Een ogenblik geduld a.u.b.

Rapportages

 • Evaluatie Leerpraktijkcentra (factsheet)

  Onderzoek naar de resultaten en werkzame ingrediënten van Leerpraktijkcentra in Rotterdam, waarin gemeente en sociaal ondernemers samenwerken. In deze Leerpraktijkcentra worden mensen met een bijstandsuitkering in de gelegenheid gesteld om werkervaring op te doen, te scholen en te werken aan hun belemmeringen teneinde de stap naar betaald werk te maken.

  / Werk en inkomen / 369 kB

 • Al doende leert men? Evaluatie van Leerpraktijkcentra voor bijstandsgerechtigden in Rotterdam.

  Onderzoek naar de resultaten en werkzame ingrediënten van Leerpraktijkcentra in Rotterdam, waarin gemeente en sociaal ondernemers samenwerken. In deze Leerpraktijkcentra worden mensen met een bijstandsuitkering in de gelegenheid gesteld om werkervaring op te doen, te scholen en te werken aan hun belemmeringen teneinde de stap naar betaald werk te maken.

  / Werk en inkomen / 2186669 kB

 • Energietoeslag. Een onderzoek naar doelgroep en gebruik van de Energietoeslag in Rotterdam.

  Op basis van een bestandsanalyse en een enquête in twee metingen wordt een beeld geschetst van de doelgroep van de Energietoeslag, het bereik en het gebruik van de regeling.

  / Werk en inkomen / 2325 kB

 • Feitenkaart Financiële welvaart Rotterdam op gebieds en buurtniveau 2021 en 2022*

  In deze Feitenkaart zijn gegevens over inkomens en vermogens gecombineerd tot gegevens over financiële welvaart op gebieds- en buurtniveau over Rotterdam uit het Integraal Inkomens- en Vermogensonderzoek van het CBS. Deze Feitenkaart bevat de gegevens over 2021, evenals de voorlopige gegevens over 2022.

  / Werk en inkomen / 322131 kB

 • Feitenkaart Sterke Schouders in Rotterdam. Editie 2023

  In het gelijknamige gemeentelijke Programma werd een vijftal groepen Rotterdammers gerekend tot de ‘Sterke Schouders’: vier naar leeftijd en huishoudenssamenstelling onderscheiden deelgroepen van hoog opgeleiden, en studenten. In deze Feitenkaart wordt de ontwikkeling van de omvang van deze groepen tot en met 2022 gemonitord.

  Deze Feitenkaart is ook een verdiepingsanalyse in het kader van arbeidsmarktanalyses van OBI.

  / Werk en inkomen / 281319 kB

 • Feitenkaart Economische zelfstandigheid Rotterdam op gebieds en buurtniveau 2021 en 2022

  Deze Feitenkaart bevat gegevens over economische zelfstandigheid op gebieds- en buurtniveau over Rotterdam, plus die over Amsterdam, Den Haag, Utrecht en heel Nederland, uit het Integraal Inkomens- en Vermogensonderzoek 2021 van het CBS, evenals de voorlopige gegevens daarover over 2022.

  / Werk en inkomen / 193036 kB

 • Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam op gebieds en buurtniveau 2021 en 2022

  Gegevens over de inkomenssituatie in Rotterdam en de regio zijn van groot belang gezien de doelstelling om de midden‑ en hogere inkomens voor de stad te behouden en zelfs aan te trekken. Deze Feitenkaart bevat een selectie van de belangrijkste inkomensgegevens op gebieds- en buurtniveau over Rotterdam, plus die over Amsterdam, Den Haag, Utrecht en heel Nederland, uit het Integraal Inkomens- en Vermogensonderzoek 2021 van het CBS, evenals een beperkt aantal voorlopige gegevens over 2022.

  / Werk en inkomen / 689336 kB

 • Het ontstaan, kwijtschelden en afboeken van bijstandsschulden bij de gemeente Rotterdam

  Dit onderzoeksrapport bevat een synthese van de belangrijkste bevindingen van diverse deelstudies over het ontstaan, kwijtschelden en afboeken van bijstandsschulden bij de gemeente Rotterdam. Dit onderzoek is uitgevoerd door de Universiteit Leiden.

  / Werk en inkomen / 1630 kB

 • Onderzoek effecten werkpremie

  Leidt een premie tot meer (uren) deeltijdwerk in de bijstand?

  / Werk en inkomen / 2038692 kB

 • Vrijwilligerswerk en informele hulp in Rotterdam Omnibusenquête 2023

  Volgens de Omnibusenquête 2023 verricht 46% van de Rotterdammers van 16 tot en met 75 jaar wel eens één of meer vormen van onbetaald werk. 32% deed wel eens aan informele hulp (los van een organisatie) en 35% verrichtte vrijwilligerswerk in georganiseerd verband. Voor een deel gaat het hier om dezelfde mensen: 20% deed zowel aan informele hulp als aan vrijwilligerswerk. Meer weten? Leest u dan de rapportage!

  / Werk en inkomen / 3997206 kB

 • Monitor Armoede en Schuldenaanpak 2023

  Kerncijfers over de doelgroep van armoedebeleid en schuldenaanpak, en de resultaten van inkomensondersteuning en aanpak van schulden in Rotterdam

  / Werk en inkomen / 1203166 kB

 • Factsheet: Niet-gebruik van algemene bijstand in Rotterdam

  Een onderzoek naar de omvang en mogelijke oorzaken van het niet-gebruik van algemene bijstand in Rotterdam

  / Werk en inkomen / 283223 kB

 • Niet-gebruik van algemene bijstand in Rotterdam

  Een onderzoek naar de omvang en mogelijke oorzaken van het niet-gebruik van algemene bijstand in Rotterdam

  / Werk en inkomen / 2119979 kB

 • Factsheet. Op weg naar passend werk? Een onderzoek naar gebruik van en ervaringen met het Instrumentenhuis Werk.

  Deze factsheet biedt een compacte weergave van de uitkomsten van het onderzoek: Op weg naar passend werk? Een onderzoek naar gebruik van en ervaringen met het Instrumentenhuis Werk.

  / Werk en inkomen / 339420 kB

 • Op weg naar passend werk? Een onderzoek naar gebruik van en ervaringen met het Instrumentenhuis Werk.

  Deze onderzoeksrapportage biedt inzicht in het gebruik van re-integratie instrumenten bij bijstandsgerechtigden door uitvoerende professionals van de gemeente Rotterdam met als doel (arbeids)ontwikkeling en bevordering van arbeidsparticipatie. Ook gaat het onderzoek in op ervaringen met de inzet van instrumenten en waardering van het totaalaanbod aan instrumenten.

  / Werk en inkomen / 2759954 kB

 • Van start met het nieuwe inburgeringsbeleid in Rotterdam. Een onderzoek naar de opzet en eerste ervaringen met de uitvoering.

  Met de invoering van de nieuwe Wet inburgering op 1 januari 2022 hebben gemeenten een grotere verantwoordelijkheid gekregen voor de begeleiding en ondersteuning van statushouders en gezinsmigranten en de keuze van het inburgeringsaanbod. Snel en volwaardig meedoen (het liefst via betaald werk) is het centrale uitgangspunt en leren van de Nederlandse taal op zo’n hoog mogelijk niveau, bij voorkeur B1, in combinatie met participatie, wordt als de beste manier gezien om dat te bereiken.

  De wetgever spreekt van een ‘lerend en adaptief’ stelsel wat betekent dat er zowel gedurende de opzet én uitvoering aanpassingen te verwachten en gewenst zijn.

  Tegen die achtergrond heeft de gemeente Rotterdam aan OBI en de EUR opdracht gegeven om onderzoek te doen naar het proces, de uitkomsten en de effecten van haar nieuwe inburgerings­aanpak. Dit rapport is het eerste in een reeks van onderzoeksrapportages die in een periode van vier jaar zal verschijnen. In dit eerste deelrapport staan de opzet en eerste ervaringen met de uitvoering van het nieuwe inburgeringsbeleid in Rotterdam centraal.

  / Werk en inkomen / 2198953 kB

 • Managementsamenvatting. Op weg naar passend werk? Een onderzoek naar gebruik van en ervaringen met het Instrumentenhuis Werk.

  Deze onderzoeksrapportage biedt inzicht in het gebruik van re-integratie instrumenten bij bijstandsgerechtigden door uitvoerende professionals van de gemeente Rotterdam met als doel (arbeids)ontwikkeling en bevordering van arbeidsparticipatie. Ook gaat het onderzoek in op ervaringen met de inzet van instrumenten en waardering van het totaalaanbod aan instrumenten.

  / Werk en inkomen / 220390 kB

 • Feitenkaart EU-arbeidsmigranten 2022

  Kenmerken van arbeidsmigranten uit EU-landen die in de BasisRegistratie Personen (BRP) als Rotterdammer geregistreerd staan. Dit beeld zal in veel opzichten niet overeenkomen met het veronderstelde beeld van de totale doelgroep. De reden daarvan zal liggen in het ontbreken van niet in de BRP ingeschrevenen, via buitenlandse bedrijven werkenden en niet (meer) werkenden.

  / Werk en inkomen / 700196 kB

 • Feitenkaart Financiële welvaart Rotterdam op gebieds en buurtniveau 2020 en 2021*

  In deze Feitenkaart zijn gegevens over inkomens en vermogens gecombineerd tot gegevens over financiële welvaart op gebieds- en buurtniveau over Rotterdam uit het Integraal Inkomens- en Vermogensonderzoek van het CBS. Deze Feitenkaart bevat de gegevens over 2020, evenals de voorlopige gegevens over 2021.

  / Werk en inkomen / 440918 kB

 • Feitenkaart Economische zelfstandigheid Rotterdam op gebieds en buurtniveau 2020 en 2021*

  Deze Feitenkaart bevat gegevens over economische zelfstandigheid op gebieds- en buurtniveau over Rotterdam, plus die over Amsterdam, Den Haag, Utrecht en heel Nederland, uit het Integraal Inkomens- en Vermogensonderzoek 2020 van het CBS, evenals de voorlopige gegevens daarover over 2021.

  / Werk en inkomen / 389209 kB

 • Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam op gebieds en buurtniveau 2020 en 2021*

  Gegevens over de inkomenssituatie in Rotterdam en de regio zijn van groot belang gezien de doelstelling om de midden‑ en hogere inkomens voor de stad te behouden en zelfs aan te trekken. Deze Feitenkaart bevat een selectie van de belangrijkste inkomensgegevens op gebieds- en buurtniveau over Rotterdam, plus die over Amsterdam, Den Haag, Utrecht en heel Nederland, uit het Integraal Inkomens- en Vermogensonderzoek 2020 van het CBS, evenals een beperkt aantal voorlopige gegevens over 2021.

  / Werk en inkomen / 909646 kB

 • Feitenkaart Sterke Schouders in Rotterdam. Editie 2022

  In het gelijknamige gemeentelijke Programma werd een vijftal groepen Rotterdammers gerekend tot de ‘Sterke Schouders’: vier naar leeftijd en huishoudenssamenstelling onderscheiden deelgroepen van hoog opgeleiden, en studenten. In deze Feitenkaart wordt de ontwikkeling van de omvang van deze groepen tot en met 2021 gemonitord.

  De ontwikkelingen van de aandelen sterke schouders en hoog opgeleiden per gebied en buurt zijn ook te zien op een GIS-applicatie waarnaar in het rapport verwezen wordt.

  Deze Feitenkaart is tevens een verdiepingsanalyse in het kader van arbeidsmarktanalyses van OBI.

  / Werk en inkomen / 242 kB

 • Prestatie010, Ervaringen en effecten

  Onderzoek naar de ervaringen van werkzoekenden die een tegenprestatie doen in het kader van hun uitkering. Hun mening over de vernieuwde werkwijze van de gemeente en over hun activiteiten en de effecten daarvan.

  / Werk en inkomen / 5362996 kB

 • Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam op gebieds en buurtniveau 2019 en 2020*

  Gegevens over de inkomenssituatie in Rotterdam en de regio zijn van groot belang gezien de doelstelling om de midden‑ en hogere inkomens voor de stad te behouden en zelfs aan te trekken. Deze Feitenkaart bevat een selectie van de belangrijkste inkomensgegevens op gebieds- en buurtniveau over Rotterdam, plus die over Amsterdam, Den Haag, Utrecht en heel Nederland, uit het Integraal Inkomens- en Vermogensonderzoek 2019 van het CBS, evenals een beperkt aantal voorlopige gegevens over 2020.

  / Werk en inkomen / 833260 kB

 • Feitenkaart Economische zelfstandigheid Rotterdam op gebieds en buurtniveau 2019 en 2020*

  Deze Feitenkaart bevat gegevens over economische zelfstandigheid op gebieds- en buurtniveau over Rotterdam, plus die over Amsterdam, Den Haag, Utrecht en heel Nederland, uit het Integraal Inkomens- en Vermogensonderzoek 2019 van het CBS, evenals de voorlopige gegevens daarover over 2020.

  / Werk en inkomen / 322243 kB

 • Feitenkaart Financiële welvaart Rotterdam op gebieds en buurtniveau 2019 en 2020*

  In deze Feitenkaart zijn gegevens over inkomens en vermogens gecombineerd tot gegevens over financiële welvaart op gebieds- en buurtniveau over Rotterdam uit het Integraal Inkomens- en Vermogensonderzoek van het CBS. Deze Feitenkaart bevat de gegevens over 2019, evenals de voorlopige gegevens over 2020.

  / Werk en inkomen / 279855 kB

 • Feitenkaart Sterke Schouders in Rotterdam. Editie 2021

  In het gelijknamige gemeentelijke Programma werd een vijftal groepen Rotterdammers gerekend tot de ‘Sterke Schouders’: vier naar leeftijd en huishoudenssamenstelling onderscheiden deelgroepen van hoog opgeleiden, en studenten. In deze Feitenkaart wordt de ontwikkeling van de omvang van deze groepen tot en met 2020 gemonitord.

  De ontwikkelingen van de aandelen sterke schouders en hoog opgeleiden per gebied en buurt zijn ook te zien op een GIS-applicatie waarnaar in het rapport verwezen wordt.

  Deze Feitenkaart is tevens een verdiepingsanalyse in het kader van arbeidsmarktanalyses van OBI.

  / Werk en inkomen / 464764 kB

 • Factsheet Investeren in scholing: verrijken van menselijk kapitaal of kostenpost? Een verkennend onderzoek.

  Dit factsheet vat de resultaten samen van verkennend onderzoek van OBI naar keuzes van werkgevers ten aanzien van scholing en ontwikkeling, in de context van technologische ontwikkelingen.

  / Werk en inkomen / 526284 kB

 • Feitenkaart Laag opgeleiden 2019

  Volgens andere Feitenkaarten van OBI is bijna één op de drie Rotterdammers van 15 tot 75 jaar ‘laag’ opgeleid: zij hebben geen startkwalificatie. In deze Feitenkaart wordt per gebied en CBS-buurt aangegeven hoeveel van hen betaald werk hebben of werkloos zijn. In tegenstelling tot die andere Feitenkaarten gaat deze Feitenkaart alleen over Rotterdammers van 28 tot en met 67 jaar.

  / Werk en inkomen / 260347 kB

 • Investeren in scholing: verrijken van menselijk kapitaal of kostenpost? Een verkennend onderzoek.

  Deze rapportage bevat de resultaten en conclusies van een verkennend, kwalitatief onderzoek naar strategische keuzes van bedrijven ten aanzien van scholing en ontwikkeling, in de context van technologische ontwikkelingen.

  Het onderzoek richt zich op organisaties in de logistieke dienstverlening en verpleging, verzorging en thuiszorg.

  / Werk en inkomen / 4130150 kB

 • Literatuuronderzoek Onderwijs-arbeidsloopbanen mbo-gediplomeerden

  Rapportage literatuuronderzoek waarin de bevindingen van eerder Rotterdamse onderzoek naar onderwijs-arbeidsmarktloopbanen van mbo-gediplomeerden worden onderbouwd met landelijke literatuur.

  / Werk en inkomen / 4344523 kB

 • Factsheet Tozo-regeling Rotterdam

  Dit factsheet geeft inzicht in de persoonlijke en bedrijfskenmerken van Rotterdamse zelfstandig ondernemers die de Tozo-regeling hebben aangevraagd.

  / Werk en inkomen / 1018 kB

 • Onderzoeksverantwoording factsheet Tozo-regeling Rotterdam

  In deze onderzoeksverantwoording vermelden we per pagina welke bron gebruikt is voor het weergeven van de data in de factsheet. Daarnaast vermelden we om welke aantallen (n) het gaat.

  / Werk en inkomen / 122 kB

 • Feitenkaart Financiële welvaart Rdam op gebieds en buurtniveau 2018/19

  In deze Feitenkaart zijn gegevens over inkomens en vermogens gecombineerd tot gegevens over financiële welvaart op gebieds- en buurtniveau over Rotterdam uit het Integraal Inkomens- en Vermogensonderzoek van het CBS. Deze Feitenkaart bevat de gegevens over 2018, evenals de voorlopige gegevens over 2019.

  / Werk en inkomen / 329 kB

 • Sterke Schouders in Rotterdam. Editie 2020

  In het gelijknamige gemeentelijke Programma werd een vijftal groepen Rotterdammers gerekend tot de ‘Sterke Schouders’: vier naar leeftijd en huishoudenssamenstelling onderscheiden deelgroepen van hoog opgeleiden, en studenten. In dit rapport wordt de ontwikkeling van de omvang van deze groepen tot en met 2019 gemonitord, alsmede hun arbeidsmarktpositie. Ook wordt nader stilgestaan bij het opleidingsniveau van de Rotterdammers. De ontwikkelingen van de aandelen sterke schouders en hoog opgeleiden per gebied en buurt zijn ook te zien op een GIS-applicatie waarnaar in het rapport verwezen wordt. Dit rapport is tevens een verdiepingsanalyse in het kader van arbeidsmarktanalyses van OBI.

  / Werk en inkomen / 3934 kB

 • Feitenkaart Economische zelfstandigheid Rotterdam....

  Deze rapportage is vanwege de vele tabellen niet digitaal toegankelijk voor o.a. visueel beperkten. Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met ons opnemen via de contactknop op Onderzoek010 op gebieds- en buurtniveau 2018 en 2019* Deze Feitenkaart bevat gegevens over economische zelfstandigheid op gebieds- en buurtniveau over Rotterdam, plus die over Amsterdam, Den Haag, Utrecht en heel Nederland, uit het Integraal Inkomens- en Vermogensonderzoek 2018 van het CBS, evenals de voorlopige gegevens daarover over 2019.

  / Werk en inkomen / 255 kB

 • Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam...

  Deze rapportage is vanwege de vele tabellen niet digitaal toegankelijk voor o.a. visueel beperkten. Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met ons opnemen via de contactknop op Onderzoek010 op gebieds- en buurtniveau 2018 en 2019* Gegevens over de inkomenssituatie in Rotterdam en de regio zijn van groot belang gezien de doelstelling om de midden en hogere inkomens voor de stad te behouden en zelfs aan te trekken. Deze Feitenkaart bevat een selectie van de belangrijkste inkomensgegevens op gebieds- en buurtniveau over Rotterdam, plus die over Amsterdam, Den Haag, Utrecht en heel Nederland, uit het Integraal Inkomens- en Vermogensonderzoek 2018 van het CBS, evenals een beperkt aantal voorlopige gegevens over 2019.

  / Werk en inkomen / 949 kB

 • Evaluatie trajectbegeleiding

  Evaluatie van de trajectbegeleiding in het kader van de schuldenaanpak Rotterdam

  / Werk en inkomen / 1501 kB

 • Factsheet flexibel werkenden Rotterdam

  Deze rapportage is vanwege de vele tabellen niet digitaal toegankelijk voor o.a. visueel beperkten. Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met ons opnemen via de contactknop op Onderzoek010. Dit factsheet geeft een beeld van flexibel werkenden in Rotterdam, hun aantal, de grootte van hun banen, verdeling naar sector en beroepsgroep en hun demografische kenmerken.

  / Werk en inkomen / 195 kB

 • Feitenkaart Financiële welvaart Rdam op gebieds en buurtniveau 2017/18

  In deze Feitenkaart zijn gegevens over inkomens en vermogens gecombineerd tot gegevens over financiële welvaart op gebieds- en buurtniveau over Rotterdam uit het Integraal Inkomens- en Vermogensonderzoek van het CBS. Deze Feitenkaart bevat de gegevens over 2017, evenals de voorlopige gegevens over 2018.

  / Werk en inkomen / 625 kB

 • Feitenkaart Financiële welvaart Rdam op gebieds en buurtniveau 2017/18

  In deze Feitenkaart zijn gegevens over inkomens en vermogens gecombineerd tot gegevens over financiële welvaart op gebieds- en buurtniveau over Rotterdam uit het Integraal Inkomens- en Vermogensonderzoek van het CBS. Deze Feitenkaart bevat de gegevens over 2017, evenals de voorlopige gegevens over 2018.

  / Werk en inkomen / 625 kB

 • Feitenkaart Inkomensgegevens R'dam op gebieds- en buurtniveau 2017/18*

  Deze rapportage is vanwege de vele tabellen niet digitaal toegankelijk voor o.a. visueel beperkten. Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met ons opnemen via de contactknop op Onderzoek010 Gegevens over de inkomenssituatie in Rotterdam en de regio zijn van groot belang gezien de doelstelling om de midden en hogere inkomens voor de stad te behouden en zelfs aan te trekken. Deze Feitenkaart bevat een selectie van de belangrijkste inkomensgegevens op gebieds- en buurtniveau over Rotterdam, plus die over Amsterdam, Den Haag, Utrecht en heel Nederland, uit het Integraal Inkomens- en Vermogensonderzoek 2017 van het CBS, evenals een beperkt aantal voorlopige gegevens over 2018.

  / Werk en inkomen / 947 kB

 • Onderzoek onder werkgevers in relatie tot BRIDGE

  Het onderzoek heeft tot doel zicht te krijgen op de effecten van LOB-interventies van BRIDGE, waaronder de AanDeBak-garanties, bij werkgevers en op de behoeften en motivatie van werkgevers om al dan niet betrokken te raken bij deze interventies. Het onderzoek richt zich hiermee specifiek op de vraagzijde van het programma BRIDGE, de werkgevers. Auteur: E. Meurs e.a., Ecorys, augustus 2019

  / Werk en inkomen / 23507 kB

 • Feitenkaart Economische zelfstandigheid Rotterdam 2017 en 2018*

  Deze rapportage is vanwege de vele tabellen niet digitaal toegankelijk voor o.a. visueel beperkten. Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met ons opnemen via de contactknop op Onderzoek010 Deze Feitenkaart bevat gegevens over economische zelfstandigheid op gebieds- en buurtniveau over Rotterdam, plus die over Amsterdam, Den Haag, Utrecht en heel Nederland, uit het Integraal Inkomens- en Vermogensonderzoek 2017 van het CBS, evenals de voorlopige gegevens daarover over 2018.

  / Werk en inkomen / 256 kB

 • Sterke Schouders in Rotterdam. Editie 2019

  Dit rapport voldoet nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Heeft u vragen over dit rapport, neem dan contact met ons op via de contactknop op Onderzoek010. In het gelijknamige gemeentelijke Programma werd een vijftal groepen Rotterdammers gerekend tot de ‘Sterke Schouders’: vier naar leeftijd en huishoudenssamenstelling onderscheiden deelgroepen van hoog opgeleiden, en studenten. In dit rapport wordt de ontwikkeling van de omvang van deze groepen tot en met 2018 gemonitord, alsmede hun arbeidsmarktpositie. Ook wordt nader stilgestaan bij het opleidingsniveau van de Rotterdammers. De ontwikkelingen van de aandelen sterke schouders en hoog opgeleiden per gebied en buurt zijn ook te zien op een GIS-applicatie waarnaar in het rapport verwezen wordt. Dit rapport is tevens een verdiepingsanalyse in het kader van arbeidsmarktanalyses van OBI.

  / Werk en inkomen / 5979978 kB

 • Tegenprestatie voor het ontvangen van een uitkering:

  Goed voor de gezondheid! Dit rapport voldoet nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Heeft u vragen over dit rapport, neem dan contact met ons op via de contactknop op Onderzoek010. Met de Tegenprestatie, onderdeel van de Participatiewet, worden werkzoekenden gestimuleerd voor zichzelf of de samenleving een nuttige activiteit te ondernemen. In Rotterdam hebben we geleerd dat de Tegenprestatie een gouden kans is om de gezondheid te verbeteren van een doelgroep die moeilijk bereikt wordt met gezondheidsprogramma’s.

  / Werk en inkomen / 476 kB

 • Evaluatie Leerlandschap Route 3 Werk en Inkomen

  Verslag van een evaluatieonderzoek naar de uitvoering, werking en resultaten van een experimenteel programma van Werk en Inkomen in Rotterdam Zuid. Het doel was om werkzoekenden die door persoonlijke omstandigheden moeilijk aan het werk kunnen komen, te activeren en of naar werk te begeleiden.

  / Werk en inkomen / 1391602 kB

 • Evaluatie Wijkgestuurd Werken Werk en Inkomen in Rotterdam

  Verslag van een evaluatieonderzoek naar een experimentele wijkgestuurde aanpak in een aantal Rotterdamse wijken van het cluster Werk en Inkomen.

  / Werk en inkomen / 1934836 kB

 • Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam

  Deze rapportage is vanwege de vele tabellen niet digitaal toegankelijk voor o.a. visueel beperkten. Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met ons opnemen via de contactknop op Onderzoek010 Deze rapportage is vanwege de vele tabellen niet digitaal toegankelijk voor o.a. visueel beperkten. Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met ons opnemen via de contactknop op Onderzoek010 Op Gebieds- en Buurtniveau 2016 en 2017 Gegevens over de inkomenssituatie in Rotterdam en de regio zijn van groot belang gezien de doelstelling om de midden en hogere inkomens voor de stad te behouden en zelfs aan te trekken. Deze Feitenkaart bevat een selectie van de belangrijkste inkomensgegevens op gebieds- en buurtniveau over Rotterdam, plus die over Amsterdam, Den Haag, Utrecht en heel Nederland, uit het Integraal Inkomens- en Vermogensonderzoek 2016 van het CBS, evenals een beperkt aantal voorlopige gegevens over 2017.

  / Werk en inkomen / 799 kB

 • Feitenkaart Economische Zelfstandigheid Rotterdam

  OP GEBIEDS-EN BUURTNIVEAU 2016 en 2017* Deze Feitenkaart bevat gegevens over economische zelfstandigheid op gebieds- en buurtniveau over Rotterdam, plus die over Amsterdam, Den Haag, Utrecht en heel Nederland, uit het Integraal Inkomens- en Vermogensonderzoek 2016 van het CBS, evenals de voorlopige gegevens daarover over 2017.

  / Werk en inkomen / 267 kB

 • Arbeidsloopbanen van uitstromers uit de bijstand naar werk

  Onderzoek naar de arbeidsloopbaan van uitstromers uit de bijstand naar werk met behulp van sequentieanalyse

  / Werk en inkomen / 1974 kB

 • Arbeidsloopbanen van uitstromers uit de financiële sector

  Arbeidsloopbanen van uitstromers uit de financiële sector in regio Rijnmond Een onderzoek op basis van sequentieanalyse Onderzoek naar de arbeidsloopbaan van uitstromers uit de financiële sector met behulp van sequentieanalyse

  / Werk en inkomen / 1865 kB

 • Sterke schouders in Rotterdam. Editie 2018

  Dit rapport voldoet nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Heeft u vragen over dit rapport, neem dan contact met ons op via de contactknop op Onderzoek010. In het gelijknamige gemeentelijke Programma wordt een vijftal groepen Rotterdammers gerekend tot de ‘Sterke Schouders’: vier naar leeftijd en huishoudenssamenstelling onderscheiden deelgroepen van hoog opgeleiden, en studenten. In dit rapport wordt de ontwikkeling van de omvang van deze groepen tot en met 2017 gemonitord, alsmede hun arbeidsmarktpositie. Ook wordt nader stilgestaan bij het opleidingsniveau van de Rotterdammers. De ontwikkelingen van de aandelen sterke schouders en hoog opgeleiden per gebied en buurt zijn ook te zien op een GIS-applicatie waarnaar in het rapport verwezen wordt. Dit rapport is tevens een verdiepingsanalyse in het kader van de Editie 2017 van de Arbeidsmarktanalyse van OBI uit 2018.

  / Werk en inkomen / 1739127 kB

 • De veranderende vraag naar arbeid in de bancaire sector in Rotterdam

  De aard van het werk en de beroepen verandert, zo blijkt uit verschillende arbeidsmarktrapportages. Dit kwalitatief onderzoek gaat in op de vraag in hoeverre de vraag naar arbeid in de bancaire sector is veranderd vanaf de crisis tot 2018 en in hoeverre deze verandert in de komende tien jaar en hoe banken, bankpersoneel en Rotterdamse onderwijsinstellingen hiermee omgaan.

  / Werk en inkomen / 970 kB

 • De arbeidsmarkt positie van 50-plussers in de regio Rijnmond

  Onderzoek naar arbeidsmarktpositie van 50-plussers in de arbeidsmarktregio Rijnmond.

  / Werk en inkomen / 2387 kB

 • Werk en werken in de Rijnmond. Editie 2018

  Analyse van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt regio Rijnmond 2009-2016

  / Werk en inkomen / 4015 kB

 • Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam op gebieds en buurtniveau 2015

  Gegevens over de inkomenssituatie in Rotterdam en de regio zijn van groot belang gezien de doelstelling om de midden en hogere inkomens voor de stad te behouden en zelfs aan te trekken. Deze Feitenkaart bevat een selectie van de belangrijkste inkomensgegevens op gebieds- en buurtniveau over Rotterdam, plus die over Amsterdam, Den Haag, Utrecht en heel Nederland, uit het Integraal Inkomens- en Vermogensonderzoek 2015 van het CBS.

  / Werk en inkomen / 1066 kB

 • Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam en Regio 2015

  Selectie van de belangrijkste inkomensgegevens uit het Integraal Inkomens- en Vermogensonderzoek 2015 over Rotterdam en de regio, analoog aan de eerder verschenen Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam op deelgemeente en buurtniveau 2015.

  / Werk en inkomen / 490 kB

 • Sterke schouders in Rotterdam. Editie 2017

  In het gelijknamige gemeentelijke Programma wordt een vijftal groepen Rotterdammers gerekend tot de ‘Sterke Schouders’: vier naar leeftijd en huishoudenssamenstelling onderscheiden deelgroepen van hoog opgeleiden, en studenten. In dit rapport wordt de ontwikkeling van de omvang van deze groepen tot en met 2015 gemonitord, alsmede hun arbeidsmarktpositie.

  / Werk en inkomen / 1460 kB

 • Effecten van de Tegenprestatie in Rotterdam

  Onderzoek naar de individuele en maatschappelijke effecten van de “tegenprestatie” met een overzicht van de maatschappelijke kosten en baten van dit beleid.

  / Werk en inkomen / 2634 kB

 • Taalmonitor 2016. Effectevaluatie niet-diplomagerichte taaltrajecten.

  Taalmonitor 2016. Effectevaluatie niet-diplomagerichte taaltrajecten.

  / Werk en inkomen / 654116 kB

 • Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam en regio 2014

  Feitenkaart met inkomensgegevens over Rotterdam en de regio in 2014.

  / Werk en inkomen / 828682 kB

 • Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau 2014

  Feitenkaart met inkomensgegevens over Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau in 2014.

  / Werk en inkomen / 2556995 kB

 • Sterke schouders in Rotterdam. Editie 2016

  In het gelijknamige gemeentelijke Programma wordt een vijftal groepen Rotterdammers gerekend tot de ‘Sterke Schouders’: vier naar leeftijd en huishoudenssamenstelling onderscheiden deelgroepen van hoog opgeleiden, en studenten. In dit rapport wordt de ont

  / Werk en inkomen / 1772 kB

 • Opbrengsten en kosten van de tegenprestatie: de wijk Bloemhof als case

  Opbrengsten en kosten van de tegenprestatie: de wijk Bloemhof als case

  / Werk en inkomen / 1304560 kB

 • Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam en regio 2013

  Feitenkaart met inkomensgegevens over Rotterdam en de regio in 2013.

  / Werk en inkomen / 206010 kB

 • Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau 2013

  Feitenkaart met inkomensgegevens over Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau in 2013.

  / Werk en inkomen / 1927816 kB

 • Quickscan resultaten pilots ‘Jongeren aan de slag'

  Aanpak jeugdwerkeloosheid in Rotterdam

  / Werk en inkomen / 384568 kB

 • Procesevaluatie uitvoering Fit-4-Work

  Procesevaluatie Fit4Work, een re-integratietraject voor mensen met psychische problematiek

  / Werk en inkomen / 867083 kB

 • Bereikbaarheid arbeidsmarkt Rotterdam Zuid

  Onderzoek in opdracht van het NPRZ over de vraag waar de banen voor lager opgeleiden in de Rotterdamse regio zich bevinden en waar de mensen met een lagere opleiding die voor deze banen in aanmerking komen wonen in Rotterdam Zuid, vanuit de veronderstelli

  / Werk en inkomen / 5409 kB

 • Werk en werken in de Rijnmond Een analyse van vraag, aanbod en match op de arbeidsmarkt regio Rijnmond

  Een breed bruikbare en uniforme kennisbasis met informatie over vraag en aanbod op de arbeidsmarkt Regio Rijnmond en de stad Rotterdam

  / Werk en inkomen / 1998582 kB

 • Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam en regio 2012

  Feitenkaart over inkomensbronnen van huishoudens in Rotterdam en de regio in 2012. 3e druk, december 2015.

  / Werk en inkomen / 301081 kB

 • Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau 2012

  Feitenkaart met inkomensgegevens over Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau in 2012. 3e druk, december 2015.

  / Werk en inkomen / 1179508 kB

 • Rapportage evaluatie Startersbeurs definitief april 2013 - augustus 2014.

  Rapportage evaluatie Startersbeurs april 2013 - augustus 2014.

  / Werk en inkomen / 2607846 kB

 • Detachering voor WWB-ers Verloop en voorlopige opbrengsten van de pilots Groepsdetachering en Gemeentebanen in Rotterdam

  Detachering voor WWB-ers Verloop en voorlopige opbrengsten van de pilots Groepsdetachering en Gemeentebanen in Rotterdam

  / Werk en inkomen / 221214 kB

 • Feitenkaart Verhuizingen naar inkomen in Rotterdam op gebiedsniveau 2010 en 2011

  Feitenkaart met gegevens over verhuizingen naar inkomen in Rotterdam op gebiedsniveau in 2010 en 2011.

  / Werk en inkomen / 111 kB

 • Vervoersproblematiek Wwb-ers

  Resultaten uit de Omnibusenquête en een enquête onder deelnemers aan het Werk Loont-traject

  / Werk en inkomen / 2024 kB

 • Vervoersproblematiek Wwb-ers

  Resultaten uit de Omnibusenquête en een enquête onder deelnemers aan het Werk Loont-traject

  / Werk en inkomen / 2086310 kB

 • Feitenkaart Jongeren naar situatie op 1 januari 2012

  Feitenkaart Jongeren naar situatie op 1 januari 2012

  / Werk en inkomen / 62250 kB

 • Koopkrachtonderzoek Rotterdam 2e vervolgmeting van een panelonderzoek naar de effecten van landelijke en lokale bezuinigingsmaatregelen op de koopkracht van Rotterdamse huishoudens met een minimuminkomen in 2013.

  Koopkrachtonderzoek Rotterdam 2e vervolgmeting van een panelonderzoek naar de effecten van landelijke en lokale bezuinigingsmaatregelen op de koopkracht van Rotterdamse huishoudens met een minimuminkomen in 2013.

  / Werk en inkomen / 2553 kB

 • Bouwstenen voor evaluatie. Literatuurverkenning naar plausibele uitkomsten van het programma Maatschappelijke Inspanning

  Samenvatting van het literatuuronderzoek en adviezen voor de invulling van de evaluatie Maatschappelijke Inspanning (tegenprestatie) vanaf 2014

  / Werk en inkomen / 1142 kB

 • Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam en regio 2011

  Feitenkaart met inkomensgegevens over Rotterdam en de regio in 2011.

  / Werk en inkomen / 259019 kB

 • Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau 2011

  Feitenkaart met inkomensgegevens over Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau in 2011.

  / Werk en inkomen / 1048 kB

 • Van theorie naar praktijk. Eén jaar ervaring met implementatie van de methodiek ‘sturen op zelfsturing’.

  Het verloop van het implementatieproces van de methodiek ‘sturen op zelfsturing’ in drie uitvoeringspraktijken in de periode januari - november 2013: ExIT, Werkloont en het Jongerenloket

  / Werk en inkomen / 2065840 kB

 • De werkgever als klant. Een exploratief onderzoek naar de ervaringen van werkgevers met publieke werkgeversdienstverlening door Werkgeverservicepunt Rijnmond, gemeente Rotterdam en UWV.

  De werkgever als klant. Een exploratief onderzoek naar de ervaringen van werkgevers met publieke werkgeversdienstverlening door Werkgeverservicepunt Rijnmond, gemeente Rotterdam en UWV.

  / Werk en inkomen / 2070137 kB

 • Monitor lage inkomens Rotterdam 2013. De doelgroep van het Rotterdamse armoedebeleid.

  Monitor lage inkomens Rotterdam 2013. De doelgroep van het Rotterdamse armoedebeleid.

  / Werk en inkomen / 2140274 kB

 • Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam en regio 2010

  Feitenkaart met inkomensgegevens over Rotterdam en de regio in 2010.

  / Werk en inkomen / 299 kB

 • Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau 2010

  Feitenkaart met inkomensgegevens over Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau in 2010.

  / Werk en inkomen / 1210043 kB

 • Evaluatie pilots Full Engagement augustus 2011 - augustus 2012

  evaluatie van de pilots Full Engagement (FE) in zeven Rotterdamse wijken in de periode september 2011-september 2012

  / Werk en inkomen / 2809 kB

 • Gebaande paden Evaluatie pilots loondispensatie Amsterdam en Rotterdam

  De pilot loondispensatie biedt werkgevers de mogelijkheid werknemers met arbeidsbeperkingen onder bepaalde voorwaarden onder het wettelijk minimumloon te betalen.

  / Werk en inkomen / 3089235 kB

 • Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam en regio 2009

  Feitenkaart over inkomensbronnen van huishoudens in Rotterdam en de regio in 2009. 2e druk, december 2012.

  / Werk en inkomen / 314350 kB

 • Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau 2009

  Feitenkaart met inkomensgegevens over Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau in 2009. 2e druk, oktober 2012.

  / Werk en inkomen / 1800 kB

 • Monitor lage inkomens DG Feijenoord

  Monitor lage inkomens DG Feijenoord

  / Werk en inkomen / 1000895 kB

 • Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam en regio 2008

  Feitenkaart met inkomensgegevens over Rotterdam en de regio in 2008.

  / Werk en inkomen / 165152 kB

 • Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau 2008

  Feitenkaart met inkomensgegevens over Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau in 2008.

  / Werk en inkomen / 585737 kB

 • Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam en regio 2007

  Feitenkaart met inkomensgegevens over Rotterdam en de regio in 2007.

  / Werk en inkomen / 160916 kB

 • Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau 2007

  Feitenkaart met inkomensgegevens over Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau in 2007.

  / Werk en inkomen / 581184 kB

 • Monitor Lage Inkomens Rotterdam

  Monitor Lage Inkomens Rotterdam

  / Werk en inkomen / 1344454 kB

 • Werken en leren, een goede combinatie? Evaluatie ID - Leerwerktrajecten.

  Werken en leren, een goede combinatie? Evaluatie ID - Leerwerktrajecten.

  / Werk en inkomen / 2827 kB

 • Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam en regio 2006

  Feitenkaart met inkomensgegevens over Rotterdam en de regio in 2006.

  / Werk en inkomen / 154115 kB

 • Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau 2006

  Feitenkaart met inkomensgegevens over Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau in 2006. 2e druk, april 2009.

  / Werk en inkomen / 565682 kB

 • Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam en regio 2005

  Feitenkaart met inkomensgegevens over Rotterdam en de regio in 2005.

  / Werk en inkomen / 144800 kB

 • Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau 2005

  Feitenkaart met inkomensgegevens over Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau in 2005. 2e druk, augustus 2008.

  / Werk en inkomen / 1568 kB

 • Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam en regio 2004

  Feitenkaart met inkomensgegevens over Rotterdam en de regio in 2004.

  / Werk en inkomen / 261903 kB

 • Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau 2004

  Feitenkaart met inkomensgegevens over Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau in 2004. 2e druk, april 2007.

  / Werk en inkomen / 600372 kB

 • Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam en regio 2003

  Feitenkaart met inkomensgegevens over Rotterdam en de regio in 2003. 3e druk, november 2007.

  / Werk en inkomen / 240730 kB

 • Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau 2003

  Feitenkaart met inkomensgegevens over Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau in 2003. 4e druk, februari 2008.

  / Werk en inkomen / 445515 kB

 • Feitenkaart Inkomensbronnen Rotterdam en regio 2002

  Feitenkaart over inkomensbronnen van huishoudens in Rotterdam en de regio in 2002. 2e druk, november 2006.

  / Werk en inkomen / 163156 kB

 • Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam en regio 2002

  Feitenkaart met inkomensgegevens over Rotterdam en de regio in 2002.

  / Werk en inkomen / 165849 kB

 • Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau 2002

  Feitenkaart met inkomensgegevens over Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau in 2002. 2e druk, augustus 2005.

  / Werk en inkomen / 444234 kB