Een ogenblik geduld a.u.b.

Rapportages

Cultuurmonitor Rotterdam 2018

Het Rotterdamse cultuuraanbod wordt gebruikt door 86% van alle Rotterdammers. Driekwart van de inwoners van de Maasstad maakt wel eens gebruik van door de gemeente gesubsidieerd cultuuraanbod en ongeveer twee op de drie bezoekt wel eens een zogeheten Cultuurplaninstelling. Dat zijn de uitkomsten onder aan de streep, wanneer we alle bezoek en deelname aan cultuur bij elkaar optellen.

/ Vrije tijd en cultuur / 14 pagina's / 1355 kB

Vrijwilligerswerk en informele hulp in Rotterdam 2019

Rapportage over de beantwoording van de vragen uit de Omnibusenquête van 2019 over vrijwilligerswerk en informele hulp in Rotterdam. Bij de analyse van aard en omvang van deze vormen van onbetaald werk op vrijwillige basis worden ook vergelijkingen gemaakt met landelijke gegevens en gegevens uit eerdere Vrijetijdsonderzoeken. De rapportage bevat ook een analyse van de algemene persoonskenmerken van mensen die zulk onbetaald werk verrichten. Tevens wordt ingegaan op een aantal specifieke groepen zoals allochtonen, mensen zonder betaald werk, jongeren en ouderen.

/ Vrije tijd en cultuur / 28 pagina's / 830 kB

Vrijwilligerswerk en informele hulp in Rotterdam 2017

Resultaten uit het Vrijetijdsonderzoek 2017. Rapportage over de beantwoording van de vragen uit het Vrijetijdsonderzoek van najaar 2017 over vrijwilligerswerk en informele hulp in Rotterdam. Bij de analyse van aard en omvang van deze vormen van onbetaald werk op vrijwillige basis worden ook vergelijkingen gemaakt met landelijke gegevens en gegevens uit eerdere Vrijetijdsonderzoeken. De rapportage bevat ook een analyse van de algemene persoonskenmerken van mensen die zulk onbetaald werk verrichten. Tevens wordt ingegaan op een aantal specifieke groepen zoals allochtonen, mensen zonder betaald werk, jongeren en ouderen.

/ Vrije tijd en cultuur / 50 pagina's / 1327 kB

Doelgroepanalyse binnenstadbezoekers

Analyse van onderzoek en informatie over de bezoekers van de Rotterdamse binnenstad, met als doel een aantal specifieke doelgroepen te onderscheiden waarop de gemeente zich het beste kan richten met doelgerichte maatregelen, voor het bereiken van het collegetarget om de gemiddelde verblijfsduur van binnenstadbezoekers te stimuleren.

/ Vrije tijd en cultuur / 44 pagina's / 2195 kB

Onderzoek Lokale Media (1-meting)

Onderzoek naar het gebruik door Rotterdammers van lokale media en specifiek het bereik en de waardering van de lokale omroep OPEN Rotterdam onder Rotterdammers.

/ Vrije tijd en cultuur / 48 pagina's / 455 kB

Bezoek en waardering stadsparken deel I

Dit rapport beschrijft de uitkomsten van het eerste deelonderzoek naar het gebruik en de waardering van groen in de stad; in het bijzonder van de grote stadsparken en de Zevenhuizerplas.

/ Vrije tijd en cultuur / 38 pagina's / 3141 kB

Bezoek en waardering stadsparken deel II

Dit rapport beschrijft de uitkomsten van het tweede deelonderzoek naar het gebruik en de waardering van groen in de stad; in het bijzonder van de grote stadsparken en de Zevenhuizerplas.

/ Vrije tijd en cultuur / 73 pagina's / 5077 kB

Cultuurparticipatie van Rotterdammers 2015

Cultuurparticipatie van Rotterdammers 2015

/ Vrije tijd en cultuur / 54 pagina's / 3465 kB

De Rotterdamse marktbezoeker 2016

Deze rapportage doet verslag van onderzoek naar het marktbezoek van Rotterdammers aan de grotere weekmarkten in Rotterdam. Hiervoor is gebruik gemaakt van de jaarlijkse Omnibusenquête van OBI.

/ Vrije tijd en cultuur / 48 pagina's / 1658 kB

Sporten en bewegen door Rotterdammers, 2015

Sporten en bewegen door Rotterdammers, 2015

/ Vrije tijd en cultuur / 48 pagina's / 2520 kB

Vrijwilligerswerk en informele hulp in Rotterdam 2015

Rapportage over de vragen over onbetaald werk (vrijwilligerswerk en informele hulp) in de VTO 2015.

/ Vrije tijd en cultuur / 80 pagina's / 2200 kB

Doelgroepanalyse binnenstadbezoekers

Doelgroepanalyse binnenstadbezoekers

/ Vrije tijd en cultuur / 42 pagina's / 2633 kB

Het Rotterdamse Stadspanel over het kunst- en cultuuraanbod in Rotterdam

Het Rotterdamse Stadspanel over het kunst- en cultuuraanbod in Rotterdam

/ Vrije tijd en cultuur / 49 pagina's / 2213 kB

Bezoek en waardering van groen in en om Rotterdam, 2014

Bezoek en waardering van groen in en om Rotterdam, 2014

/ Vrije tijd en cultuur / 27 pagina's / 6609 kB

Vrijetijdsbesteding van hoog opgeleiden in Rotterdam

Vrijetijdsbesteding van hoog opgeleiden in Rotterdam

/ Vrije tijd en cultuur / 70 pagina's / 2795 kB

Mening van Rotterdammers over straatartiesten in de eigen stad

Eind 2013 is er een onderzoek naar de mening van Rotterdammers over straatartiesten uitgevoerd in opdracht van de raadscommissie Jeugd, Onderwijs, Cultuur en Sport (JOCS) van de gemeente Rotterdam.

/ Vrije tijd en cultuur / 14 pagina's / 1861 kB

Vrijwilligerswerk en informele hulp in Rotterdam 2013

Rapportage over de vragen over onbetaald werk (vrijwilligerswerk en informele hulp) in de VTO 2013.

/ Vrije tijd en cultuur / 68 pagina's / 2503 kB

Burgers in beweging. Een onderzoek naar succesfactoren en belemmerende factoren bij het ontstaan, voortduren en uitbouwen van burgerinitiatieven op het gebied van sporten en bewegen in lage SES wijken.

Burgers in beweging. Een onderzoek naar succesfactoren en belemmerende factoren bij het ontstaan, voortduren en uitbouwen van burgerinitiatieven op het gebied van sporten en bewegen in lage SES wijken.

/ Vrije tijd en cultuur / 37 pagina's / 229 kB

Quickscan Rotterdamse jongeren in hun vrije tijd 2011

Quickscan Rotterdamse jongeren in hun vrije tijd 2011

/ Vrije tijd en cultuur / 56 pagina's / 1372 kB

Recreatief stadsbezoek door Rotterdammers 2011

Recreatief stadsbezoek door Rotterdammers 2011

/ Vrije tijd en cultuur / 76 pagina's / 6320 kB

Feitenkaart bezoek en waardering groenvoorzieningen door Rotterdammers, 2011

Feitenkaart bezoek en waardering groenvoorzieningen door Rotterdammers, 2011

/ Vrije tijd en cultuur / 9 pagina's / 1391 kB

Vrijwilligerswerk en informele hulp in Rotterdam 2011

Rapportage over de vragen over onbetaald werk (vrijwilligerswerk en informele hulp) in de VTO 2011.

/ Vrije tijd en cultuur / 78 pagina's / 1335 kB

Stadspanel over Cultuurbeleid en bezuinigingen

Stadspanel over Cultuurbeleid en bezuinigingen

/ Vrije tijd en cultuur / 43 pagina's / 292 kB

Rotterdammers in hun vrije tijd 2009-2010

Rotterdammers in hun vrije tijd 2009-2010

/ Vrije tijd en cultuur / 108 pagina's / 710 kB

Quickscan Clubcircuit Rotterdam

Quickscan Clubcircuit Rotterdam

/ Vrije tijd en cultuur / 50 pagina's / 264 kB

Tijdsbesteding van Rotterdamse ouderen

Tijdsbesteding van Rotterdamse ouderen

/ Vrije tijd en cultuur / 62 pagina's / 377 kB

Feitenkaart Rotterdammers in hun vrije tijd 2009-2010

Feitenkaart Rotterdammers in hun vrije tijd 2009-2010

/ Vrije tijd en cultuur / 4 pagina's / 461 kB

Vrijwilligerswerk en informele hulp in Rotterdam 2009

Rapportage over de vragen over onbetaald werk (vrijwilligerswerk en informele hulp) in de VTO 2009.

/ Vrije tijd en cultuur / 86 pagina's / 629 kB

Sportdeelname in grote steden

Sportdeelname in grote steden

/ Vrije tijd en cultuur / 47 pagina's / 706 kB

Nadere analyses vrijwilligerswerk in Rotterdam

Nadere analyse van een aantal aspecten van de uitkomsten van die vragen, ook in relatie tot de uitkomsten van de vragen over mantelzorg uit die zelfde VTO en de vragen over vrijwilligerswerk uit de enquête voor de Sociale Index 2008.

/ Vrije tijd en cultuur / 42 pagina's / 252 kB

Bezoek en waardering groenvoorzieningen Rotterdam

Bezoek en waardering groenvoorzieningen Rotterdam

/ Vrije tijd en cultuur / 67 pagina's / 291 kB

Rotterdammers in hun vrije tijd 2007

Rotterdammers in hun vrije tijd 2007

/ Vrije tijd en cultuur / 106 pagina's / 740 kB

Vrijwilligers(organisaties) in Hoogvliet. Mening en behoeften

Onderzoek onder vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in de deelgemeente Hoogvliet over hun mening en behoeften wat betreft (mogelijke) ondersteuning door de deelgemeente.

/ Vrije tijd en cultuur / 46 pagina's / 480 kB

Vrijwilligerswerk en informele hulp in Rotterdam 2007

Rapportage over de vragen over onbetaald werk (vrijwilligerswerk en informele hulp) in de VTO 2007.

/ Vrije tijd en cultuur / 62 pagina's / 359 kB

Rotterdammers in hun vrije tijd 2005

Rotterdammers in hun vrije tijd 2005

/ Vrije tijd en cultuur / 114 pagina's / 1204 kB

Relevante trends voor het vrijwilligerswerk in 2020

Trendstudie over vrijwilligerswerk in 2020.

/ Vrije tijd en cultuur / 44 pagina's / 1499 kB

Vrijwilligerswerk en informele hulp in Rotterdam 2005

Rapportage over de vragen over onbetaald werk (vrijwilligerswerk en informele hulp) in de VTO 2005.

/ Vrije tijd en cultuur / 60 pagina's / 279 kB

Rotterdammers in hun vrije tijd 2003

Rotterdammers in hun vrije tijd 2003

/ Vrije tijd en cultuur / 106 pagina's / 614 kB

Vrijwilligerswerk en informele hulp in Rotterdam 2003

Rapportage over de vragen over onbetaald werk (vrijwilligerswerk en informele hulp) in de VTO 2003.

/ Vrije tijd en cultuur / 48 pagina's / 218 kB

Wonen, leven en uitgaan in Rotterdam 2001. Resultaten uit de Vrijetijdsomnibus 2001

Wonen, leven en uitgaan in Rotterdam 2001. Resultaten uit de Vrijetijdsomnibus 2001

/ Vrije tijd en cultuur / 113 pagina's / 448 kB