Een ogenblik geduld a.u.b.

Rapportages

 • Resultaten werkgelegenheids- en bedrijvenregister 2023

  Dit rapport geeft inzicht op hoofdlijnen in het aantal bedrijfsvestigingen en de werkgelegenheid in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en Drechtsteden. De cijfers zijn afkomstig uit het regionale werkgelegenheids- en bedrijvenregister en hebben als laatste peildatum 1 januari 2023.

  / Economie / 157 kB

 • Circulaire foto van Rotterdam – een verkennend onderzoek

  De gemeente Rotterdam wil de transitie bevorderen naar een circulaire economie, waarbij grondstoffen niet als afval eindigen, maar telkens worden hergebruikt. In dit onderzoek zijn drie methoden vergeleken die kunnen helpen om inzicht te krijgen in hoe het ervoor staat met de circulaire economie en hoe die zich ontwikkelt.

  / Economie / 2638 kB

 • Werkgelegenheid en energietransitie 2011-2021*

  Monitor over de aantallen werknemers in bedrijven waarvan de hoofdactiviteiten direct gerelateerd zijn aan de energietransitie of de fossiele energiesector, gebaseerd op schattingen met behulp van microdata van het CBS.

  / Economie / 342 kB

 • Resultaten werkgelegenheids- en bedrijvenregister 2022

  Dit rapport geeft inzicht op hoofdlijnen in het aantal bedrijfsvestigingen en de werkgelegenheid in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en Drechtsteden. De cijfers zijn afkomstig uit het regionale werkgelegenheids- en bedrijvenregister en hebben als laatste peildatum 1 januari 2022.

  / Economie / 161 kB

 • Werkgelegenheid en energietransitie 2011-2020*, 2e druk

  Monitor over de aantallen werknemers in bedrijven waarvan de hoofdactiviteiten direct gerelateerd zijn aan de energietransitie of de fossiele energiesector, gebaseerd op schattingen met behulp van microdata van het CBS.

  / Economie / 364 kB

 • Kwetsbare ZZP’ers Zoektocht naar herstel

  Onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis voor Rotterdamse zelfstandigen

  / Economie / 3661 kB

 • Resultaten werkgelegenheids- en bedrijvenregister 2021

  Dit rapport voldoet nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Heeft u vragen over dit rapport, neem dan contact met ons op via de contactknop op Onderzoek010. Dit rapport geeft inzicht op hoofdlijnen in het aantal bedrijfsvestigingen en de werkgelegenheid in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en Drechtsteden. De cijfers zijn afkomstig uit het regionale werkgelegenheids- en bedrijvenregister en hebben als laatste peildatum 1 januari 2021. Meer gedetailleerde cijfers zijn te vinden in de databank van OBI (https://onderzoek010.nl/jive), onder het kopje Economie. Begin 2022 start de grootschalige enquête onder bedrijven waarmee in het najaar van 2022, de situatie op 1 januari 2022 kan worden vastgesteld.

  / Economie / 143 kB

 • Werkgelegenheid en energietransitie 2011-2020*

  Monitor over de aantallen werknemers in bedrijven waarvan de hoofdactiviteiten direct gerelateerd zijn aan de energietransitie of de fossiele energiesector, gebaseerd op schattingen met behulp van microdata van het CBS.

  / Economie / 543 kB

 • Evaluatie pilot MKB-toets

  Evaluatie van de pilot MKB-toets die door Gemeente Rotterdam is uitgevoerd in 2020. De MKB-toets is een instrument om Rotterdamse ondernemers in een vroegtijdig stadium bij voorgenomen lokaal beleid en/of regelgeving te betrekken.

  / Economie / 1583 kB

 • Resultaten werkgelegenheids- en bedrijvenregister 2020

  Dit rapport voldoet nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Heeft u vragen over dit rapport, neem dan contact met ons op via de contactknop op Onderzoek010. Dit rapport geeft inzicht op hoofdlijnen in het aantal bedrijfsvestigingen en de werkgelegenheid in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en Drechtsteden. De cijfers zijn afkomstig uit het regionale werkgelegenheids- en bedrijvenregister en hebben als laatste peildatum 1 januari 2020. Meer gedetailleerde cijfers zijn te vinden in de databank van OBI (https://onderzoek010.nl/jive), onder het kopje Economie. Begin 2021 start de grootschalige enquête onder bedrijven waarmee in het najaar van 2021, de situatie op 1 januari 2021 kan worden vastgesteld.

  / Economie / 508 kB

 • Factsheet flexibel werkenden Rotterdam

  Deze rapportage is vanwege de vele tabellen niet digitaal toegankelijk voor o.a. visueel beperkten. Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met ons opnemen via de contactknop op Onderzoek010. Dit factsheet geeft een beeld van flexibel werkenden in Rotterdam, hun aantal, de grootte van hun banen, verdeling naar sector en beroepsgroep en hun demografische kenmerken.

  / Economie / 195 kB

 • Monitor bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte 01-01-2020

  Peildatum 1 januari 2020. De monitor presenteert recente cijfers over de voorraad(mutaties), het aanbod, de opname en de duurzaamheid van bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte in Rotterdam en cijfers over het aantal vestigingen en werkgelegenheid in Rotterdam.

  / Economie / 3333 kB

 • Anders geregeld in Beverwaard, Rozenburg en de Lusthofstraat

  Evaluatie van een project waarbij in drie winkelgebieden, plaatselijke ondernemers en de gemeente hebben samengewerkt rond zes experimenten. De experimenten hadden als uitgangspunt de regeldruk die ondernemers in de winkelgebieden ervoeren te verminderen, door regels die zij hinderlijk vonden tijdelijk te vervangen door experimentele regels die minder regeldruk met zich meebrengen.

  / Economie / 1931 kB

 • Omwonenden van Rotterdamse Markten

  Op verzoek van Stadsbeheer heeft OBI een enquête uitgevoerd onder de omwonenden van tien Rotterdamse warenmarkten, met vragen over hun bezoek aan de markt en bezoekredenen, de betekenis van de markt voor omwonenden en eventuele overlast die zij van de markt ervaren.

  / Economie / 1360 kB

 • Evaluatie Alliantie Boulevard Kralingen

  Evaluatierapport over de Alliantie Boulevard Kralingen

  / Economie / 5550 kB

 • Economische verkenning Rotterdam 2019, groei van de stad

  De Economische Verkenning Rotterdam (EVR) geeft inzicht in de belangrijkste cijfers, trends en ontwikkelingen van de Rotterdamse economie. Daarmee is de EVR een onmisbare informatiebron voor bestuurders, ondernemers, studenten en beleidsmakers die zich bezighouden met de ontwikkeling van de Rotterdamse economie.

  / Economie / 8111 kB

 • Monitor bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte 2019

  Dit rapport voldoet nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Heeft u vragen over dit rapport, neem dan contact met ons op via de contactknop op Onderzoek010. Peildatum 1 januari 2019. De monitor presenteert recente cijfers over de voorraad, het aanbod, de opname, de duurzaamheid en de transformatie van bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte in Rotterdam en cijfers over het aantal vestigingen en werkgelegenheid in Rotterdam.

  / Economie / 1746 kB

 • Economische Verkenningen Rotterdam 2018

  De Economische Verkenning Rotterdam (EVR) geeft inzicht in de belangrijkste cijfers, trends en ontwikkelingen van de Rotterdamse economie.

  / Economie / 12084 kB

 • Economische Verkenningen Rotterdam (EVR) 2017

  De Economische Verkenningen Rotterdam (EVR) geeft inzicht in de belangrijkste kerngegevens van de Rotterdamse Economie. De EVR wordt ieder jaar samengesteld door de Gemeente Rotterdam in samenwerking met een aantal vast partners, onderzoekers en wetenscha

  / Economie / 7798 kB

 • Navigator bedrijfsruimten, kantoren en winkels Rotterdam 2016

  De Navigator en de Monitor bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte (en in eerdere jaren het Kantoren bericht en de Monitor Bedrijventerreinen) geven inzicht in de ontwikkelingen op de vastgoedmarkten voor kantoor-, bedrijfs- en winkelruimte in Rotterdam. De p

  / Economie / 1111 kB

 • De Rotterdamse marktbezoeker 2016

  Deze rapportage doet verslag van onderzoek naar het marktbezoek van Rotterdammers aan de grotere weekmarkten in Rotterdam. Hiervoor is gebruik gemaakt van de jaarlijkse Omnibusenquête van OBI.

  / Economie / 1658 kB

 • Monitor bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte 2016

  De Navigator en de Monitor bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte (en in eerdere jaren het Kantoren bericht en de Monitor Bedrijventerreinen) geven inzicht in de ontwikkelingen op de vastgoedmarkten voor kantoor-, bedrijfs- en winkelruimte in Rotterdam. De p

  / Economie / 134 kB

 • REO Navigator Werklocaties Rotterdam 2015 – 2025

  De Navigator en de Monitor bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte (en in eerdere jaren het Kantoren bericht en de Monitor Bedrijventerreinen) geven inzicht in de ontwikkelingen op de vastgoedmarkten voor kantoor-, bedrijfs- en winkelruimte in Rotterdam. De p

  / Economie / 7325 kB

 • De Rotterdamse marktbezoeker 2014

  Deze rapportage doet verslag van onderzoek naar het marktbezoek van Rotterdammers aan de grotere weekmarkten in Rotterdam. Hiervoor is gebruik gemaakt van de jaarlijkse Omnibusenquête van OBI.

  / Economie / 1713 kB

 • Monitor bedrijventerreinen

  De Navigator en de Monitor bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte (en in eerdere jaren het Kantoren bericht en de Monitor Bedrijventerreinen) geven inzicht in de ontwikkelingen op de vastgoedmarkten voor kantoor-, bedrijfs- en winkelruimte in Rotterdam. De p

  / Economie / 4342 kB

 • Kantoren bericht regio Rotterdam 2014

  De Navigator en de Monitor bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte (en in eerdere jaren het Kantoren bericht en de Monitor Bedrijventerreinen) geven inzicht in de ontwikkelingen op de vastgoedmarkten voor kantoor-, bedrijfs- en winkelruimte in Rotterdam. De p

  / Economie / 87 kB

 • De Rotterdamse marktbezoeker 2013

  Deze rapportage doet verslag van onderzoek naar het marktbezoek van Rotterdammers aan de grotere weekmarkten in Rotterdam. Hiervoor is gebruik gemaakt van de jaarlijkse Omnibusenquête van OBI.

  / Economie / 2075 kB