Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

Laatste nieuws

 • -

  Feitenkaart Sterke Schouders in Rotterdam. Editie 2023

  Rapportage over de ontwikkeling tot en met 2022 van de omvang van een vijftal groepen Rotterdammers die worden gerekend tot de ‘Sterke Schouders’.
 • -

  Feitenkaart Opleidingsniveau Rotterdam 2021

  Feitenkaart over het opleidingsniveau van Rotterdammers op gebieds- en buurtniveau in 2021 op basis van door OBI bewerkte gegevens van het CBS. Deze versie vervangt de eerdere versie met voorlopige gegevens.
 • -

  Feitenkaart Opleidingsniveau Rotterdam 2022* (voorlopige cijfers)

  Feitenkaart over het opleidingsniveau van Rotterdammers op gebieds- en buurtniveau in 2022 op basis van door OBI bewerkte gegevens van het CBS. Het betreft hier voorlopige gegevens; in het najaar van 2024 zal een 2e druk met definitieve gegevens verschijnen.
 • -

  Feitenkaart Financiële welvaart Rotterdam op gebieds en buurtniveau 2021 en 2022*

  In deze Feitenkaart zijn gegevens over inkomens en vermogens gecombineerd tot gegevens over financiële welvaart op gebieds- en buurtniveau over Rotterdam uit het Integraal Inkomens- en Vermogensonderzoek van het CBS. Deze Feitenkaart bevat de gegevens over 2021, evenals de voorlopige gegevens over 2022.
 • -

  Resultaten werkgelegenheids- en bedrijvenregister 2023

  Dit rapport geeft inzicht op hoofdlijnen in het aantal bedrijfsvestigingen en de werkgelegenheid in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en Drechtsteden. De cijfers zijn afkomstig uit het regionale werkgelegenheids- en bedrijvenregister en hebben als laatste peildatum 1 januari 2023. Begin 2024 start de grootschalige enquête onder bedrijven waarmee in het najaar van 2024, de situatie op 1 januari 2024 kan worden vastgesteld.
 • -

  Lerarenmonitor 2022

  Hoewel het lerarentekort in Rotterdam zoals elders in het land een probleem is, is zowel het aantal Rotterdamse studenten als het aantal Rotterdamse gediplomeerden aan lerarenopleidingen door de jaren heen gestegen. Dit is opvallend omdat deze aantallen in zowel Nederland als de G4 zijn gedaald. De toename is vooral te zien bij opleidingen tot leraar in het voortgezet, basis- en het beroepsonderwijs. Het aantal studenten en gediplomeerden dat een opleiding tot leraar in het speciaal onderwijs heeft gevolgd is, net als in geheel Nederland en de G4, meer dan gehalveerd.

  Het aantal Rotterdamse leraren is in de onderzoeksperiode vrijwel gelijk gebleven. Het aantal leraren in geheel Nederland is in die periode licht gedaald; in de G4 is er een lichte stijging. De verhouding van het aantal Rotterdamse leraren naar geslacht, leeftijd en per soort onderwijs is door de jaren nauwelijks gewijzigd. Ook de gemiddelde baanomvang is door de jaren heen nauwelijks veranderd.

  In Rotterdam worden de leerkrachten in het basisonderwijs iets vaker hoger ingeschaald dan landelijk. In de G4 zitten de leraren in het voortgezet en speciaal onderwijs iets vaker in een hogere schaal dan in Rotterdam en Nederland als geheel.

  In 2020/’21 werkte 82% van de Rotterdamse leraren op een Rotterdamse school; 34% woonde ook in Rotterdam. Leraren in het basisonderwijs wonen en werken vaak in Rotterdam en hebben gemiddeld de kortste reisafstand.

  Het aandeel leraren dat buiten Rotterdam woont en in Rotterdam werkt, is het hoogst in het beroepsonderwijs. Leraren in het beroepsonderwijs hebben ook de grootste gemiddelde reisafstand.

  De monitor wordt door de gemeente Rotterdam gebruikt bij de aanpak van het lerarentekort.

Ouder nieuws