Een ogenblik geduld a.u.b.

Kansrijk Leren kiezen

Het doel van deze evaluatie is meer zicht krijgen op de uitvoeringspraktijk en ervaren opbrengsten van het LOB-programma van BRIDGE op scholen. De percepties en ervaringen van leerlingen, ouders, leraren en schoolleiding staan daarbij centraal. Door te focussen op de percepties en ervaringen van diverse betrokkenen wordt duidelijk gemaakt wat de werkzame bestanddelen van BRIDGE zijn en welke randvoorwaarden van belang zijn voor een goede uitvoering van het programma. Auteur: C. Buers e.a., Regioplan, oktober 2019