Een ogenblik geduld a.u.b.

Waardevolle zorg in Rotterdam

door Özlem Akin
De publicatie ‘Waardevolle zorg in Rotterdam’ geeft de bevindingen weer van langere tijd intensief observatieonderzoek bij Buurtcirkel, een initiatief van Pameijer. In het onderzoek proberen we te duiden hoe zelfredzaamheid er voor kwetsbare Rotterdammers in een Buurtcirkel uitziet en hoe dit zich tot het realiseren van de belangrijkste uitgangspunten van de Wmo verhoudt. We sluiten af met adviezen voor goede Wmo-ondersteuning en -beleid.

Waardevolle zorg in Rotterdam