Een ogenblik geduld a.u.b.

eHealthgebruik

door Özlem Akin
Dit rapport beschrijft de uitkomsten van een onderzoek naar het gebruik van eHealthtoepassingen door cliënten die langdurig gebruik maken van de zorg, ondersteuning of diensten van Rotterdamse zorg- en welzijnsorganisaties (WMO-zorg). In dit onderzoek hebben we verkend hoe deze cliënten gebruik maken van digitale middelen en toepassingen, en van eHealthtoepassingen in het bijzonder. Ook zijn we nagegaan wat voor hen bevorderende en belemmerende factoren zijn voor het gebruik van eHealth en hoe zij aankijken tegen het gebruik van eHealth in de toekomst. Dit onderzoek is een vervolg op een eerder onderzoek onder medewerkers van zorg- en welzijnsorganisaties.

eHealthgebruik