’n 80% van de 22-jarigen in de regio een startkwalificatie; ongeveer 5% had geen startkwalificatie, maar volgde nog onderwijs; en 15% had geen startkwalificatie en volgde ook geen onderwijs.

De gemiddelde populatie 22-jarigen zonder startkwalificatie die geen onderwijs volgt lijkt te verschillen al naar gelang een sub-regio meer of minder stedelijk van aard is. In de meer stedelijke gebieden lijken er, naast de zogenaamde niet-kunners gezien het hoogste en laagste opleidingsniveau, relatief veel 22-jarigen te zijn die nog maar kort in Nederland verblijven waardoor er geen hoogst behaald diploma is geregistreerd. In de minder stedelijke gebieden lijkt de populatie, naast de niet-kunners, vaker te bestaan uit 22-jarigen die vaker voor een bestaan als ouder kiezen en voor hun kind thuisblijven of vaker arbeidsongeschikt zijn.

Jongeren en SK JOLO, Tweeëntwintigjaar en startgekwalificeerd?