Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

Laatste nieuws

 • -

  Monitor woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2023

  Monitor over de woningvraag, woningaanbod en druk op de huurmarkt specifiek voor corporatiewoningen tot de liberalisatiegrens.

 • -

  Festivalbezoekers over drugsgebruik en drugscriminaliteit. Belevingsonderzoek Rotterdamse festivals nazomer 2023.

  Dit onderzoek geeft inzicht in de beleving van festivalbezoekers in relatie tot het gebruik van harddrugs en drugscriminaliteit en in hun motieven voor en ervaringen met het gebruik van harddrugs op festivals.

 • -

  Hulp na seksueel geweld. Cliëntervaringsonderzoek Centrum Seksueel Geweld Rotterdam

  Sinds september 2015 is in Rotterdam een Centrum Seksueel Geweld (CSG) operationeel. Het CSG Rotterdam biedt 24/7 medische, forensische, psychologische en juridische hulp aan slachtoffers van seksueel geweld uit Rotterdam Rijnmond, de Drechtsteden en de Zuid-Hollandse eilanden. Het CSG Rotterdam werkt hiervoor samen met diverse partners.<o:p></o:p>

  Om de kwaliteit van dienstverlening te meten en zo nodig te verbeteren heeft de afdeling Onderzoek en Business Intelligence een cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd.  Dit rapport is een herziene versie van het in juli 2023 verschenen rapport.<o:p></o:p>

 • -

  Monitor Langdurige Ondersteuning WMO, CEO volwassenen 2024

  De Monitor Langdurige WMO-arrangementen voor volwassenen bevat de resultaten van een jaarlijks cliëntervaringsonderzoek.

 • -

  Voormeting Leningradplaats

  Eind 2023 is een GGZ-locatie geopend voor Beschermd wonen in Prins Alexander. Deze rapportage schets een beeld van de (ervaren) leefbaarheid en veiligheid in de direct omgeving voorafgaand aan de opening.

 • -

  Voormeting Oude watering

  Eind 2023 is een GGZ-woonlocatie voor jongvolwassenen geopend in IJsselmonde. Deze rapportage schets een beeld van de (ervaren) leefbaarheid en veiligheid in de direct omgeving voorafgaand aan de opening.

Ouder nieuws