Een ogenblik geduld a.u.b.

Rapportages

 • LET OP.

  Nog niet alle rapporten voldoen aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Hier wordt aan gewerkt. Kunt u een rapport om deze reden niet raadplegen, neem dan contact met ons op via de contactknop op Onderzoek010.

  / Vrije tijd en cultuur / 22 kB

 • Vrijwilligerswerk en informele hulp in Rotterdam 2022. Resultaten uit de Omnibusenquête 2022

  Rapportage over de beantwoording van de vragen uit de Omnibusenquête van 2022 over vrijwilligerswerk en informele hulp in Rotterdam. Bij de analyse van aard en omvang van deze vormen van onbetaald werk op vrijwillige basis worden ook vergelijkingen gemaakt met landelijke gegevens en gegevens uit eerdere Vrijetijdsonderzoeken. De rapportage bevat ook een analyse van de algemene persoonskenmerken van mensen die zulk onbetaald werk verrichten. Tevens wordt ingegaan op een aantal specifieke groepen zoals allochtonen, mensen zonder betaald werk, jongeren en ouderen.

  / Vrije tijd en cultuur / 2971 kB

 • Vernieuwde Centrale Bibliotheek

  De Centrale Bibliotheek Rotterdam wordt vernieuwd en klaargemaakt voor de toekomst. Het gebouw is al veertig jaar oud en past niet meer bij de doelen die de gemeente Rotterdam heeft voor later. De Centrale Bibliotheek moet een huiskamer van de stad zijn, een plek waar iedere Rotterdammer zich thuis voelt. Om de ontwerpers van de vernieuwde Centrale Bibliotheek wat handvatten te geven, zijn onder andere enkele vragen voorgelegd aan de panelleden van het Digitaal Stadspanel Rotterdam. De resultaten zijn te lezen in de feitenkaart.

  / Vrije tijd en cultuur / 279518 kB

 • NOC*NSF Sportdeelname Index Rotterdam, november 2021

  Rapportage over de maand november 2021 van de Sportdeelname Index (SDI) van NOC*NSF. De SDI wordt tweemaal per jaar (over de maanden april en november) afgenomen bij een panel van Rotterdammers om sportdeelname te monitoren. Sportdeelname Index november 2021. Deze maand zijn er voor het eerst vragen gesteld over gamen en esports. Ook zijn de gevolgen van de Corona maatregelen op sportdeelname weer gemeten.

   

  / Vrije tijd en cultuur / 1256 kB

 • Vrijwilligerswerk en informele hulp in Rotterdam 2021. Resultaten uit de Omnibusenquête 2021

  Rapportage over de beantwoording van de vragen uit de Omnibusenquête van 2021 over vrijwilligerswerk en informele hulp in Rotterdam. Bij de analyse van aard en omvang van deze vormen van onbetaald werk op vrijwillige basis worden ook vergelijkingen gemaakt met landelijke gegevens en gegevens uit eerdere Vrijetijdsonderzoeken. De rapportage bevat ook een analyse van de algemene persoonskenmerken van mensen die zulk onbetaald werk verrichten. Tevens wordt ingegaan op een aantal specifieke groepen zoals allochtonen, mensen zonder betaald werk, jongeren en ouderen.

  / Vrije tijd en cultuur / 1014 kB

 • Kralingse Bos

  Het aantal bezoekers van het Kralingse Bos groeit en de druk op recreatie en de natuur neemt hierdoor toe. De gemeente Rotterdam wil dat alle Rotterdammers van het bos kunnen blijven genieten en is daarom een participatietraject gestart. Het doel van het traject is om tot een gedeelde visie voor het Kralingse Bos te komen. Dat betekent dat de deelnemers het uiteindelijk eens zijn over (nieuwe) regels, afspraken of indeling voor het bos. Ter ondersteuning van het participatietraject is in april 2021 het Digitaal Stadspanel Rotterdam gevraagd of zij gebruikmaken van het Kralingse Bos en waarvoor. Daarnaast konden zij aangeven wat zij belangrijk vinden en welke veranderingen zij eventueel zouden willen zien in het Kralingse Bos. In de factsheet zijn de resultaten uit het onderzoek te lezen

  / Vrije tijd en cultuur / 1466 kB

 • Vrijwilligerswerk en informele hulp in Rotterdam 2020. Resultaten uit de Omnibusenquête 2020

  Rapportage over de beantwoording van de vragen uit de Omnibusenquête van 2020 over vrijwilligerswerk en informele hulp in Rotterdam. Bij de analyse van aard en omvang van deze vormen van onbetaald werk op vrijwillige basis worden ook vergelijkingen gemaakt met landelijke gegevens en gegevens uit eerdere Vrijetijdsonderzoeken. De rapportage bevat ook een analyse van de algemene persoonskenmerken van mensen die zulk onbetaald werk verrichten. Tevens wordt ingegaan op een aantal specifieke groepen zoals allochtonen, mensen zonder betaald werk, jongeren en ouderen.

  / Vrije tijd en cultuur / 2186 kB

 • Vragen over rivieren in de Omnibusenquête 2020

  In de Omnibusenquête 2020 (‘Rotterdammers en hun stad 2020’) zijn onder meer ook vragen opgenomen over (de oevers van) de Nieuwe Maas, de Schie, het Rottemerengebied en de Rotte als recreatiegebied. In deze notitie worden de resultaten beschreven.

  / Vrije tijd en cultuur / 327399 kB

 • Cultuurmonitor Rotterdam 2018

  Het Rotterdamse cultuuraanbod wordt gebruikt door 86% van alle Rotterdammers. Driekwart van de inwoners van de Maasstad maakt wel eens gebruik van door de gemeente gesubsidieerd cultuuraanbod en ongeveer twee op de drie bezoekt wel eens een zogeheten Cultuurplaninstelling. Dat zijn de uitkomsten onder aan de streep, wanneer we alle bezoek en deelname aan cultuur bij elkaar optellen.

  / Vrije tijd en cultuur / 1666 kB

 • Vrijwilligerswerk en informele hulp in Rotterdam 2019

  Dit rapport voldoet nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Heeft u vragen over dit rapport, neem dan contact met ons op via de contactknop op Onderzoek010. Rapportage over de beantwoording van de vragen uit de Omnibusenquête van 2019 over vrijwilligerswerk en informele hulp in Rotterdam. Bij de analyse van aard en omvang van deze vormen van onbetaald werk op vrijwillige basis worden ook vergelijkingen gemaakt met landelijke gegevens en gegevens uit eerdere Vrijetijdsonderzoeken. De rapportage bevat ook een analyse van de algemene persoonskenmerken van mensen die zulk onbetaald werk verrichten. Tevens wordt ingegaan op een aantal specifieke groepen zoals allochtonen, mensen zonder betaald werk, jongeren en ouderen.

  / Vrije tijd en cultuur / 830 kB

 • Vrijwilligerswerk en informele hulp in Rotterdam 2017

  Resultaten uit het Vrijetijdsonderzoek 2017. Rapportage over de beantwoording van de vragen uit het Vrijetijdsonderzoek van najaar 2017 over vrijwilligerswerk en informele hulp in Rotterdam. Bij de analyse van aard en omvang van deze vormen van onbetaald werk op vrijwillige basis worden ook vergelijkingen gemaakt met landelijke gegevens en gegevens uit eerdere Vrijetijdsonderzoeken. De rapportage bevat ook een analyse van de algemene persoonskenmerken van mensen die zulk onbetaald werk verrichten. Tevens wordt ingegaan op een aantal specifieke groepen zoals allochtonen, mensen zonder betaald werk, jongeren en ouderen.

  / Vrije tijd en cultuur / 1327 kB

 • Doelgroepanalyse binnenstadbezoekers

  Analyse van onderzoek en informatie over de bezoekers van de Rotterdamse binnenstad, met als doel een aantal specifieke doelgroepen te onderscheiden waarop de gemeente zich het beste kan richten met doelgerichte maatregelen, voor het bereiken van het collegetarget om de gemiddelde verblijfsduur van binnenstadbezoekers te stimuleren.

  / Vrije tijd en cultuur / 2195 kB

 • Onderzoek Lokale Media (1-meting)

  Onderzoek naar het gebruik door Rotterdammers van lokale media en specifiek het bereik en de waardering van de lokale omroep OPEN Rotterdam onder Rotterdammers.

  / Vrije tijd en cultuur / 455 kB

 • Bezoek en waardering stadsparken deel II

  Dit rapport beschrijft de uitkomsten van het tweede deelonderzoek naar het gebruik en de waardering van groen in de stad; in het bijzonder van de grote stadsparken en de Zevenhuizerplas.

  / Vrije tijd en cultuur / 5077 kB

 • Bezoek en waardering stadsparken deel I

  Dit rapport beschrijft de uitkomsten van het eerste deelonderzoek naar het gebruik en de waardering van groen in de stad; in het bijzonder van de grote stadsparken en de Zevenhuizerplas.

  / Vrije tijd en cultuur / 3141 kB

 • Cultuurparticipatie van Rotterdammers 2015

  Cultuurparticipatie van Rotterdammers 2015

  / Vrije tijd en cultuur / 3548900 kB

 • De Rotterdamse marktbezoeker 2016

  Deze rapportage doet verslag van onderzoek naar het marktbezoek van Rotterdammers aan de grotere weekmarkten in Rotterdam. Hiervoor is gebruik gemaakt van de jaarlijkse Omnibusenquête van OBI.

  / Vrije tijd en cultuur / 1698432 kB

 • Sporten en bewegen door Rotterdammers, 2015

  Sporten en bewegen door Rotterdammers, 2015

  / Vrije tijd en cultuur / 2520 kB

 • Vrijwilligerswerk en informele hulp in Rotterdam 2015

  Rapportage over de vragen over onbetaald werk (vrijwilligerswerk en informele hulp) in de VTO 2015.

  / Vrije tijd en cultuur / 2253534 kB

 • Doelgroepanalyse binnenstadbezoekers

  Doelgroepanalyse binnenstadbezoekers

  / Vrije tijd en cultuur / 2696701 kB

 • Het Rotterdamse Stadspanel over het kunst- en cultuuraanbod in Rotterdam

  Het Rotterdamse Stadspanel over het kunst- en cultuuraanbod in Rotterdam

  / Vrije tijd en cultuur / 2266366 kB

 • Bezoek en waardering van groen in en om Rotterdam, 2014

  Bezoek en waardering van groen in en om Rotterdam, 2014

  / Vrije tijd en cultuur / 6768585 kB

 • Vrijetijdsbesteding van hoog opgeleiden in Rotterdam

  Vrijetijdsbesteding van hoog opgeleiden in Rotterdam

  / Vrije tijd en cultuur / 2862361 kB

 • Mening van Rotterdammers over straatartiesten in de eigen stad

  Eind 2013 is er een onderzoek naar de mening van Rotterdammers over straatartiesten uitgevoerd in opdracht van de raadscommissie Jeugd, Onderwijs, Cultuur en Sport (JOCS) van de gemeente Rotterdam.

  / Vrije tijd en cultuur / 1906335 kB

 • Vrijwilligerswerk en informele hulp in Rotterdam 2013

  Rapportage over de vragen over onbetaald werk (vrijwilligerswerk en informele hulp) in de VTO 2013.

  / Vrije tijd en cultuur / 2564059 kB

 • Burgers in beweging. Een onderzoek naar succesfactoren en belemmerende factoren bij het ontstaan, voortduren en uitbouwen van burgerinitiatieven op het gebied van sporten en bewegen in lage SES wijken.

  Burgers in beweging. Een onderzoek naar succesfactoren en belemmerende factoren bij het ontstaan, voortduren en uitbouwen van burgerinitiatieven op het gebied van sporten en bewegen in lage SES wijken.

  / Vrije tijd en cultuur / 229 kB

 • Quickscan Rotterdamse jongeren in hun vrije tijd 2011

  Quickscan Rotterdamse jongeren in hun vrije tijd 2011

  / Vrije tijd en cultuur / 1405184 kB

 • Recreatief stadsbezoek door Rotterdammers 2011

  Recreatief stadsbezoek door Rotterdammers 2011

  / Vrije tijd en cultuur / 6471891 kB

 • Feitenkaart bezoek en waardering groenvoorzieningen door Rotterdammers, 2011

  Feitenkaart bezoek en waardering groenvoorzieningen door Rotterdammers, 2011

  / Vrije tijd en cultuur / 1424472 kB

 • Vrijwilligerswerk en informele hulp in Rotterdam 2011

  Rapportage over de vragen over onbetaald werk (vrijwilligerswerk en informele hulp) in de VTO 2011.

  / Vrije tijd en cultuur / 1367192 kB

 • Stadspanel over Cultuurbeleid en bezuinigingen

  Stadspanel over Cultuurbeleid en bezuinigingen

  / Vrije tijd en cultuur / 299745 kB

 • Rotterdammers in hun vrije tijd 2009-2010

  Rotterdammers in hun vrije tijd 2009-2010

  / Vrije tijd en cultuur / 710 kB

 • Quickscan Clubcircuit Rotterdam

  Quickscan Clubcircuit Rotterdam

  / Vrije tijd en cultuur / 270974 kB

 • Tijdsbesteding van Rotterdamse ouderen

  Tijdsbesteding van Rotterdamse ouderen

  / Vrije tijd en cultuur / 386685 kB

 • Feitenkaart Rotterdammers in hun vrije tijd 2009-2010

  Feitenkaart Rotterdammers in hun vrije tijd 2009-2010

  / Vrije tijd en cultuur / 472568 kB

 • Vrijwilligerswerk en informele hulp in Rotterdam 2009

  Rapportage over de vragen over onbetaald werk (vrijwilligerswerk en informele hulp) in de VTO 2009.

  / Vrije tijd en cultuur / 644608 kB

 • Sportdeelname in grote steden

  Sportdeelname in grote steden

  / Vrije tijd en cultuur / 723870 kB

 • Nadere analyses vrijwilligerswerk in Rotterdam

  Nadere analyse van een aantal aspecten van de uitkomsten van die vragen, ook in relatie tot de uitkomsten van de vragen over mantelzorg uit die zelfde VTO en de vragen over vrijwilligerswerk uit de enquête voor de Sociale Index 2008.

  / Vrije tijd en cultuur / 252 kB

 • Bezoek en waardering groenvoorzieningen Rotterdam

  Bezoek en waardering groenvoorzieningen Rotterdam

  / Vrije tijd en cultuur / 298889 kB

 • Rotterdammers in hun vrije tijd 2007

  Rotterdammers in hun vrije tijd 2007

  / Vrije tijd en cultuur / 758403 kB

 • Vrijwilligers(organisaties) in Hoogvliet. Mening en behoeften

  Onderzoek onder vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in de deelgemeente Hoogvliet over hun mening en behoeften wat betreft (mogelijke) ondersteuning door de deelgemeente.

  / Vrije tijd en cultuur / 492405 kB

 • Vrijwilligerswerk en informele hulp in Rotterdam 2007

  Rapportage over de vragen over onbetaald werk (vrijwilligerswerk en informele hulp) in de VTO 2007.

  / Vrije tijd en cultuur / 367672 kB

 • Rotterdammers in hun vrije tijd 2005

  Rotterdammers in hun vrije tijd 2005

  / Vrije tijd en cultuur / 1233875 kB

 • Relevante trends voor het vrijwilligerswerk in 2020

  Trendstudie over vrijwilligerswerk in 2020.

  / Vrije tijd en cultuur / 1499 kB

 • Vrijwilligerswerk en informele hulp in Rotterdam 2005

  Rapportage over de vragen over onbetaald werk (vrijwilligerswerk en informele hulp) in de VTO 2005.

  / Vrije tijd en cultuur / 286113 kB

 • Rotterdammers in hun vrije tijd 2003

  Rotterdammers in hun vrije tijd 2003

  / Vrije tijd en cultuur / 629558 kB

 • Vrijwilligerswerk en informele hulp in Rotterdam 2003

  Rapportage over de vragen over onbetaald werk (vrijwilligerswerk en informele hulp) in de VTO 2003.

  / Vrije tijd en cultuur / 224133 kB

 • Wonen, leven en uitgaan in Rotterdam 2001. Resultaten uit de Vrijetijdsomnibus 2001

  Wonen, leven en uitgaan in Rotterdam 2001. Resultaten uit de Vrijetijdsomnibus 2001

  / Vrije tijd en cultuur / 459493 kB