Een ogenblik geduld a.u.b.

Cliëntervaringsonderzoek jeugd 2019.

De gemeente Rotterdam voert jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit onder cliënten die jeugdzorg ontvangen. Dit rapport geeft de ervaringen weer van 665 Rotterdamse cliënten die in 2018 jeugdzorg kregen. Aan het onderzoek namen drie groepen cliënten deel: cliënten die basishulp ontvangen van een wijkteam, cliënten die specialistische hulp ontvangen van een zorgaanbieder en cliënten met een jeugdbeschermings- of jeugdreclasseringsmaatregel.
2020-05-14/ 3263kB