Een ogenblik geduld a.u.b.

Rapportages

LET OP.

Nog niet alle rapporten voldoen aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Hier wordt aan gewerkt. Kunt u een rapport om deze reden niet raadplegen, neem dan contact met ons op via de contactknop op Onderzoek010.

/ Werk en inkomen / 22 kB

Factsheet Investeren in scholing: verrijken van menselijk kapitaal of kostenpost? Een verkennend onderzoek.

Dit factsheet vat de resultaten samen van verkennend onderzoek van OBI naar keuzes van werkgevers ten aanzien van scholing en ontwikkeling, in de context van technologische ontwikkelingen.

/ Werk en inkomen / 513 kB

Feitenkaart Laag opgeleiden 2019

Volgens andere Feitenkaarten van OBI is bijna één op de drie Rotterdammers van 15 tot 75 jaar ‘laag’ opgeleid: zij hebben geen startkwalificatie. In deze Feitenkaart wordt per gebied en CBS-buurt aangegeven hoeveel van hen betaald werk hebben of werkloos zijn. In tegenstelling tot die andere Feitenkaarten gaat deze Feitenkaart alleen over Rotterdammers van 28 tot en met 67 jaar.

/ Werk en inkomen / 254 kB

Investeren in scholing: verrijken van menselijk kapitaal of kostenpost? Een verkennend onderzoek.

Deze rapportage bevat de resultaten en conclusies van een verkennend, kwalitatief onderzoek naar strategische keuzes van bedrijven ten aanzien van scholing en ontwikkeling, in de context van technologische ontwikkelingen.

Het onderzoek richt zich op organisaties in de logistieke dienstverlening en verpleging, verzorging en thuiszorg.

/ Werk en inkomen / 4033 kB

Literatuuronderzoek Onderwijs-arbeidsloopbanen mbo-gediplomeerden

Rapportage literatuuronderzoek waarin de bevindingen van eerder Rotterdamse onderzoek naar onderwijs-arbeidsmarktloopbanen van mbo-gediplomeerden worden onderbouwd met landelijke literatuur.

/ Werk en inkomen / 4344523 kB

Factsheet Tozo-regeling Rotterdam

Dit factsheet geeft inzicht in de persoonlijke en bedrijfskenmerken van Rotterdamse zelfstandig ondernemers die de Tozo-regeling hebben aangevraagd.

/ Werk en inkomen / 1018 kB

Onderzoeksverantwoording factsheet Tozo-regeling Rotterdam

In deze onderzoeksverantwoording vermelden we per pagina welke bron gebruikt is voor het weergeven van de data in de factsheet. Daarnaast vermelden we om welke aantallen (n) het gaat.

/ Werk en inkomen / 122 kB

Feitenkaart Financiële welvaart Rdam op gebieds en buurtniveau 2018/19

In deze Feitenkaart zijn gegevens over inkomens en vermogens gecombineerd tot gegevens over financiële welvaart op gebieds- en buurtniveau over Rotterdam uit het Integraal Inkomens- en Vermogensonderzoek van het CBS. Deze Feitenkaart bevat de gegevens over 2018, evenals de voorlopige gegevens over 2019.

/ Werk en inkomen / 329 kB

Sterke Schouders in Rotterdam. Editie 2020

In het gelijknamige gemeentelijke Programma werd een vijftal groepen Rotterdammers gerekend tot de ‘Sterke Schouders’: vier naar leeftijd en huishoudenssamenstelling onderscheiden deelgroepen van hoog opgeleiden, en studenten. In dit rapport wordt de ontwikkeling van de omvang van deze groepen tot en met 2019 gemonitord, alsmede hun arbeidsmarktpositie. Ook wordt nader stilgestaan bij het opleidingsniveau van de Rotterdammers. De ontwikkelingen van de aandelen sterke schouders en hoog opgeleiden per gebied en buurt zijn ook te zien op een GIS-applicatie waarnaar in het rapport verwezen wordt. Dit rapport is tevens een verdiepingsanalyse in het kader van arbeidsmarktanalyses van OBI.

/ Werk en inkomen / 3934 kB

Feitenkaart Economische zelfstandigheid Rotterdam....

Deze rapportage is vanwege de vele tabellen niet digitaal toegankelijk voor o.a. visueel beperkten. Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met ons opnemen via de contactknop op Onderzoek010 op gebieds- en buurtniveau 2018 en 2019* Deze Feitenkaart bevat gegevens over economische zelfstandigheid op gebieds- en buurtniveau over Rotterdam, plus die over Amsterdam, Den Haag, Utrecht en heel Nederland, uit het Integraal Inkomens- en Vermogensonderzoek 2018 van het CBS, evenals de voorlopige gegevens daarover over 2019.

/ Werk en inkomen / 255 kB

Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam...

Deze rapportage is vanwege de vele tabellen niet digitaal toegankelijk voor o.a. visueel beperkten. Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met ons opnemen via de contactknop op Onderzoek010 op gebieds- en buurtniveau 2018 en 2019* Gegevens over de inkomenssituatie in Rotterdam en de regio zijn van groot belang gezien de doelstelling om de midden en hogere inkomens voor de stad te behouden en zelfs aan te trekken. Deze Feitenkaart bevat een selectie van de belangrijkste inkomensgegevens op gebieds- en buurtniveau over Rotterdam, plus die over Amsterdam, Den Haag, Utrecht en heel Nederland, uit het Integraal Inkomens- en Vermogensonderzoek 2018 van het CBS, evenals een beperkt aantal voorlopige gegevens over 2019.

/ Werk en inkomen / 949 kB

Evaluatie trajectbegeleiding

Evaluatie van de trajectbegeleiding in het kader van de schuldenaanpak Rotterdam

/ Werk en inkomen / 1501 kB

Factsheet flexibel werkenden Rotterdam

Deze rapportage is vanwege de vele tabellen niet digitaal toegankelijk voor o.a. visueel beperkten. Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met ons opnemen via de contactknop op Onderzoek010. Dit factsheet geeft een beeld van flexibel werkenden in Rotterdam, hun aantal, de grootte van hun banen, verdeling naar sector en beroepsgroep en hun demografische kenmerken.

/ Werk en inkomen / 195 kB

Feitenkaart Financiële welvaart Rdam op gebieds en buurtniveau 2017/18

In deze Feitenkaart zijn gegevens over inkomens en vermogens gecombineerd tot gegevens over financiële welvaart op gebieds- en buurtniveau over Rotterdam uit het Integraal Inkomens- en Vermogensonderzoek van het CBS. Deze Feitenkaart bevat de gegevens over 2017, evenals de voorlopige gegevens over 2018.

/ Werk en inkomen / 625 kB

Feitenkaart Financiële welvaart Rdam op gebieds en buurtniveau 2017/18

In deze Feitenkaart zijn gegevens over inkomens en vermogens gecombineerd tot gegevens over financiële welvaart op gebieds- en buurtniveau over Rotterdam uit het Integraal Inkomens- en Vermogensonderzoek van het CBS. Deze Feitenkaart bevat de gegevens over 2017, evenals de voorlopige gegevens over 2018.

/ Werk en inkomen / 625 kB

Feitenkaart Inkomensgegevens R'dam op gebieds- en buurtniveau 2017/18*

Deze rapportage is vanwege de vele tabellen niet digitaal toegankelijk voor o.a. visueel beperkten. Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met ons opnemen via de contactknop op Onderzoek010 Gegevens over de inkomenssituatie in Rotterdam en de regio zijn van groot belang gezien de doelstelling om de midden en hogere inkomens voor de stad te behouden en zelfs aan te trekken. Deze Feitenkaart bevat een selectie van de belangrijkste inkomensgegevens op gebieds- en buurtniveau over Rotterdam, plus die over Amsterdam, Den Haag, Utrecht en heel Nederland, uit het Integraal Inkomens- en Vermogensonderzoek 2017 van het CBS, evenals een beperkt aantal voorlopige gegevens over 2018.

/ Werk en inkomen / 947 kB

Feitenkaart Economische zelfstandigheid Rotterdam 2017 en 2018*

Deze rapportage is vanwege de vele tabellen niet digitaal toegankelijk voor o.a. visueel beperkten. Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met ons opnemen via de contactknop op Onderzoek010 Deze Feitenkaart bevat gegevens over economische zelfstandigheid op gebieds- en buurtniveau over Rotterdam, plus die over Amsterdam, Den Haag, Utrecht en heel Nederland, uit het Integraal Inkomens- en Vermogensonderzoek 2017 van het CBS, evenals de voorlopige gegevens daarover over 2018.

/ Werk en inkomen / 256 kB

Sterke Schouders in Rotterdam. Editie 2019

Dit rapport voldoet nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Heeft u vragen over dit rapport, neem dan contact met ons op via de contactknop op Onderzoek010. In het gelijknamige gemeentelijke Programma werd een vijftal groepen Rotterdammers gerekend tot de ‘Sterke Schouders’: vier naar leeftijd en huishoudenssamenstelling onderscheiden deelgroepen van hoog opgeleiden, en studenten. In dit rapport wordt de ontwikkeling van de omvang van deze groepen tot en met 2018 gemonitord, alsmede hun arbeidsmarktpositie. Ook wordt nader stilgestaan bij het opleidingsniveau van de Rotterdammers. De ontwikkelingen van de aandelen sterke schouders en hoog opgeleiden per gebied en buurt zijn ook te zien op een GIS-applicatie waarnaar in het rapport verwezen wordt. Dit rapport is tevens een verdiepingsanalyse in het kader van arbeidsmarktanalyses van OBI.

/ Werk en inkomen / 5839 kB

Evaluatie Leerlandschap Route 3 Werk en Inkomen

Dit rapport voldoet nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Heeft u vragen over dit rapport, neem dan contact met ons op via de contactknop op Onderzoek010. Verslag van een evaluatieonderzoek naar de uitvoering, werking en resultaten van een experimenteel programma van Werk en Inkomen in Rotterdam Zuid. Het doel was om werkzoekenden die door persoonlijke omstandigheden moeilijk aan het werk kunnen komen, te activeren en of naar werk te begeleiden.

/ Werk en inkomen / 990 kB

Evaluatie Wijkgestuurd Werken Werk en Inkomen in Rotterdam

Dit rapport voldoet nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Heeft u vragen over dit rapport, neem dan contact met ons op via de contactknop op Onderzoek010. Verslag van een evaluatieonderzoek naar een experimentele wijkgestuurde aanpak in een aantal Rotterdamse wijken van het cluster Werk en Inkomen.

/ Werk en inkomen / 1031 kB

Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam

Deze rapportage is vanwege de vele tabellen niet digitaal toegankelijk voor o.a. visueel beperkten. Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met ons opnemen via de contactknop op Onderzoek010 Deze rapportage is vanwege de vele tabellen niet digitaal toegankelijk voor o.a. visueel beperkten. Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met ons opnemen via de contactknop op Onderzoek010 Op Gebieds- en Buurtniveau 2016 en 2017 Gegevens over de inkomenssituatie in Rotterdam en de regio zijn van groot belang gezien de doelstelling om de midden en hogere inkomens voor de stad te behouden en zelfs aan te trekken. Deze Feitenkaart bevat een selectie van de belangrijkste inkomensgegevens op gebieds- en buurtniveau over Rotterdam, plus die over Amsterdam, Den Haag, Utrecht en heel Nederland, uit het Integraal Inkomens- en Vermogensonderzoek 2016 van het CBS, evenals een beperkt aantal voorlopige gegevens over 2017.

/ Werk en inkomen / 799 kB

Feitenkaart Economische Zelfstandigheid Rotterdam

OP GEBIEDS-EN BUURTNIVEAU 2016 en 2017* Deze Feitenkaart bevat gegevens over economische zelfstandigheid op gebieds- en buurtniveau over Rotterdam, plus die over Amsterdam, Den Haag, Utrecht en heel Nederland, uit het Integraal Inkomens- en Vermogensonderzoek 2016 van het CBS, evenals de voorlopige gegevens daarover over 2017.

/ Werk en inkomen / 267 kB

Arbeidsloopbanen van uitstromers uit de bijstand naar werk

Dit rapport voldoet nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Heeft u vragen over dit rapport, neem dan contact met ons op via de contactknop op Onderzoek010. Onderzoek naar de arbeidsloopbaan van uitstromers uit de bijstand naar werk met behulp van sequentieanalyse

/ Werk en inkomen / 1848 kB

Arbeidsloopbanen van uitstromers uit de financiële sector

Dit rapport voldoet nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Heeft u vragen over dit rapport, neem dan contact met ons op via de contactknop op Onderzoek010. Arbeidsloopbanen van uitstromers uit de financiële sector in regio Rijnmond Een onderzoek op basis van sequentieanalyse Onderzoek naar de arbeidsloopbaan van uitstromers uit de financiële sector met behulp van sequentieanalyse

/ Werk en inkomen / 1603 kB

Sterke schouders in Rotterdam. Editie 2018

Dit rapport voldoet nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Heeft u vragen over dit rapport, neem dan contact met ons op via de contactknop op Onderzoek010. In het gelijknamige gemeentelijke Programma wordt een vijftal groepen Rotterdammers gerekend tot de ‘Sterke Schouders’: vier naar leeftijd en huishoudenssamenstelling onderscheiden deelgroepen van hoog opgeleiden, en studenten. In dit rapport wordt de ontwikkeling van de omvang van deze groepen tot en met 2017 gemonitord, alsmede hun arbeidsmarktpositie. Ook wordt nader stilgestaan bij het opleidingsniveau van de Rotterdammers. De ontwikkelingen van de aandelen sterke schouders en hoog opgeleiden per gebied en buurt zijn ook te zien op een GIS-applicatie waarnaar in het rapport verwezen wordt. Dit rapport is tevens een verdiepingsanalyse in het kader van de Editie 2017 van de Arbeidsmarktanalyse van OBI uit 2018.

/ Werk en inkomen / 1698 kB

De veranderende vraag naar arbeid in de bancaire sector in Rotterdam

De aard van het werk en de beroepen verandert, zo blijkt uit verschillende arbeidsmarktrapportages. Dit kwalitatief onderzoek gaat in op de vraag in hoeverre de vraag naar arbeid in de bancaire sector is veranderd vanaf de crisis tot 2018 en in hoeverre deze verandert in de komende tien jaar en hoe banken, bankpersoneel en Rotterdamse onderwijsinstellingen hiermee omgaan.

/ Werk en inkomen / 970 kB

De arbeidsmarkt positie van 50-plussers in de regio Rijnmond

Onderzoek naar arbeidsmarktpositie van 50-plussers in de arbeidsmarktregio Rijnmond.

/ Werk en inkomen / 2387 kB

Werk en werken in de Rijnmond. Editie 2018

Analyse van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt regio Rijnmond 2009-2016

/ Werk en inkomen / 4015 kB

Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam op gebieds en buurtniveau 2015

Gegevens over de inkomenssituatie in Rotterdam en de regio zijn van groot belang gezien de doelstelling om de midden en hogere inkomens voor de stad te behouden en zelfs aan te trekken. Deze Feitenkaart bevat een selectie van de belangrijkste inkomensgegevens op gebieds- en buurtniveau over Rotterdam, plus die over Amsterdam, Den Haag, Utrecht en heel Nederland, uit het Integraal Inkomens- en Vermogensonderzoek 2015 van het CBS.

/ Werk en inkomen / 1066 kB

Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam en Regio 2015

Selectie van de belangrijkste inkomensgegevens uit het Integraal Inkomens- en Vermogensonderzoek 2015 over Rotterdam en de regio, analoog aan de eerder verschenen Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam op deelgemeente en buurtniveau 2015.

/ Werk en inkomen / 490 kB

Sterke schouders in Rotterdam. Editie 2017

In het gelijknamige gemeentelijke Programma wordt een vijftal groepen Rotterdammers gerekend tot de ‘Sterke Schouders’: vier naar leeftijd en huishoudenssamenstelling onderscheiden deelgroepen van hoog opgeleiden, en studenten. In dit rapport wordt de ontwikkeling van de omvang van deze groepen tot en met 2015 gemonitord, alsmede hun arbeidsmarktpositie.

/ Werk en inkomen / 1460 kB

Effecten van de Tegenprestatie in Rotterdam

Onderzoek naar de individuele en maatschappelijke effecten van de “tegenprestatie” met een overzicht van de maatschappelijke kosten en baten van dit beleid.

/ Werk en inkomen / 2634 kB

Taalmonitor 2016. Effectevaluatie niet-diplomagerichte taaltrajecten.

Taalmonitor 2016. Effectevaluatie niet-diplomagerichte taaltrajecten.

/ Werk en inkomen / 638 kB

Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam en regio 2014

Feitenkaart met inkomensgegevens over Rotterdam en de regio in 2014.

/ Werk en inkomen / 809 kB

Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau 2014

Feitenkaart met inkomensgegevens over Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau in 2014.

/ Werk en inkomen / 2556995 kB

Sterke schouders in Rotterdam. Editie 2016

In het gelijknamige gemeentelijke Programma wordt een vijftal groepen Rotterdammers gerekend tot de ‘Sterke Schouders’: vier naar leeftijd en huishoudenssamenstelling onderscheiden deelgroepen van hoog opgeleiden, en studenten. In dit rapport wordt de ont

/ Werk en inkomen / 1772 kB

Opbrengsten en kosten van de tegenprestatie: de wijk Bloemhof als case

Opbrengsten en kosten van de tegenprestatie: de wijk Bloemhof als case

/ Werk en inkomen / 1273 kB

Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam en regio 2013

Feitenkaart met inkomensgegevens over Rotterdam en de regio in 2013.

/ Werk en inkomen / 201 kB

Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau 2013

Feitenkaart met inkomensgegevens over Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau in 2013.

/ Werk en inkomen / 1882 kB

Quickscan resultaten pilots ‘Jongeren aan de slag'

Aanpak jeugdwerkeloosheid in Rotterdam

/ Werk en inkomen / 375 kB

Procesevaluatie uitvoering Fit-4-Work

Procesevaluatie Fit4Work, een re-integratietraject voor mensen met psychische problematiek

/ Werk en inkomen / 846 kB

Bereikbaarheid arbeidsmarkt Rotterdam Zuid

Onderzoek in opdracht van het NPRZ over de vraag waar de banen voor lager opgeleiden in de Rotterdamse regio zich bevinden en waar de mensen met een lagere opleiding die voor deze banen in aanmerking komen wonen in Rotterdam Zuid, vanuit de veronderstelli

/ Werk en inkomen / 5539084 kB

Werk en werken in de Rijnmond Een analyse van vraag, aanbod en match op de arbeidsmarkt regio Rijnmond

Een breed bruikbare en uniforme kennisbasis met informatie over vraag en aanbod op de arbeidsmarkt Regio Rijnmond en de stad Rotterdam

/ Werk en inkomen / 1951 kB

Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam en regio 2012

Feitenkaart over inkomensbronnen van huishoudens in Rotterdam en de regio in 2012. 3e druk, december 2015.

/ Werk en inkomen / 294 kB

Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau 2012

Feitenkaart met inkomensgegevens over Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau in 2012. 3e druk, december 2015.

/ Werk en inkomen / 1179508 kB

Rapportage evaluatie Startersbeurs definitief april 2013 - augustus 2014.

Rapportage evaluatie Startersbeurs april 2013 - augustus 2014.

/ Werk en inkomen / 2546 kB

Detachering voor WWB-ers Verloop en voorlopige opbrengsten van de pilots Groepsdetachering en Gemeentebanen in Rotterdam

Detachering voor WWB-ers Verloop en voorlopige opbrengsten van de pilots Groepsdetachering en Gemeentebanen in Rotterdam

/ Werk en inkomen / 216 kB

Feitenkaart Verhuizingen naar inkomen in Rotterdam op gebiedsniveau 2010 en 2011

Feitenkaart met gegevens over verhuizingen naar inkomen in Rotterdam op gebiedsniveau in 2010 en 2011.

/ Werk en inkomen / 113994 kB

Vervoersproblematiek Wwb-ers

Resultaten uit de Omnibusenquête en een enquête onder deelnemers aan het Werk Loont-traject

/ Werk en inkomen / 2072729 kB

Vervoersproblematiek Wwb-ers

Resultaten uit de Omnibusenquête en een enquête onder deelnemers aan het Werk Loont-traject

/ Werk en inkomen / 2037 kB

Feitenkaart Jongeren naar situatie op 1 januari 2012

Feitenkaart Jongeren naar situatie op 1 januari 2012

/ Werk en inkomen / 60 kB

Koopkrachtonderzoek Rotterdam 2e vervolgmeting van een panelonderzoek naar de effecten van landelijke en lokale bezuinigingsmaatregelen op de koopkracht van Rotterdamse huishoudens met een minimuminkomen in 2013.

Koopkrachtonderzoek Rotterdam 2e vervolgmeting van een panelonderzoek naar de effecten van landelijke en lokale bezuinigingsmaatregelen op de koopkracht van Rotterdamse huishoudens met een minimuminkomen in 2013.

/ Werk en inkomen / 2553 kB

Bouwstenen voor evaluatie. Literatuurverkenning naar plausibele uitkomsten van het programma Maatschappelijke Inspanning

Samenvatting van het literatuuronderzoek en adviezen voor de invulling van de evaluatie Maatschappelijke Inspanning (tegenprestatie) vanaf 2014

/ Werk en inkomen / 1142 kB

Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam en regio 2011

Feitenkaart met inkomensgegevens over Rotterdam en de regio in 2011.

/ Werk en inkomen / 259019 kB

Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau 2011

Feitenkaart met inkomensgegevens over Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau in 2011.

/ Werk en inkomen / 1048 kB

Van theorie naar praktijk. Eén jaar ervaring met implementatie van de methodiek ‘sturen op zelfsturing’.

Het verloop van het implementatieproces van de methodiek ‘sturen op zelfsturing’ in drie uitvoeringspraktijken in de periode januari - november 2013: ExIT, Werkloont en het Jongerenloket

/ Werk en inkomen / 2017 kB

De werkgever als klant. Een exploratief onderzoek naar de ervaringen van werkgevers met publieke werkgeversdienstverlening door Werkgeverservicepunt Rijnmond, gemeente Rotterdam en UWV.

De werkgever als klant. Een exploratief onderzoek naar de ervaringen van werkgevers met publieke werkgeversdienstverlening door Werkgeverservicepunt Rijnmond, gemeente Rotterdam en UWV.

/ Werk en inkomen / 2021 kB

Monitor lage inkomens Rotterdam 2013. De doelgroep van het Rotterdamse armoedebeleid.

Monitor lage inkomens Rotterdam 2013. De doelgroep van het Rotterdamse armoedebeleid.

/ Werk en inkomen / 2090 kB

Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam en regio 2010

Feitenkaart met inkomensgegevens over Rotterdam en de regio in 2010.

/ Werk en inkomen / 299 kB

Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau 2010

Feitenkaart met inkomensgegevens over Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau in 2010.

/ Werk en inkomen / 1210043 kB

Evaluatie pilots Full Engagement augustus 2011 - augustus 2012

evaluatie van de pilots Full Engagement (FE) in zeven Rotterdamse wijken in de periode september 2011-september 2012

/ Werk en inkomen / 2809 kB

Gebaande paden Evaluatie pilots loondispensatie Amsterdam en Rotterdam

De pilot loondispensatie biedt werkgevers de mogelijkheid werknemers met arbeidsbeperkingen onder bepaalde voorwaarden onder het wettelijk minimumloon te betalen.

/ Werk en inkomen / 3089235 kB

Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam en regio 2009

Feitenkaart over inkomensbronnen van huishoudens in Rotterdam en de regio in 2009. 2e druk, december 2012.

/ Werk en inkomen / 306 kB

Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau 2009

Feitenkaart met inkomensgegevens over Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau in 2009. 2e druk, oktober 2012.

/ Werk en inkomen / 1800 kB

Monitor lage inkomens DG Feijenoord

Monitor lage inkomens DG Feijenoord

/ Werk en inkomen / 977 kB

Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam en regio 2008

Feitenkaart met inkomensgegevens over Rotterdam en de regio in 2008.

/ Werk en inkomen / 161 kB

Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau 2008

Feitenkaart met inkomensgegevens over Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau in 2008.

/ Werk en inkomen / 572 kB

Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam en regio 2007

Feitenkaart met inkomensgegevens over Rotterdam en de regio in 2007.

/ Werk en inkomen / 157 kB

Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau 2007

Feitenkaart met inkomensgegevens over Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau in 2007.

/ Werk en inkomen / 567 kB

Monitor Lage Inkomens Rotterdam

Monitor Lage Inkomens Rotterdam

/ Werk en inkomen / 1312 kB

Werken en leren, een goede combinatie? Evaluatie ID - Leerwerktrajecten.

Werken en leren, een goede combinatie? Evaluatie ID - Leerwerktrajecten.

/ Werk en inkomen / 2827 kB

Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam en regio 2006

Feitenkaart met inkomensgegevens over Rotterdam en de regio in 2006.

/ Werk en inkomen / 150 kB

Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau 2006

Feitenkaart met inkomensgegevens over Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau in 2006. 2e druk, april 2009.

/ Werk en inkomen / 552 kB

Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam en regio 2005

Feitenkaart met inkomensgegevens over Rotterdam en de regio in 2005.

/ Werk en inkomen / 141 kB

Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau 2005

Feitenkaart met inkomensgegevens over Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau in 2005. 2e druk, augustus 2008.

/ Werk en inkomen / 1568 kB

Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam en regio 2004

Feitenkaart met inkomensgegevens over Rotterdam en de regio in 2004.

/ Werk en inkomen / 255 kB

Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau 2004

Feitenkaart met inkomensgegevens over Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau in 2004. 2e druk, april 2007.

/ Werk en inkomen / 586 kB

Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam en regio 2003

Feitenkaart met inkomensgegevens over Rotterdam en de regio in 2003. 3e druk, november 2007.

/ Werk en inkomen / 235 kB

Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau 2003

Feitenkaart met inkomensgegevens over Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau in 2003. 4e druk, februari 2008.

/ Werk en inkomen / 435 kB

Feitenkaart Inkomensbronnen Rotterdam en regio 2002

Feitenkaart over inkomensbronnen van huishoudens in Rotterdam en de regio in 2002. 2e druk, november 2006.

/ Werk en inkomen / 159 kB

Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam en regio 2002

Feitenkaart met inkomensgegevens over Rotterdam en de regio in 2002.

/ Werk en inkomen / 161 kB

Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau 2002

Feitenkaart met inkomensgegevens over Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau in 2002. 2e druk, augustus 2005.

/ Werk en inkomen / 433 kB