Een ogenblik geduld a.u.b.

Het gebruik van groen in de buitenruimte. Een inventarisatie van bestaande kennis en data.

Rotterdam streeft naar meer groen, biodiversiteit en klimaatadaptatie in de buitenruimte in combinatie met meer ruimte voor wandelaars, fietsers, sport en spel. Daarbij is het belangrijk te weten hoe de Rotterdammer nu het groen in de stad gebruikt en beleeft. En wat zijn de behoeften van Rotterdammers ten aanzien van groene (land) en blauwe (water) natuur. Onderzoekers van OBI hebben een inventarisatie gemaakt van wat al bekend is hierover. Op basis van deze inventarisatie kunnen kennishiaten worden geïden-tificeerd, die mogelijk leiden tot nieuw of aanvullend onderzoek.

2024-04-02/ 3869300kB