Een ogenblik geduld a.u.b.

Rapportages

LET OP.

Nog niet alle rapporten voldoen aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Hier wordt aan gewerkt. Kunt u een rapport om deze reden niet raadplegen, neem dan contact met ons op via de contactknop op Onderzoek010.

/ Vrije tijd en cultuur / 22 kB

Kralingse Bos

Het aantal bezoekers van het Kralingse Bos groeit en de druk op recreatie en de natuur neemt hierdoor toe. De gemeente Rotterdam wil dat alle Rotterdammers van het bos kunnen blijven genieten en is daarom een participatietraject gestart. Het doel van het traject is om tot een gedeelde visie voor het Kralingse Bos te komen. Dat betekent dat de deelnemers het uiteindelijk eens zijn over (nieuwe) regels, afspraken of indeling voor het bos. Ter ondersteuning van het participatietraject is in april 2021 het Digitaal Stadspanel Rotterdam gevraagd of zij gebruikmaken van het Kralingse Bos en waarvoor. Daarnaast konden zij aangeven wat zij belangrijk vinden en welke veranderingen zij eventueel zouden willen zien in het Kralingse Bos. In de factsheet zijn de resultaten uit het onderzoek te lezen

/ Vrije tijd en cultuur / 1501425 kB

Vrijwilligerswerk en informele hulp in Rotterdam 2020. Resultaten uit de Omnibusenquête 2020

Rapportage over de beantwoording van de vragen uit de Omnibusenquête van 2020 over vrijwilligerswerk en informele hulp in Rotterdam. Bij de analyse van aard en omvang van deze vormen van onbetaald werk op vrijwillige basis worden ook vergelijkingen gemaakt met landelijke gegevens en gegevens uit eerdere Vrijetijdsonderzoeken. De rapportage bevat ook een analyse van de algemene persoonskenmerken van mensen die zulk onbetaald werk verrichten. Tevens wordt ingegaan op een aantal specifieke groepen zoals allochtonen, mensen zonder betaald werk, jongeren en ouderen.

/ Vrije tijd en cultuur / 2239450 kB

Vragen over rivieren in de Omnibusenquête 2020

In de Omnibusenquête 2020 (‘Rotterdammers en hun stad 2020’) zijn onder meer ook vragen opgenomen over (de oevers van) de Nieuwe Maas, de Schie, het Rottemerengebied en de Rotte als recreatiegebied. In deze notitie worden de resultaten beschreven.

/ Vrije tijd en cultuur / 327399 kB

Cultuurmonitor Rotterdam 2018

Het Rotterdamse cultuuraanbod wordt gebruikt door 86% van alle Rotterdammers. Driekwart van de inwoners van de Maasstad maakt wel eens gebruik van door de gemeente gesubsidieerd cultuuraanbod en ongeveer twee op de drie bezoekt wel eens een zogeheten Cultuurplaninstelling. Dat zijn de uitkomsten onder aan de streep, wanneer we alle bezoek en deelname aan cultuur bij elkaar optellen.

/ Vrije tijd en cultuur / 1666 kB

Vrijwilligerswerk en informele hulp in Rotterdam 2019

Dit rapport voldoet nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Heeft u vragen over dit rapport, neem dan contact met ons op via de contactknop op Onderzoek010. Rapportage over de beantwoording van de vragen uit de Omnibusenquête van 2019 over vrijwilligerswerk en informele hulp in Rotterdam. Bij de analyse van aard en omvang van deze vormen van onbetaald werk op vrijwillige basis worden ook vergelijkingen gemaakt met landelijke gegevens en gegevens uit eerdere Vrijetijdsonderzoeken. De rapportage bevat ook een analyse van de algemene persoonskenmerken van mensen die zulk onbetaald werk verrichten. Tevens wordt ingegaan op een aantal specifieke groepen zoals allochtonen, mensen zonder betaald werk, jongeren en ouderen.

/ Vrije tijd en cultuur / 830 kB

Vrijwilligerswerk en informele hulp in Rotterdam 2017

Resultaten uit het Vrijetijdsonderzoek 2017. Rapportage over de beantwoording van de vragen uit het Vrijetijdsonderzoek van najaar 2017 over vrijwilligerswerk en informele hulp in Rotterdam. Bij de analyse van aard en omvang van deze vormen van onbetaald werk op vrijwillige basis worden ook vergelijkingen gemaakt met landelijke gegevens en gegevens uit eerdere Vrijetijdsonderzoeken. De rapportage bevat ook een analyse van de algemene persoonskenmerken van mensen die zulk onbetaald werk verrichten. Tevens wordt ingegaan op een aantal specifieke groepen zoals allochtonen, mensen zonder betaald werk, jongeren en ouderen.

/ Vrije tijd en cultuur / 1327 kB

Doelgroepanalyse binnenstadbezoekers

Analyse van onderzoek en informatie over de bezoekers van de Rotterdamse binnenstad, met als doel een aantal specifieke doelgroepen te onderscheiden waarop de gemeente zich het beste kan richten met doelgerichte maatregelen, voor het bereiken van het collegetarget om de gemiddelde verblijfsduur van binnenstadbezoekers te stimuleren.

/ Vrije tijd en cultuur / 2195 kB

Onderzoek Lokale Media (1-meting)

Onderzoek naar het gebruik door Rotterdammers van lokale media en specifiek het bereik en de waardering van de lokale omroep OPEN Rotterdam onder Rotterdammers.

/ Vrije tijd en cultuur / 455 kB

Bezoek en waardering stadsparken deel II

Dit rapport beschrijft de uitkomsten van het tweede deelonderzoek naar het gebruik en de waardering van groen in de stad; in het bijzonder van de grote stadsparken en de Zevenhuizerplas.

/ Vrije tijd en cultuur / 5077 kB

Bezoek en waardering stadsparken deel I

Dit rapport beschrijft de uitkomsten van het eerste deelonderzoek naar het gebruik en de waardering van groen in de stad; in het bijzonder van de grote stadsparken en de Zevenhuizerplas.

/ Vrije tijd en cultuur / 3141 kB

Cultuurparticipatie van Rotterdammers 2015

Cultuurparticipatie van Rotterdammers 2015

/ Vrije tijd en cultuur / 3548900 kB

De Rotterdamse marktbezoeker 2016

Deze rapportage doet verslag van onderzoek naar het marktbezoek van Rotterdammers aan de grotere weekmarkten in Rotterdam. Hiervoor is gebruik gemaakt van de jaarlijkse Omnibusenquête van OBI.

/ Vrije tijd en cultuur / 1698432 kB

Sporten en bewegen door Rotterdammers, 2015

Sporten en bewegen door Rotterdammers, 2015

/ Vrije tijd en cultuur / 2580846 kB

Vrijwilligerswerk en informele hulp in Rotterdam 2015

Rapportage over de vragen over onbetaald werk (vrijwilligerswerk en informele hulp) in de VTO 2015.

/ Vrije tijd en cultuur / 2253534 kB

Doelgroepanalyse binnenstadbezoekers

Doelgroepanalyse binnenstadbezoekers

/ Vrije tijd en cultuur / 2696701 kB

Het Rotterdamse Stadspanel over het kunst- en cultuuraanbod in Rotterdam

Het Rotterdamse Stadspanel over het kunst- en cultuuraanbod in Rotterdam

/ Vrije tijd en cultuur / 2266366 kB

Bezoek en waardering van groen in en om Rotterdam, 2014

Bezoek en waardering van groen in en om Rotterdam, 2014

/ Vrije tijd en cultuur / 6768585 kB

Vrijetijdsbesteding van hoog opgeleiden in Rotterdam

Vrijetijdsbesteding van hoog opgeleiden in Rotterdam

/ Vrije tijd en cultuur / 2862361 kB

Mening van Rotterdammers over straatartiesten in de eigen stad

Eind 2013 is er een onderzoek naar de mening van Rotterdammers over straatartiesten uitgevoerd in opdracht van de raadscommissie Jeugd, Onderwijs, Cultuur en Sport (JOCS) van de gemeente Rotterdam.

/ Vrije tijd en cultuur / 1906335 kB

Vrijwilligerswerk en informele hulp in Rotterdam 2013

Rapportage over de vragen over onbetaald werk (vrijwilligerswerk en informele hulp) in de VTO 2013.

/ Vrije tijd en cultuur / 2564059 kB

Burgers in beweging. Een onderzoek naar succesfactoren en belemmerende factoren bij het ontstaan, voortduren en uitbouwen van burgerinitiatieven op het gebied van sporten en bewegen in lage SES wijken.

Burgers in beweging. Een onderzoek naar succesfactoren en belemmerende factoren bij het ontstaan, voortduren en uitbouwen van burgerinitiatieven op het gebied van sporten en bewegen in lage SES wijken.

/ Vrije tijd en cultuur / 234616 kB

Quickscan Rotterdamse jongeren in hun vrije tijd 2011

Quickscan Rotterdamse jongeren in hun vrije tijd 2011

/ Vrije tijd en cultuur / 1405184 kB

Recreatief stadsbezoek door Rotterdammers 2011

Recreatief stadsbezoek door Rotterdammers 2011

/ Vrije tijd en cultuur / 6471891 kB

Feitenkaart bezoek en waardering groenvoorzieningen door Rotterdammers, 2011

Feitenkaart bezoek en waardering groenvoorzieningen door Rotterdammers, 2011

/ Vrije tijd en cultuur / 1424472 kB

Vrijwilligerswerk en informele hulp in Rotterdam 2011

Rapportage over de vragen over onbetaald werk (vrijwilligerswerk en informele hulp) in de VTO 2011.

/ Vrije tijd en cultuur / 1367192 kB

Stadspanel over Cultuurbeleid en bezuinigingen

Stadspanel over Cultuurbeleid en bezuinigingen

/ Vrije tijd en cultuur / 299745 kB

Rotterdammers in hun vrije tijd 2009-2010

Rotterdammers in hun vrije tijd 2009-2010

/ Vrije tijd en cultuur / 727631 kB

Quickscan Clubcircuit Rotterdam

Quickscan Clubcircuit Rotterdam

/ Vrije tijd en cultuur / 270974 kB

Tijdsbesteding van Rotterdamse ouderen

Tijdsbesteding van Rotterdamse ouderen

/ Vrije tijd en cultuur / 386685 kB

Feitenkaart Rotterdammers in hun vrije tijd 2009-2010

Feitenkaart Rotterdammers in hun vrije tijd 2009-2010

/ Vrije tijd en cultuur / 472568 kB

Vrijwilligerswerk en informele hulp in Rotterdam 2009

Rapportage over de vragen over onbetaald werk (vrijwilligerswerk en informele hulp) in de VTO 2009.

/ Vrije tijd en cultuur / 644608 kB

Sportdeelname in grote steden

Sportdeelname in grote steden

/ Vrije tijd en cultuur / 723870 kB

Nadere analyses vrijwilligerswerk in Rotterdam

Nadere analyse van een aantal aspecten van de uitkomsten van die vragen, ook in relatie tot de uitkomsten van de vragen over mantelzorg uit die zelfde VTO en de vragen over vrijwilligerswerk uit de enquête voor de Sociale Index 2008.

/ Vrije tijd en cultuur / 258616 kB

Bezoek en waardering groenvoorzieningen Rotterdam

Bezoek en waardering groenvoorzieningen Rotterdam

/ Vrije tijd en cultuur / 298889 kB

Rotterdammers in hun vrije tijd 2007

Rotterdammers in hun vrije tijd 2007

/ Vrije tijd en cultuur / 758403 kB

Vrijwilligers(organisaties) in Hoogvliet. Mening en behoeften

Onderzoek onder vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in de deelgemeente Hoogvliet over hun mening en behoeften wat betreft (mogelijke) ondersteuning door de deelgemeente.

/ Vrije tijd en cultuur / 492405 kB

Vrijwilligerswerk en informele hulp in Rotterdam 2007

Rapportage over de vragen over onbetaald werk (vrijwilligerswerk en informele hulp) in de VTO 2007.

/ Vrije tijd en cultuur / 367672 kB

Rotterdammers in hun vrije tijd 2005

Rotterdammers in hun vrije tijd 2005

/ Vrije tijd en cultuur / 1233875 kB

Relevante trends voor het vrijwilligerswerk in 2020

Trendstudie over vrijwilligerswerk in 2020.

/ Vrije tijd en cultuur / 1535879 kB

Vrijwilligerswerk en informele hulp in Rotterdam 2005

Rapportage over de vragen over onbetaald werk (vrijwilligerswerk en informele hulp) in de VTO 2005.

/ Vrije tijd en cultuur / 286113 kB

Rotterdammers in hun vrije tijd 2003

Rotterdammers in hun vrije tijd 2003

/ Vrije tijd en cultuur / 629558 kB

Vrijwilligerswerk en informele hulp in Rotterdam 2003

Rapportage over de vragen over onbetaald werk (vrijwilligerswerk en informele hulp) in de VTO 2003.

/ Vrije tijd en cultuur / 224133 kB

Wonen, leven en uitgaan in Rotterdam 2001. Resultaten uit de Vrijetijdsomnibus 2001

Wonen, leven en uitgaan in Rotterdam 2001. Resultaten uit de Vrijetijdsomnibus 2001

/ Vrije tijd en cultuur / 459493 kB