Een ogenblik geduld a.u.b.

Vraagontwikkelingsonderzoek Rotterdam-Rijnmond. Verdiepend onderzoek naar risicofactoren voor jeugdhulpgebruik.

Verdiepend onderzoek naar risicofactoren voor jeugdhulpgebruik, waarbij gekeken is naar de invloed van de factoren geslacht, opleidingsniveau van de jeugdige, herkomst van de jeugdige, eenoudergezin en inkomensniveau van het gezin.