Een ogenblik geduld a.u.b.

Regiomonitor beschermd wonen 2020

Cijfermatig overzicht van het aantal mensen met een indicatie voor beschermd wonen in de Centrumgemeente Rotterdam vabn 2015 tot en met 2020. Naast een analyse van de aantallen instroom, herindicaties en uitstroom, is op basis van een koppeling met gegevens uit de BRP een indicatie gemaakt van de spreiding per gemaante wat betreft herkomst, bezetting en vestiging na uitstroom.
2021-05-10/ 3737722kB