Een ogenblik geduld a.u.b.

Feitenkaart aandachtsgroepen volkshuisvestingsbeleid Rotterdam en regio 2018

Deze rapportage is vanwege de vele tabellen niet digitaal toegankelijk voor o.a. visueel beperkten. Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met ons opnemen via de contactknop op Onderzoek010 .

In deze Feitenkaart wordt een kwantitatief en kwalitatief beeld geschetst van enkele aandachtsgroepen van het volkshuisvestingsbeleid in Rotterdam (inclusief gebieden en buurten) en de voormalige stadsregio. Allereerst zijn gegevens opgenomen over de omvang van de ‘primaire doelgroep’: huishoudens die op grond van hun inkomen in aanmerking kunnen komen voor Huurtoeslag. Daarnaast zijn ook gegevens opgenomen over aantallen huishoudens met een inkomen onder de Nederland enige jaren geleden door de EU opgelegde staatssteunregelinggrens voor corporatiewoningen. Nieuwe verhuringen van corporatiewoningen op of onder de huurliberalisatiegrens zouden in principe moeten worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen tot maximaal deze ‘EU-grens’, die in euro’s van 2010 € 33.000 bedroeg, in euro’s van 2018 € 36.798, en momenteel (in 2021) € 40.024. Voorts wordt in deze Feitenkaart stilgestaan bij de aantallen huurders die op grond van hun inkomen in 2018 in aanmerking zouden komen voor inkomensafhankelijke huurverhogingen per 1 juli 2021.