Een ogenblik geduld a.u.b.

Feitenkaart aandachtsgroepen volkshuisvestingsbeleid Rotterdam en regio 2019

In deze Feitenkaart wordt een kwantitatief en kwalitatief beeld geschetst van enkele aandachtsgroepen van het volkshuisvestingsbeleid in Rotterdam (inclusief gebieden en buurten) en de voormalige stadsregio. Allereerst zijn gegevens opgenomen over de omvang van de ‘primaire doelgroep’: huishoudens die op grond van hun inkomen in aanmerking kunnen komen voor Huurtoeslag.

Daarnaast zijn ook gegevens opgenomen over aantallen huishoudens met een inkomen onder de Nederland enige jaren geleden door de EU opgelegde staatssteunregelinggrens voor corporatiewoningen. Nieuwe verhuringen van corporatiewoningen op of onder de huurliberalisatiegrens zouden in principe moeten worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen tot maximaal deze ‘EU-grens’, die in euro’s van 2019 € 38.035 bedroeg, en momenteel (begin 2022) € 40.765 voor eenpersoons‑, en € 45.014 voor meerpersoonshuishoudens.
Voorts wordt in deze Feitenkaart een schatting gepresenteerd van de omvang van de groep ‘middeninkomens’, en wordt stilgestaan bij de aantallen huurders die op grond van hun inkomen in 2019 in aanmerking kunnen zijn gekomen voor inkomensafhankelijke huurverhogingen in juli 2019.