Een ogenblik geduld a.u.b.

Vrijwilligerswerk en informele hulp in Rotterdam 2021. Resultaten uit de Omnibusenquête 2021

door Özlem Akin
Rapportage over de beantwoording van de vragen uit de Omnibusenquête van 2021 over vrijwilligerswerk en informele hulp in Rotterdam. Bij de analyse van aard en omvang van deze vormen van onbetaald werk op vrijwillige basis worden ook vergelijkingen gemaakt met landelijke gegevens en gegevens uit eerdere Vrijetijdsonderzoeken. De rapportage bevat ook een analyse van de algemene persoonskenmerken van mensen die zulk onbetaald werk verrichten. Tevens wordt ingegaan op een aantal specifieke groepen zoals allochtonen, mensen zonder betaald werk, jongeren en ouderen.

Vrijwilligerswerk en informele hulp in Rotterdam 2021. Resultaten uit de Omnibusenquête 2021