Een ogenblik geduld a.u.b.

Eindrapport Project 010

Dit rapport beschrijft de ervaringen van tien Rotterdamse dak- en thuisloze jongeren tijdens het eerste jaar van hun deelname aan de pilot Project 010. De pilot, geïnspireerd op het tv-programma het Rotterdam Project, helpt dakloze jongeren tussen 18 en 23 jaar met een innovatieve en ‘all inclusive’ aanpak die uit drie pijlers bestaat: (1) een eigen huis bij de start van het traject, (2) een warm netwerk van begeleiders die maatwerk leveren en (3) een Individueel Keuzebudget (IKB). Project 010 is inmiddels onderdeel van de keten Centraal Onthaal Jongeren (COJ) van de gemeente Rotterdam, die is ingericht binnen de kaders van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

2022-01-25/ 3972kB