Een ogenblik geduld a.u.b.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022 Rotterdam

Op 14, 15 en 16 maart 2022 vonden gemeenteraadsverkiezingen plaats. In deze rapportage worden de belangrijkste resultaten van deze verkiezingen voor Rotterdam op een rijtje gezet.

Te beginnen met de opkomst en de verandering in de opkomst; voor heel Rotterdam en op het niveau van de verschillende buurten en wijkraad-gebieden, alsook voor de G4, Nederland en de wijkraadsverkiezingen. Vervolgens worden de uitslagen voor heel Rotterdam en de verschuivingen ten opzichte van 2018 besproken. Ook wordt summier ingegaan op de overeenkomsten en verschillen met de uitkomsten in de andere drie grote steden. Verder wordt getoond welke partij per buurt en stemlocatie de grootste is. Voor alle partijen, die bij deze verkiezingen tenminste één zetel hebben behaald wordt de verkiezingsuitslag verder geanalyseerd door voor elke buurt de verkiezingsresultaten te vergelijken met een groot aantal kenmerken van de buurt.

Tot slot wordt voor alle 20 deelnemende partijen het aantal stemmen dat iedere kandidaat heeft gekregen, alsmede het aandeel stemmen dat naar de lijsttrekker en de nummers twee en drie op de kandidatenlijst is gegaan gerapporteerd.
2022-03-21/ 5702079kB