Een ogenblik geduld a.u.b.

Rapportages

LET OP.

Nog niet alle rapporten voldoen aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Hier wordt aan gewerkt. Kunt u een rapport om deze reden niet raadplegen, neem dan contact met ons op via de contactknop op Onderzoek010.

/ Economie / 22 kB

Resultaten werkgelegenheids- en bedrijvenregister 2021

Dit rapport voldoet nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Heeft u vragen over dit rapport, neem dan contact met ons op via de contactknop op Onderzoek010. Dit rapport geeft inzicht op hoofdlijnen in het aantal bedrijfsvestigingen en de werkgelegenheid in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en Drechtsteden. De cijfers zijn afkomstig uit het regionale werkgelegenheids- en bedrijvenregister en hebben als laatste peildatum 1 januari 2021. Meer gedetailleerde cijfers zijn te vinden in de databank van OBI (https://onderzoek010.nl/jive), onder het kopje Economie. Begin 2022 start de grootschalige enquête onder bedrijven waarmee in het najaar van 2022, de situatie op 1 januari 2022 kan worden vastgesteld.

/ Economie / 147208 kB

Werkgelegenheid en energietransitie 2011-2020*

Monitor over de aantallen werknemers in bedrijven waarvan de hoofdactiviteiten direct gerelateerd zijn aan de energietransitie of de fossiele energiesector, gebaseerd op schattingen met behulp van microdata van het CBS.

/ Economie / 543 kB

Evaluatie pilot MKB-toets

Evaluatie van de pilot MKB-toets die door Gemeente Rotterdam is uitgevoerd in 2020. De MKB-toets is een instrument om Rotterdamse ondernemers in een vroegtijdig stadium bij voorgenomen lokaal beleid en/of regelgeving te betrekken.

/ Economie / 1583 kB

Resultaten werkgelegenheids- en bedrijvenregister 2020

Dit rapport voldoet nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Heeft u vragen over dit rapport, neem dan contact met ons op via de contactknop op Onderzoek010. Dit rapport geeft inzicht op hoofdlijnen in het aantal bedrijfsvestigingen en de werkgelegenheid in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en Drechtsteden. De cijfers zijn afkomstig uit het regionale werkgelegenheids- en bedrijvenregister en hebben als laatste peildatum 1 januari 2020. Meer gedetailleerde cijfers zijn te vinden in de databank van OBI (https://onderzoek010.nl/jive), onder het kopje Economie. Begin 2021 start de grootschalige enquête onder bedrijven waarmee in het najaar van 2021, de situatie op 1 januari 2021 kan worden vastgesteld.

/ Economie / 520360 kB

Factsheet flexibel werkenden Rotterdam

Deze rapportage is vanwege de vele tabellen niet digitaal toegankelijk voor o.a. visueel beperkten. Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met ons opnemen via de contactknop op Onderzoek010. Dit factsheet geeft een beeld van flexibel werkenden in Rotterdam, hun aantal, de grootte van hun banen, verdeling naar sector en beroepsgroep en hun demografische kenmerken.

/ Economie / 195 kB

Monitor bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte 01-01-2020

Dit rapport voldoet nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Heeft u vragen over dit rapport, neem dan contact met ons op via de contactknop op Onderzoek010. Peildatum 1 januari 2020. De monitor presenteert recente cijfers over de voorraad(mutaties), het aanbod, de opname en de duurzaamheid van bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte in Rotterdam en cijfers over het aantal vestigingen en werkgelegenheid in Rotterdam.

/ Economie / 3422 kB

Anders geregeld in Beverwaard, Rozenburg en de Lusthofstraat

Evaluatie van een project waarbij in drie winkelgebieden, plaatselijke ondernemers en de gemeente hebben samengewerkt rond zes experimenten. De experimenten hadden als uitgangspunt de regeldruk die ondernemers in de winkelgebieden ervoeren te verminderen, door regels die zij hinderlijk vonden tijdelijk te vervangen door experimentele regels die minder regeldruk met zich meebrengen.

/ Economie / 1931 kB

Omwonenden van Rotterdamse Markten

Op verzoek van Stadsbeheer heeft OBI een enquête uitgevoerd onder de omwonenden van tien Rotterdamse warenmarkten, met vragen over hun bezoek aan de markt en bezoekredenen, de betekenis van de markt voor omwonenden en eventuele overlast die zij van de markt ervaren.

/ Economie / 1360 kB

Monitor bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte 01-07-2019

Dit rapport voldoet nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Heeft u vragen over dit rapport, neem dan contact met ons op via de contactknop op Onderzoek010. Peildatum 1 juli 2019. Deze halfjaarlijkse update van de monitor presenteert recente cijfers over het aanbod en de transformatie van bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte in Rotterdam.

/ Economie / 1841 kB

Evaluatie Alliantie Boulevard Kralingen

Evaluatierapport over de Alliantie Boulevard Kralingen

/ Economie / 5550 kB

Economische verkenning Rotterdam 2019, groei van de stad

Dit rapport voldoet nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Heeft u vragen over dit rapport, neem dan contact met ons op via de contactknop op Onderzoek010. De Economische Verkenning Rotterdam (EVR) geeft inzicht in de belangrijkste cijfers, trends en ontwikkelingen van de Rotterdamse economie. Daarmee is de EVR een onmisbare informatiebron voor bestuurders, ondernemers, studenten en beleidsmakers die zich bezighouden met de ontwikkeling van de Rotterdamse economie.

/ Economie / 5692 kB

Monitor bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte 2019

Dit rapport voldoet nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Heeft u vragen over dit rapport, neem dan contact met ons op via de contactknop op Onderzoek010. Peildatum 1 januari 2019. De monitor presenteert recente cijfers over de voorraad, het aanbod, de opname, de duurzaamheid en de transformatie van bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte in Rotterdam en cijfers over het aantal vestigingen en werkgelegenheid in Rotterdam.

/ Economie / 1746 kB

Monitor bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte 2018

Peildatum 1 januari 2018 De monitor presenteert recente cijfers over de voorraad, het aanbod en de opname van bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte in Rotterdam en cijfers over het aantal vestigingen en werkgelegenheid in Rotterdam.

/ Economie / 629 kB

Economische Verkenningen Rotterdam 2018

De Economische Verkenning Rotterdam (EVR) geeft inzicht in de belangrijkste cijfers, trends en ontwikkelingen van de Rotterdamse economie.

/ Economie / 12084 kB

Economische Verkenningen Rotterdam (EVR) 2017

De Economische Verkenningen Rotterdam (EVR) geeft inzicht in de belangrijkste kerngegevens van de Rotterdamse Economie. De EVR wordt ieder jaar samengesteld door de Gemeente Rotterdam in samenwerking met een aantal vast partners, onderzoekers en wetenscha

/ Economie / 7985625 kB

Navigator bedrijfsruimten, kantoren en winkels Rotterdam 2016

De Navigator en de Monitor bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte (en in eerdere jaren het Kantoren bericht en de Monitor Bedrijventerreinen) geven inzicht in de ontwikkelingen op de vastgoedmarkten voor kantoor-, bedrijfs- en winkelruimte in Rotterdam. De p

/ Economie / 1138428 kB

De Rotterdamse marktbezoeker 2016

Deze rapportage doet verslag van onderzoek naar het marktbezoek van Rotterdammers aan de grotere weekmarkten in Rotterdam. Hiervoor is gebruik gemaakt van de jaarlijkse Omnibusenquête van OBI.

/ Economie / 1698432 kB

Monitor bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte 2016

De Navigator en de Monitor bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte (en in eerdere jaren het Kantoren bericht en de Monitor Bedrijventerreinen) geven inzicht in de ontwikkelingen op de vastgoedmarkten voor kantoor-, bedrijfs- en winkelruimte in Rotterdam. De p

/ Economie / 137835 kB

REO Navigator Werklocaties Rotterdam 2015 – 2025

De Navigator en de Monitor bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte (en in eerdere jaren het Kantoren bericht en de Monitor Bedrijventerreinen) geven inzicht in de ontwikkelingen op de vastgoedmarkten voor kantoor-, bedrijfs- en winkelruimte in Rotterdam. De p

/ Economie / 7501185 kB

De Rotterdamse marktbezoeker 2014

Deze rapportage doet verslag van onderzoek naar het marktbezoek van Rotterdammers aan de grotere weekmarkten in Rotterdam. Hiervoor is gebruik gemaakt van de jaarlijkse Omnibusenquête van OBI.

/ Economie / 1754485 kB

Monitor bedrijventerreinen

De Navigator en de Monitor bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte (en in eerdere jaren het Kantoren bericht en de Monitor Bedrijventerreinen) geven inzicht in de ontwikkelingen op de vastgoedmarkten voor kantoor-, bedrijfs- en winkelruimte in Rotterdam. De p

/ Economie / 4446842 kB

Kantoren bericht regio Rotterdam 2014

De Navigator en de Monitor bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte (en in eerdere jaren het Kantoren bericht en de Monitor Bedrijventerreinen) geven inzicht in de ontwikkelingen op de vastgoedmarkten voor kantoor-, bedrijfs- en winkelruimte in Rotterdam. De p

/ Economie / 89476 kB

De Rotterdamse marktbezoeker 2013

Deze rapportage doet verslag van onderzoek naar het marktbezoek van Rotterdammers aan de grotere weekmarkten in Rotterdam. Hiervoor is gebruik gemaakt van de jaarlijkse Omnibusenquête van OBI.

/ Economie / 2125645 kB