Een ogenblik geduld a.u.b.

Van start met het nieuwe inburgeringsbeleid in Rotterdam. Een onderzoek naar de opzet en eerste ervaringen met de uitvoering.

Met de invoering van de nieuwe Wet inburgering op 1 januari 2022 hebben gemeenten een grotere verantwoordelijkheid gekregen voor de begeleiding en ondersteuning van statushouders en gezinsmigranten en de keuze van het inburgeringsaanbod. Snel en volwaardig meedoen (het liefst via betaald werk) is het centrale uitgangspunt en leren van de Nederlandse taal op zo’n hoog mogelijk niveau, bij voorkeur B1, in combinatie met participatie, wordt als de beste manier gezien om dat te bereiken.

De wetgever spreekt van een ‘lerend en adaptief’ stelsel wat betekent dat er zowel gedurende de opzet én uitvoering aanpassingen te verwachten en gewenst zijn.

Tegen die achtergrond heeft de gemeente Rotterdam aan OBI en de EUR opdracht gegeven om onderzoek te doen naar het proces, de uitkomsten en de effecten van haar nieuwe inburgerings­aanpak. Dit rapport is het eerste in een reeks van onderzoeksrapportages die in een periode van vier jaar zal verschijnen. In dit eerste deelrapport staan de opzet en eerste ervaringen met de uitvoering van het nieuwe inburgeringsbeleid in Rotterdam centraal.