Een ogenblik geduld a.u.b.

De veranderende vraag naar arbeid in de bancaire sector in Rotterdam

door Ruben Autar

Uit verschillende arbeidsmarktrapportages blijkt dat de aard van het werk en de beroepen verandert. De veronderstelling is dat werkgevers steeds vaker van werknemers verlangen dat ze over goede sociale vaardigheden beschikken en dat ze ICT-vaardig zijn. Er zou bij werkgevers minder behoefte zijn aan werknemers die routinematig werk doen of die administratieve werkzaamheden verrichten, dit vanwege de toenemende digitalisering en robotisering. Dit kwalitatief onderzoek gaat in op de vraag in hoeverre de vraag naar arbeid is veranderd vanaf de crisis tot nu en in hoeverre deze verandert in de komende tien jaar. Deze verdiepende analyse heeft OBI uitgevoerd voor één specifieke sector; namelijk de bancaire sector, omdat in deze sector veel arbeidsplaatsen zijn verdwenen vanaf de crisis tot nu. Het is de vraag in hoeverre deze ontwikkelingen als voorbode gezien kunnen worden voor andere sectoren. Ook is onderzocht hoe banken, bankpersoneel en Rotterdamse onderwijsinstellingen hiermee omgaan.

De veranderende vraag naar arbeid in de bancaire sector in Rotterdam