Een ogenblik geduld a.u.b.

Rapportages

LET OP.

Nog niet alle rapporten voldoen aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Hier wordt aan gewerkt. Kunt u een rapport om deze reden niet raadplegen, neem dan contact met ons op via de contactknop op Onderzoek010.

/ Externe rapporten / 22 kB

BRIDGE: de brug van school naar werk

Dit rapport voldoet nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Heeft u vragen over dit rapport, neem dan contact met ons op via de contactknop op Onderzoek010. Eindrapport Monitoring en Evaluatie. Het rapport bevat de resultaten van het door Europa gefinancierde programma BRIDGE waarmee de loopbaanoriëntatie en -begeleiding in het onderwijs in Rotterdam Zuid is geïmplementeerd. Auteur: A. Gelderblom e.a., SEOR, oktober 2019

/ Externe rapporten / 2620 kB

Kansrijk Leren kiezen

Dit rapport voldoet nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Heeft u vragen over dit rapport, neem dan contact met ons op via de contactknop op Onderzoek010. Het doel van deze evaluatie is meer zicht krijgen op de uitvoeringspraktijk en ervaren opbrengsten van het LOB-programma van BRIDGE op scholen. De percepties en ervaringen van leerlingen, ouders, leraren en schoolleiding staan daarbij centraal. Door te focussen op de percepties en ervaringen van diverse betrokkenen wordt duidelijk gemaakt wat de werkzame bestanddelen van BRIDGE zijn en welke randvoorwaarden van belang zijn voor een goede uitvoering van het programma. Auteur: C. Buers e.a., Regioplan, oktober 2019

/ Externe rapporten / 2150 kB

Onderzoek onder werkgevers in relatie tot BRIDGE

Het onderzoek heeft tot doel zicht te krijgen op de effecten van LOB-interventies van BRIDGE, waaronder de AanDeBak-garanties, bij werkgevers en op de behoeften en motivatie van werkgevers om al dan niet betrokken te raken bij deze interventies. Het onderzoek richt zich hiermee specifiek op de vraagzijde van het programma BRIDGE, de werkgevers. Auteur: E. Meurs e.a., Ecorys, augustus 2019

/ Externe rapporten / 24071982 kB

Rapportage Schoolkeuze aan de Maas

Dit rapport voldoet nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Heeft u vragen over dit rapport, neem dan contact met ons op via de contactknop op Onderzoek010. De gemeente Rotterdam heeft laten onderzoeken welke schoolkeuzemotieven en -behoeften er zijn onder Rotterdamse ouders en (vo-)leerlingen. Dit om inzicht te krijgen of het onderwijsaanbod in de buurt voldoet aan de wensen van ouders en leerlingen die daar wonen en in wat ouders er toe beweegt om voor een school te kiezen buiten hun eigen woongebied. Auteur: Kenniswerkplaats Rotterdams Talent

/ Externe rapporten / 1019 kB

Rotterdamse groepen 2017

Dit rapport voldoet nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Heeft u vragen over dit rapport, neem dan contact met ons op via de contactknop op Onderzoek010. In deze monitor wordt de maatschappelijke positie van diverse Rotterdamse bevolkingsgroepen beschreven. Uitgevoerd door: J. de Boom en P. van Wensveen, Risbo (EUR).

/ Externe rapporten / 3833 kB

Quickscan aantal daklozen 2018

Signalen van toename van daklozen in de G4: feit of fictie? Quick scan van visies en cijfers over de ontwikkelingen in het aantal daklozen binnen verschillende subpopulaties in de vier grote steden

/ Externe rapporten / 2431140 kB

Onderzoek oorzaken dak- en thuisloosheid Rotterdam

Dit rapport voldoet nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Heeft u vragen over dit rapport, neem dan contact met ons op via de contactknop op Onderzoek010. Onderzoek naar de oorzaken van dak- en thuisloosheid van volwassenen, jongeren en gezinnen die in 2017 in Rotterdam dakloos zijn geworden.

/ Externe rapporten / 8534227 kB

Tegenprestatie voor het ontvangen van een uitkering:

Goed voor de gezondheid! Dit rapport voldoet nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Heeft u vragen over dit rapport, neem dan contact met ons op via de contactknop op Onderzoek010. Met de Tegenprestatie, onderdeel van de Participatiewet, worden werkzoekenden gestimuleerd voor zichzelf of de samenleving een nuttige activiteit te ondernemen. In Rotterdam hebben we geleerd dat de Tegenprestatie een gouden kans is om de gezondheid te verbeteren van een doelgroep die moeilijk bereikt wordt met gezondheidsprogramma’s.

/ Externe rapporten / 488227 kB

Pilot VVE-monitor Rotterdam 2017, uitgevoerd door BCO Onderwijsadvies

Dit rapport voldoet nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Heeft u vragen over dit rapport, neem dan contact met ons op via de contactknop op Onderzoek010. In de pilot vve monitor is informatie samengebracht over ‘toeleiding en bereik’, ‘kwaliteit van vve’ en ‘opbrengsten’ van de gesubsidieerde Rotterdamse voorscholen.

/ Externe rapporten / 1833 kB

Staat van het Rotterdams onderwijs, 2018

De Staat van het Rotterdams onderwijs geeft een overzicht van de ontwikkelingen in het onderwijs vanaf het VVE tot en met het hoger onderwijs.

/ Externe rapporten / 1189 kB

Nationaal programma Rotterdam-Zuid

Dit rapport voldoet nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Heeft u vragen over dit rapport, neem dan contact met ons op via de contactknop op Onderzoek010. De maatschappelijke kosten en baten van het nationaal programma Rotterdam-Zuid.

/ Externe rapporten / 4538190 kB