Een ogenblik geduld a.u.b.

Resultaten bekendheid gemeenteraad

De stad Rotterdam wordt bestuurd vanuit een door de burgers gekozen gemeenteraad. Iedere vier jaar kunnen burgers bij gemeenteraadsverkiezingen hun stem uitbrengen op een kandidaat van hun politieke voorkeur. Onder andere met deze stem kunnen burgers mede het beleid van de stad bepalen. De gemeente vindt het belangrijk dat burgers weten hoe het bestuur van hun stad werkt en hoe zij invloed op dit bestuur kunnen uitoefenen. Daarnaast vindt zij het belangrijk om te weten hoe betrokken burgers zich voelen bij het stadsbestuur en de gemeenteraad. Om een idee te krijgen van de kennis en de betrokkenheid bij het gemeentelijk bestuur, is, op verzoek van de griffie, een enquête uitgezet onder de leden van het Digitaal Stadspanel Rotterdam. In de feitenkaart kunt u de resultaten van deze enquête lezen.