Een ogenblik geduld a.u.b.

Evaluatie Totaalaanpak nazorg (jeugd)detentie

Evaluatie van de pilot Totaalaanpak nazorg (jeugd)detentie. In deze pilot kregen twaalf ex-gedetineerde jongeren langdurige, intensieve begeleiding van een jongerencoach van het wijkteam. Het onderzoek bestond uit een procesevaluatie en een casusonderzoek.